JUST Algologi och neurologi

Kursen riktar sig till ST-tandläkare

Datum och plats

27-29 september 2022

Rosariet, plan 6, Odontologiska institutionen, Jönköping

 

Kursmål

 • uppvisa kunskap om neurologiska sjukdomar och tillstånd som kan påverka orofaciala sjukdomar och tillstånd
 • uppvisa kunskap i bedömningen hur neurologiska sjukdomar eller tillstånd hos en patient påverkar odontologiska symtom
 • kunna smärtsystemets funktionella anatomi och fysiologi med relevans för långvarig orofacial smärta
 • ha kännedom om andra orsaker än odontologiska vid långvarig orofacial smärta
 • ha kännedom om medicinsk utredning av långvarig orofacial smärta
 • ha kännedom om psykosociala faktorers betydelse vid långvarig orofacial smärta
 • ha kännedom om individuell smärthantering vid långvarig orofacial smärta

 

Kursinnehåll

 • Smärtfysiologi
 • Neuropatisk ansiktssmärta
 • Långvarig ansiktssmärta
 • Differentialdiagnostik nociceptiv och neuropatisk smärta. 
 • Medicinsk utredning av långvariga smärttillstånd. 
 • Medicinskt omhändertagande och behandling av patienter med långvarig smärta liksom psykosociala behandlingsinsatser som kognitiv beteendeterapi och Acceptance and Commitment Therapy vid smärttillstånd.
 • De vanligaste neurologiska tillstånden som är viktiga för specialisttandläkaren att känna till.

 

Omfattning

Kursen omfattar 20 timmar föreläsningar, litteraturstudier och gruppuppgift.

 

Kursform

Föreläsningar, litteraturstudier och examinationsuppgift i grupp.

 

Examinationsform

Deltagande vid föreläsningar, samt godkänd examinationsuppgift i grupp.

 

Kursansvarig

Fredrik Frisk, övertandläkare och docent, Odontologiska Institutionen Region Jönköpings län

 

Kursavgift

8 500 kronor exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

 

Anmälan

Externa deltagare loggar in med bank-id.
Interna deltagare loggar in med SITHS-kort.

Sista anmälningsdag har passerat. Det går bra att göra en efteranmälan nedan i mån av plats. Anmäler du dig under v. 27-30 får du ingen bekräftelse förrän v. 31 pga semester. Om kursen är fullsatt kan du anmäla dig till väntelistan via länken nedan. Om det blir en ledig plats hör vi av oss via mejl.

Interna medarbetare har förtur.