Barnpsykologi och barnpsykiatri

 Kursen avser att ge ökade kunskaper i inlärningsteori, anknytning och bemötande av barn och ungdomar.

Kursen riktar sig till

Tandvårdspersonal

 

Kursmål

Att öka färdigheterna att ta hand om barn med svårigheter i tandvårdssituationen

 

Innehåll

Genom både föreläsningar samt genomgång av egna fall ge möjlighet att reflektera och öva sig i nya beteendemönster för att bättre kunna hantera barn med beteendeproblem och ökad oro i tandvårdsituationen.

Kursen kommer även adressera hur man kan förhålla sig till föräldrar i situationer för att få till en mer optimal situation för barnet. 

 

Kursformat

Kursen ges i internatform. 

 

Omfattning

2,5 dag

 

Kursgivare

Phd överläkare Marie Proczkowska

Leg- psykolog Richard Stenmark

 

Kursavgift
10.000 kr inkl. boende 
 
 
Anmälan
Besked om antagning kommer efter sista anmälningsdag.
Vid antagning prioriteras medarbetare inom Folktandvården RJL. 

Tillfällen

   
   

Titel: Barnpsykologi och barnpsykiatri
Startdatum:
Slutdatum:
2022-10-10 08:30
2022-10-12 16:30
Ort: Annan
Plats: Vadstena
Ansvarig: Angelica Furevi
Lediga platser: 25
Sista anmälningsdag: 2022-08-01