Dialogmöte patientföreningar och politiker

Fortsatt samtal om nära vård med fokus på patientkontrakt

Välkommen till vårens dialogmöte mellan politiker från nämnden Folkhälsa och sjukvård och patientföreningar!

Datum: 19 maj 2022
Tid: Kl. 13:00 – 16:00, start med lunch kl. 12:00
Plats: Elite Stora Hotellet i Jönköping

Eftermiddagen inleds av Jon Hammarin Heinpalu, nämnden för Folkhälsa och sjukvård, som presenterar årets tema för dialogmötena - patientkontrakt.

Eftermiddagen erbjuder bland annat:

  • Uppföljning sedan föregående dialogmöte med fokus på rehabilitering
  • Presentation av den nya kanslichefen på Funktionsrätt Jönköpings län, Johan Steirud
  • Olika exempel på arbeten med patientkontrakt
  • Samtal i mindre grupper med stöd av en samtalsledare. Frågeställningar till samtalen kommer att skickas ut i god tid innan mötet.

Som politiker är du välkommen att lyssna av - hur uppfattas och hur implementeras fattade beslut i verksamheterna.

Som föreningsrepresentant kan du förbereda dig genom att delta vid ett digitalt förmöte torsdagen den 12 maj klockan 15:00-16.30. Inbjudan skickas till de föreningar som anmält sig till vårens dialogmöte av Paulina Lallerman från Funktionsrätt.

Vi vill ge plats till så många patientföreningar som möjligt att delta på mötet men på grund av lokalens storlek kan vi endast garantera en plats/förening, fler i mån av plats. Vi förutsätter att inbjudan sprids till medlemmar i din förening.

För att vi ska kunna organisera dagen behöver vi veta hur många som avser att medverka senast den 1 maj. Bildspel, detaljerad agenda, frågeställningar och möteslänk kommer vecka 19.