Dialogmöte patientföreningar och politiker

Fortsatt samtal om nära vård med fokus på rehabilitering

Välkommen till höstens digitala dialogmöte mellan politiker från nämnden Folkhälsa och sjukvård och patientföreningar!

Datum: 4 november 2021
Tid: Kl. 13:00 – 16:00, möjlighet till uppkoppling finns från kl. 12:30.
Plats: Digitalt möte via Zoom

Vid höstens dialogmöte fortsätter vi att samtala kring rehabilitering med utgångspunkt från sammanställning av vårens dialog. Se bilaga. 

Vi kommer under eftermiddagen att få ta del av erfarenheter av Patientkontrakt både ur ett patient- men också ur ett verksamhetsperspektiv.

Vi kommer sedan att lägga tonvikt på samtal om Patientkontrakt med rehabiliteringsperspektiv i mindre digitala grupprum.

Som politiker är du välkommen att lyssna av: hur uppfattas och hur implementeras fattade beslut i verksamheterna.

Du kan förbereda dig genom att:
- ta del av bifogat dokument, som är en sammanställning av vårens gruppsamtal.
- delta vid ett förmöte som bjuds in av Paulina Lallerman från Funktionsrätt, ca 2 veckor innan dialogmötet för de föreningar som har anmält sig till höstens dialogmöte.

Vi vill kunna ge plats till så många patientföreningar som möjligt att delta på mötet. Vi förutsätter att inbjudan sprids till medlemmar i er förening. För att vi ska kunna organisera dagen behöver vi veta hur många som avser att medverka senast den 15 okt.

Detaljerad agenda och möteslänk kommer vecka 43.


Vid frågor om innehåll kontakta:
Maria Johansson,
telefon 072 – 586 00 46  maria.e.johansson@rjl.se

Vid frågor om anmälan eller Zoom kontakta:
Karin Börrisson,
telefon 010 – 242 50 17 karin.borrisson@rjl.se