Praktisk Sjuksköterskeutbildning Bra Liv

Syfte: Att stärka och ge oss möjlighet att klara av vårt gemensamma uppdrag i primärvården samt skapa förutsättning till utveckling av teamarbete, arbetsfördelning, bemötande och medicinska kompetens.

Behörigheten: Leg sjuksköterska, anställd i Bra Liv

Vi har 10 platser och er ansökan ska skickas in senast den 15/9. I ansökan skall motivering och rekommendation från verksamhetschef och medicinskt rådgivande finnas med samt en kortfattad beskrivning på hur kunskaperna kommer att omsättas i praktik på den egna vårdcentralen. De som erhåller plats kommer få besked den 30/9

Efter du har blivit antagen så är anmälan bindande.