Upphandling - Diplomerad upphandlare

Välkommen till en niodagarskurs, Diplomerad upphandlare med start tisdagen den 7 december 2021 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping.

För att möta förändrade och utökade krav och tillgodose olika nivåer inom offentlig upphandling erbjuder vi dig att utbilda dig till Diplomerad Upphandlare. Syftet med utbildningen är att självständigt kunna svara för allmänt förekommande upphandlingsärenden samt att delta i mer komplexa upphandlingar.

Utbildningen är uppdelad i tre block om tre dagar i varje block. Närvaro samtliga nio tillfällen krävs för att bli godkänd.

Innehållet under kursen kan komma att ändras under kursens gång på grund av nya kommande lagstiftningen kring offentlig upphandling

Block 1, 7-9 december 2021, Affärsstrategisk analys.

Dag 1, tisdag 7 december 2021, utbildare Paula Hägg och Charlotta Strengberg

Upphandlingsjuridik

 • EU-rätten en kort intro
 • Avtalsrätt
 • Allmän affärsjuridik
 • Upphandlingsplikt
 • FOU undantag
 • Koncessioner
 • Hyresundantaget
 • Hamburger undantaget
 • Internupphandling –Teckal undantaget

Dag 2, onsdag 8 december 2021, utbildare Petter Cederbrink

Förstudie

 • Behovsanalys
 • Marknadsundersökning
 • Olika affärsbeteenden
 • Leverantörsdialog
 • Request for Information (RFI)

Dag 3, torsdagen den 9 december 2021, utbildare Petter Cederbrink och Charlotta Strengberg

Upphandlingsförfaranden

 • Dess för-och nackdelar.
 • När är det lämplig att använda och varför
 • Inkl. Direktupphandling

Block 2, 25-27 januari 2022, Upphandlingsprocessen

Dag 4, tisdagen den 25 januari 2022, utbildare Petter Cederbrink

Utvärdering och tilldelning

 • Dialog under anbudstiden
 • Utvärdering av pris och kvalitet
 • Förhandling
 • Tilldelning
 • Avbrytande av upphandling
 • Sekretess och utlämnade av allmän handling

Dag 5, onsdagen den 26 januari 2022, utbildare upphandlingskonsul Erik Årling.

Hållbarhet

 • Miljömässig hållbarhet inom olika relevanta sektorer
 • CSR och ESG
 • Lagrum för kravställning
 • Hur vi kan ställa miljökrav i framkant
 • Praxis
 • Avtal och avtalsuppföljning
 • Miljömål och -strategier i er organisation fall och diskussioner

Dag 6, torsdagen den 27 januari 2022, utbildare Petter Cederbrink och Charlotta Strengberg

Förfrågningsunderlaget

 • Uppbyggnad-struktur
 • Administrativa föreskrifter
 • Kvalificering och krav på leverantör
 • Kravspecifikation och skillnaden mellan krav och bevis
 • Prismodeller
 • Utvärderingsmodeller
 • Utvärdering av pris och kvalitet

Block 3, 8-10 mars 2022, Leverans mm, utbildare samtliga 3 kursdagar är Amar Al-Djaber

Dag 7, tisdagen den 8 mars 2022

Sociala tjänster

 • Välfärdstjänster
 • Hur ser marknaden ut
 • Kravställning
 • Utvärderingsmodeller
 • Lag om valfrihet (LOV)

Dag 8, onsdagen den 9 mars 2022,

Leverans

 • Implementering av avtalet
 • Uppföljning
 • Avtalsförvaltning
 • Vilka ändringar får göras under avtalstiden

Dag 9, torsdagen den 10 mars 2022

Avtal

 • Vad ska ett avtal innehålla
 • Viten
 • Avtalstolkning
 • Hävning av avtal
 • Kontrakt vs Ramavtal
 • Avropsmodeller
 • Dynamiskt inköpssystem DIS

Under alla moment i kursen kommer föreläsaren att ta avstamp i upphandlingsjuridiken samt hänvisa till rättspraxis där detta är relevant.

Alla föreläsare är praktiker och genomför regelbundet upphandlingar. Det gör att kursens innehåll möter deltagaren i de praktiska problem som upphandlaren ställs inför i sitt arbete.

Under kursen kommer workshops med efterföljande dialoger att genomföras för att skapa delaktighet och förståelse för de svårigheter som kan uppkomma under upphandlings-processen.

Utbildare under kursen är:

Block 1:

Tisdag 7 december 2021 upphandlingskonsulterna och juristerna Paula Hägg och Charlotta Strengberg.

Onsdag 8 december 2021 upphandlingskonsulten och juristen Petter Cederbrink

Torsdag 9 december 2021 upphandlingskonsulterna och juristerna Petter Cederbrink och Charlotta Strengberg

Block 2

Tisdag 25 januari 2022 upphandlingskonsult och juristen Petter Cederbrink

Onsdag 26 januari 2022 upphandlingskonsult Erik Årling

Torsdag 27 januari 2022 upphandlingskonsulterna och juristerna Petter Cederbrink och Charlotta Strengberg

Block 3

Tisdag 8, onsdag 9 och torsdag 10 mars 2022 upphandlingsjuristen Amar Al-Djaber

Tid och plats

Samtliga 9 kursdagar genomförs kl. 08.30 – 16.00 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping. Samtliga dagar startar med fika kl. 08.30, kursstarten är kl. 09.00, lunch kl. 12.00 och em.fika ca kl. 14.30.

Målgrupp

Kursen passar dig som har några års erfarenhet som upphandlare, som är projektledare i uppdrag där upphandling ingår eller som i dina arbetsuppgifter ofta hanterar upphandlings-frågor. Den är även lämplig för dig som är chef med ett ansvarsområde där upphandling ingår. Målet är att ge dig en bred grund och trygghet i de olika situationer som en upphandlare ska kunna hantera. Efter genomförd utbildning har du tillräcklig kunskap för att självständigt kunna ta projektansvar för mer allmänt förekommande upphandlingar och att aktivt kunna medverka i mer komplexa upphandlingar.

Avgift

Avgiften är 17135 kr (exkl. moms) och inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch samtliga 9 kursdagar. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast måndagen den 8 november 2021. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får automatiskt en bekräftelse vid anmälan till den e-postadress du angett i anmälan.

Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Information

För mer information, kontakta

 

 
Tillfällen

   
   

Titel: Diplomerad upphandlare Block 2
Startdatum:
Slutdatum:
2022-01-25 08:30
2022-01-27 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 2
Sista anmälningsdag: 2021-11-08
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Diplomerad upphandlare Block 3
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-08 08:30
2022-03-10 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 2
Sista anmälningsdag: 2021-11-08
Status: Anmälningstiden har gått ut.