Teamutbildning Palliativ vård - kommun och region!

Vårdcentralschef och chef för HS samråder inför att kunna anmäla ett team av läkare från vårdcentral och sjuksköterska från kommun till denna utbildning. Anmäl dig endast till en av webbinarieomgångarna. Försäka er om att ditt team anmäler sig till samma omgång!
  • Digital och kostnadsfri utbildning.

  • Den bygger på en webbinarie  med 3 stycken tillfällen som är 1,5 h per gång + en förebredelsetid på 1 h inför varje webbinarie. 

Behovsbeskrivning

Att skapa förutsättning för ett gemensamt lärande och gemensam reflektion för att möta samhällets behov av en allmän palliativ vård med hög kvalitet är viktigt. 

Målgrupp

Läkare i primärvård som arbetar i team tillsammans med sjuksköterska mot SÄBO.

Kontakt

studierektorsorganisationen.futurum@rjl.se

Program

Digitalt möte live som bygger på att deltagarna diskuterar i grupp utvalda case kring 3 st teman
  • Palliativa behov
  • Förhandsplanera vård
  • Teamarbete
Samtalsledare/lärare med erfarenhet från palliativ vård medverkar både från kommun och region. Deltagarna är aktiva och reflekterar tillsammans. Idén är att läkare och sjuksköterskor som arbetar tillsammans på samma SÄBO deltar samtidigt och diskuterar casen tillsammans och identifierar gemensamma utmaningar som man kan fortsätta utveckla sin kompetens kring.

Övrig info

Vi kommer att dela in teamen i olika grupper och därigenom dra nytta av varandras erfarenheter och kompetens. Det är därför viktigt att deltagare sitter antingen tillsammans i det lilla teamet eller vid egen dator med kamera och fungerande ljud. 

Arrangör

Futurum, kommunal utveckling, länsgrupp palliativ vård och SSIH
 
Tillfällen
  • 1 mars, 8 mars, 15 mars
  • 22 mars, 29 mars, 5 april
  • 26 april, 5 maj, 10 maj

Tillfällen

   
   

Titel: 1 mars, 8 mars, 15 mars
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-01 13:15
2022-03-15 15:00
Ort: Annan
Plats: Digitalt via Zoom
Lediga platser: 44
Sista anmälningsdag: 2022-02-28
Titel: 22 mars, 29 mars, 5 april
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-22 13:15
2022-04-05 15:00
Ort: Annan
Plats: Digitalt via Zoom
Lediga platser: 47
Sista anmälningsdag: 2022-03-21
Titel: 26 april, 3 maj, 10 maj
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-26 13:15
2022-05-10 15:00
Ort: Annan
Plats: Digitalt via Zoom
Lediga platser: 47
Sista anmälningsdag: 2022-04-25