Konsultationskurs för ST-läkare i allmänmedicin

Kursinnehåll: Kursen syftar till att fördjupa kompetensen i det personcentrerade patient-och läkarsamtalet i en anda av kollegial omtänksamhet, med video och gruppdiskussioner som redskap, inspirerat av Kalymnosmetoden. Introduktion och teoretiska avsnitt avlöser de praktiska övningarna.

Målgrupp: ST-läkare i allmänmedicin och specialister i allmänmedicin. I mån av plats även intresserade ST-läkare inom andra specialiteter. ST och handledare kan med fördel gå kursen tillsammans. 

Ange vid anmälan hur långt du är i ST, förtur till plats kan ges till de som är i slutet av sin ST.

Boende: Det är ett ganska krävande kursupplägg med långa dagar och kvällsarrangemang två kvällar, varför det rekommenderas att man för att kunna fokusera helt ordnar boende på kursorten. Rum är förbokade med rabatt i olika prisklasser via Eksjö Stadshotell. (Ange ”konsultationskurs”. Boka i god tid innan 23 oktober 2021).

Kursen uppfyller målbeskrivningens krav (delmål 13 enl. SOSFS 2008:17 resp. delmål b1 enl. SOSFS 2015:8).

Kursen räknas som obligatorisk kurs för ST-läkare i allmänmedicin. Kursen examineras. 

För att kunna tillgodogöra sig kursen krävs goda kunskaper i svenska språket. 

Kurshandledare: Michael Forsberg, Maria Holstensson, Martin Lägervik och Dorte Kjeldmand, samtliga allmänläkare.

Kursansvarig: Martin Lägervik,martin.lagervik@rjl.se, studierektor i allmänmedicin, och Dorte Kjeldmand, dorte.kjeldmand@rjl.se, f.d. studierektor.

Kursarrangör: Bra Liv Nässjö vårdcentral, Göran Runeson, goran.runesson@rjl.se, verksamhetschef.

Kursavgift: 15 000 kr. I kursavgiften ingår utbildning, kurspärm, konferensavgift, lunch och fika alla dagar samt 3-rätters avslutningsmiddag på Eksjö Stadshotell. Dessutom middag och gemensam aktivitet onsdag kväll. 

Anmälan: Sista anmälningsdag är 7 oktober 2021. Anmälan är bindande! Vid återbud senare än 9 november 2021 faktureras hela kursavgiften. Du behöver uppge ditt personnummer för kursintyg till Socialstyrelsen.

Praktiska frågor: Besvaras av kurssekreterare Maria Ahlin, maria.ahlin@rjl.se

Övrigt: Planera för att spela in två patientbesök på video mellan de båda kurstillfällena! 

Angående coronaläget: Vi väljer att ge kursen för färre deltagare än vanligt för att garantera gott om plats i grupprum och föreläsningssal. Ett ev. beslut om att ställa in/skjuta upp kursen p.g.a. coronasituationen tas senast 1 månad före kursstart. 
Tillfällen

   
   

Titel: Uppföljnings/examinationsdagen
Startdatum:
Slutdatum:
2022-01-28 09:00
2022-01-28 16:00
Plats: Bra Liv Nässjö vårdcentral
Ansvarig: Martin Lägervik
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2021-09-23
Status: Anmälningstiden har gått ut.