Välkommen till Lärande nätverk - Bästa platsen att växa upp, leva och bo på

- med inspiration från Skottland och Cincinnati, USA.

BAKGRUND
Det nationella utvecklingsarbetet Strategi för hälsa (SKR) har förankrats i Jönköpings län. I ledningssystemet för samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län har tre områden prioriterats för ett fördjupat arbete i nära samverkan.

•  Fullföljda studier
•  Psykisk hälsa
•  Fysisk aktivitet

SYFTE OCH MÅL
Syfte: Alla gör var för sig sitt bästa. För att lyckas med att ytterligare ge barn och unga det stöd de behöver för att kunna förbättra sin hälsa krävs samverkan utifrån ett helhetsperspektiv.
Mål: Att förbättra barn och ungas hälsa med två procentenheter, fram till 2022.

Nu är det dax för en ny träff kring Lärande nätverk den 19 januari digitalt via zoom.

Fokus kommer ligga på respektive teams mätningar, analys, resultatmått och processmått. Ni i teamen kommer också att få tid att arbeta i era grupper. 

 

Välkomna!

Göran Isberg, Skoldirektör Jönköpings kommun och ordförande i Strategigrupp barn och unga
Agneta Ståhl, Sjukvårdsdirektör

För frågor gällande innehåll och upplägg: 

Veronica Ottosson, Samordnare barn och unga,
veronica.ottosson@rjl.se

Ida Erixon, Folkhälsoutvecklare
ida.erixon@rjl.se

Administrativa frågor:
ulrika.nord.danielsson@rjl.se