TAKK grundkurs (digitalt) - personal

Första tillfället är 2/3 2022.Personal till barn med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal.

Innehåll:                                

Vi lär ut ett basförråd av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation och hur de används i vardagen). Vi går igenom syftet med TAKK och hur TAKK stimulerar språk- och kommunikationsutvecklingen.

Tid och plats:

Klockan 15:00 - 17:00 följande datum: 2/3, 16/3, 30/3, 6/4, 20/4 2022.
Anmälan omfattar alla fem kurstillfällena.
Kursen genomförs digitalt via Zoom.

Kostnad: För personal kostar utbildningen 1.000 kr/person.

Kursledare: Logopederna Åsa Yxing och Åse Nylander, telefon 010-242 43 45.

Anmälan:

Anmälan senast 2022-02-16 via lok.rjl.se/extern. OBS att du kan behöva uppdatera dina uppgifter för att logga in med mobilt bank-ID, se information på inloggningssidan. Du kan även anmäla dig via telefon 010-242 43 50, vardagar kl. 08:00-12:00, uppge då din mailadress, telefonnummer samt barnets namn och födelseår.

Begränsat antal platser. Om båda föräldrarna ska delta, kan max en personal delta.

Att tänka på:

Vid anmälan via internet och telefon behöver vi veta barnets namn och födelseår, ditt/era namn och telefonnummer. Meddela även om du behöver tolk.

OBS! Barnet ska inte vara med.
 

Välkommen!

 

HABILITERINGSCENTRUM JÖNKÖPING
Tillfällen

   
   

Titel: TAKK tillfälle 1
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-02 15:00
2022-03-02 17:00
Plats: Zoom
Ansvarig: Åse Nylander
Lediga platser: 10
Sista anmälningsdag: 2022-02-16
Titel: TAKK tillfälle 2
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-16 15:00
2022-03-16 17:00
Plats: Zoom
Ansvarig: Åse Nylander
Lediga platser: 5
Sista anmälningsdag: -
Status: Anmälan ej möjlig.
Titel: TAKK tillfälle 3
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-30 15:00
2022-03-30 17:00
Plats: Zoom
Ansvarig: Åse Nylander
Lediga platser: 5
Sista anmälningsdag: -
Status: Anmälan ej möjlig.
Titel: TAKK tillfälle 4
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-06 15:00
2022-04-06 17:00
Plats: Zoom
Ansvarig: Åse Nylander
Lediga platser: 5
Sista anmälningsdag: -
Status: Anmälan ej möjlig.
Titel: TAKK tillfälle 5
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-20 15:00
2022-04-20 17:00
Plats: Zoom
Ansvarig: Åse Nylander
Lediga platser: 5
Sista anmälningsdag: -
Status: Anmälan ej möjlig.