Revidera, regenerera, restaurera eller extrahera

Behålla och behandla eller ta bort och ersätta - en frågeställning som inte alltid är lätt att besvara.

Kursen riktar sig till

Tandläkare

Kursinnehåll

I kursen kommer vi utifrån patientfall belysa olika möjligheter att hjälpa patienten.

  • Terapiplanering, tandens värde och prognos
  • Alternativa behandlingar
  • Parodontala diagnoser
  • Endo-parodontala läsioner
  • Resttillstånd efter trauma
  • Biologiska risker
  • Tekniska risker

Kursgivare

Övertandläkarna oral protetik Catharina Göthberg, övertandläkare parodontologi Shariel Sayardoust och övertandläkare endodonti Fredrik Frisk, Odontologiska institutionen

 

Kursavgift:

3000kronor exkl. moms


Tillfällen

   
   

Titel: Revidera, regenera, restaurera eller extrahera
Startdatum:
Slutdatum:
2022-01-31 08:30
2022-02-01 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Via ZOOM
Ansvarig: Angelica Furevi
Lediga platser: 35
Sista anmälningsdag: 2021-10-31
Status: Inställd