Sammanhållen rehabiliteringsplan i patientens process – workshop

Sammanhållen rehabiliteringsplan i patientens process är ett verktyg som gäller alla diagnoser, alla professioner, alla verksamheter på alla nivåer när det finns ett behov av rehabiliteringsåtgärder. Rehabiliteringsplanen är en överenskommelse/patientkontrakt som skapas i samråd med den berörda patienten. I denna workshop vill vi främja utvecklingen av patientens delaktighet, samverkan och samskapande samt visa på hur en strukturerad överlämning understödjer dessa delar.

Lärtillfällen:
17 november kl.14-15 alternativt 9 december kl.11-12. Kan komma att upprepas vid stort intresse och behov

För vem:
Professioner och verksamhetsansvariga med rehabilitering som uppdrag.

Medverkande:
Monica Berg, projektledare
Julia Militz, fysioterapeut
Henrik Ånfors, patientstödjare

Program:
Om rehabiliteringsplan
Hur implementerar vi
Samordnat möte för överlämning av sammanhållen rehabiliteringsplan – Film
Workshop i grupper
Uppsamling – viktiga erfarenheter och frågor
Utvärdering