TAKK grundkurs (digitalt) - anhöriga

Första tillfället av fem är den 2/3 2022.Föräldrar och anhöriga till barn med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal. Ni kan bjuda in en personal (från förskola, skola eller assistent) som känner ert barn. Högst tre deltagare per barn.

Innehåll:                                

Vi lär ut ett basförråd av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation och hur de används i vardagen). Vi går igenom syftet med TAKK och hur TAKK stimulerar språk- och kommunikationsutvecklingen.

Tid och plats:

Klockan 15:00 - 17:00 följande datum: 2/3, 16/3, 30/3, 6/4, 20/4.
Anmälan omfattar alla fem kurstillfällena.
Vi kommer att ses digitalt via Zoom.

Kostnad: Kursen är kostnadsfri för anhöriga.

Kursledare: Logopederna Åsa Yxing och Åse Nylander, telefon 010-242 43 45.

Anmälan:

Anmälan senast 2022-02-16 via lok.rjl.se/extern. OBS att du kan behöva uppdatera dina uppgifter för att logga in med mobilt bank-ID, se information på inloggningssidan. Du kan även anmäla dig via telefon 010-242 43 50, vardagar kl. 08:00-12:00, uppge då din mailadress, telefonnummer samt barnets namn och födelseår.

Begränsat antal platser. Om båda föräldrarna ska delta, görs en anmälan per person.

Om du behöver ta ledigt från ditt arbete kan du ansöka om tillfällig föräldrapenning eller kontaktdag om ditt barn ännu inte fyllt 16 år. Kontakta Försäkringskassan i förväg och ta reda på vad som gäller i ditt fall.

Att tänka på:

Vid anmälan via internet och telefon behöver vi veta ditt barns namn och födelseår, ditt/era namn och telefonnummer. Meddela även om du behöver tolk.

 

OBS! Barnet ska inte vara med.


Välkommen!

 

HABILITERINGSCENTRUM JÖNKÖPING
Tillfällen

   
   

Titel: TAKK tillfälle 1
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-02 15:00
2022-03-02 17:00
Plats: Zoom
Ansvarig: Åse Nylander
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2022-02-16
Titel: TAKK tillfälle 2
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-16 15:00
2022-03-16 17:00
Plats: Zoom
Ansvarig: Åse Nylander
Lediga platser: 15
Sista anmälningsdag: -
Status: Anmälan ej möjlig.
Titel: TAKK tillfälle 3
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-30 15:00
2022-03-30 17:00
Plats: Zoom
Ansvarig: Åse Nylander
Lediga platser: 15
Sista anmälningsdag: -
Status: Anmälan ej möjlig.
Titel: TAKK tillfälle 4
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-06 15:00
2022-04-06 17:00
Plats: Zoom
Ansvarig: Åse Nylander
Lediga platser: 15
Sista anmälningsdag: -
Status: Anmälan ej möjlig.
Titel: TAKK tillfälle 5
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-20 15:00
2022-04-20 17:00
Plats: Zoom
Ansvarig: Åse Nylander
Lediga platser: 15
Sista anmälningsdag: -
Status: Anmälan ej möjlig.