EndNote - introduktion

I introduktionskursen går vi igenom de viktigaste funktionerna i referenshanteringsprogrammet EndNote.

Kursen är tänkt för dig som skriver vetenskapliga artiklar, en uppsats, avhandling eller liknande och har behov av ett referenshanteringsverktyg. Support och hjälp att komma igång ute på arbetsplatsen ingår i utbildningen.

Längd: 2 h