Motiverande samtal, tredagars grund

Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start måndagen den 22 november 2021 digitalt via Zoom.

Kursens arbetssätt och pedagogik

Baseras på teoretiska orienteringar om grundläggande begrepp och teorier inom motiverande samtal, men framförallt av demonstrationer hur förhållningssättet i MI, och de grundläggande kommunikationsfärdigheterna och samtalsstrategierna ”ser ut och låter”. Övningspass under vilka kursdeltagarna i rollspel och utifrån fall får träna att tillämpa förhållningssättet och använda färdigheterna och strategierna. För att stegvis börja bemästra motiverande samtal.

Till kursdag 3 är uppgiften att träna att använda det som tränats på under kursdag 1 och kursdag 2, med klienter (och att läsa angivna delar av läroboken utifrån instuderingsfrågor).

Kursens mål

Att kursdeltagarna efter kursen självständigt ska kunna använda motiverande samtal i möten med klienter, men också kunna växla utifrån den aktuella situationen mellan motiverande samtal och andra kommunikationsstilar (Miller & Rollnick, 2013).

Kursens examination består av två moment, 1) närvaro under kursdagarna, och 2) muntlig redovisning av de utförda tränande inslagen med klienter.

Kursdagarnas innehåll utgår från processerna i motiverande samtal; att engagera, att fokusera, att framkalla och att planera, vilket motsvarar förloppet i motiverande samtal (Mill & Rollnick, 2013).

Kursdag 1: Att engagera

Innehåller och behandlar momenten: den lyssnande stilen, grundläggande kommunikationsfärdigheter/BÖRS, förändringsstadier och motiverande samtal i förhållande till andra kommunikationsstilar.

Kursdag 2: Att fokusera och framkalla förändringsprat

Innehåller momenten meny-agenda, att komma förbi ambivalens, 4-fälts utforskning och enkel beslutsbalans, skalfrågor för att framkalla förändringsprat och sätt att förstå, förebygga och hantera situationer när klienter inte är beredda till förändring.

Kursdag 3: Att planera

Innehåller momenten förändringsprat som kompass, stöd av självtilliten, motiverande samtal vid kognitiva svårigheter och att ge plats för åtagandeprat och göra en förändringsplan.

Efter kursen har du som kursdeltagare tillgång till e-handledning med kursledaren Peter under tre månader för att underlätta att komma igång som praktiker av motiverande samtal, och kvalitetssäkra sin användning av metoden.

Kurslitteratur är läroboken MI-motiverande samtal. Praktisk handbok för socialt arbete av Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz & Peter Wirbing, Gothia förlag (2016). (Ingår i kurspriset och skickas efter sista anmälningsdag till din postadress)

Medverkande

Under kursen medverkar Peter Wirbing. Peter är legitimerad sjuksköterska, lärare och har lärarutbildning i MI och medlem i MINT. Peter är även expert i alkoholfrågor, är klinisk adjunkt och behandlare inom Beroendecentrum i Stockholm. Peter är även författare till boken Motiverande samtal i socialt arbete.

Tid och plats

Måndag 22 november 2021 kl. 09.00-16.00

Tisdag 23 november 2021 kl. 09.00-16.00

Fredag 10 december 2021 kl. 09.00-16.00

Kursen tre dagar genomförs via Zoom. Länk mejlas ut ca 2 -3 dagar innan kursstart.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal som möter med människor i sitt arbete som är i behov att genomföra en förändring av något slag

Avgift

Avgiften är 2995 kr (exkl. moms) och inkluderar kursboken. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast fredagen den 12 november 2021. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post cirka 1 vecka före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Dokumentation i pappersformat i samband med våra kurser och konferenser kommer inte att kopieras upp och delas ut på plats. Eventuell kursdokumentation kommer mejlas ut. Detta är ett led att minska pappersanvändningen och bli mer miljövänliga.

När du anmäler dig får du automatiskt en bekräftelse till den e-postadress du angett i anmälan.

Information

För mer information, kontakta