Arbetsrätt för chefer

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt kring lagar och avtal samt praktisk vägledning av den tillämpning vi har inom Region Jönköpings län

Exempel på frågor som tas upp är:

  • Vad måste du tänka på när du ska rekrytera medarbetare?
  • Vilka krav kan du ställa på dina medarbetare?
  • Hur hanterar vi olika ledigheter?
  • Vad finns det för policys och riktlinjer för anställda i Region Jönköpings län?
  • Var kan du söka mer information och stöd?

Utbildningen sker genom föreläsningar kring teoriavsnitt och bearbetning av praktikfall. Utrymme finns för att diskutera egna exempel. Är det någon specifik fråga du vill att vi tar upp under dagen kan du maila den till någon av utbildarna. Utbildningen leds av specialister på arbetsrätt från de olika HR-funktionerna.

 


Tillfällen

   
   

Titel: Arbetsrätt för chefer 22-01-26
Startdatum:
Slutdatum:
2022-01-26 08:30
2022-01-26 16:00
Plats: Digital
Ansvarig: Birgitta Bergqvist
Lediga platser: 12
Sista anmälningsdag: 2022-01-20
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Arbetsrätt för chefer 22-04-28
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-28 08:30
2022-04-28 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Qulturum
Ansvarig: Birgitta Bergqvist
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2022-04-21