Visdomstandskirurgi

Tar endast emot intresseanmälan. När tillräckligt antal deltagare anmälts anordnar vi kursen. 

Riktar sig till

Tandvårdsteam

 

Kursinnehåll

Förmiddag

  • Preoperativ bedömning: indikationer, anamnes, läkemedelsbiverkningar, sedering, analgetika, antibiotika, komplikationer

  • Postoperativ information/komplikationer

  • Teoretisk genomgång hygienrutiner, op-dukning

  • Tandläkare: fallbeskrivningar, genomgång av egna fall

  • Tandsköterska: praktisk genomgång op-dukning, sterilrutiner, op-instrument

Uppdukning inför eftermiddagens första operation av deltagande teams tandsköterska
under handledning av käkkirurgisk tandsköterska.


Eftermiddag

 

  • Kliniska operationer, grupper om 2 team per operation

  • Operation av deltagande tandläkare under handledning av käkkirurg

  • Omdukning mellan operationerna av deltagande team

Kursgivare

Personal käkkirurgiska kliniken, Odontologiska Institutionen, Jönköping.

 

Omfattning

1dag

 

Kursavgift
 
3000 kr (medarbetare inom Folktandvården RJL) och 5000 kr exkl. moms (externa deltagare)
 
 
Anmälan
 
I nuläget tar vi endast emot intresseanmälan. När tillräckligt med antal deltagare anmälts anordnar vi kursen. Vid antagning prioriteras medarbetare inom Folktandvården RJL. 

 


Tillfällen

   
   

Titel: Visdomstandskirurgi
Ort: Jönköping
Plats: Munspelet, Käkkirurgiska kliniken
Ansvarig: Angelica Furevi
Sista anmälningsdag: 2022-12-31