JUST Reumatologi

Kursen riktar sig till ST-tandläkare

 

 

Datum och plats

14 december 2022

Originalet, Qulturum, Ryhov

 

Kursmål

  • uppvisa kunskap om reumatologiska sjukdomar som kan manifestera sig i munhålan
  • uppvisa kunskap om reumatologiska sjukdomar som kan drabba käkar och ansiktsskelett
  • uppvisa kunskap om potentiella kopplingar mellan munhåleprocesser och uppkomst av reumatologisk sjukdom.
  • uppvisa kunskap om hur läkemedel som används inom reumatologin kan påverka munhålan.

 

Kursinnehåll

Interaktiva föreläsningar inklusive fallbeskrivningar.

 

Omfattning

Kursen omfattar 8 timmar föreläsningar och litteraturstudier.

 

Kursform

Föreläsningar och litteraturstudier.

 

Examinationsform

Aktivt deltagande vid föreläsningar.

 

Kursansvarig

Shariel Sayardoust,  Odontologiska Institutionen Region Jönköpings län

 

Kursavgift

3000 kronor exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

 

Anmälan

Externa deltagare loggar in med bank-id.
Interna deltagare loggar in med SITHS-kort.

Sista anmälningsdag har passerat. Efteranmälan kan göras nedan i mån av plats. 

Om det inte finns några platser kvar kan du anmäla dig till väntelistan nedan. Om en plats blir ledig återkommer vi via mejl. 

Interna har förtur.