Att använda resultat i förbättringsarbete

Har du kunskaper om att registrera och nu önskar öka din förståelse för resultaten ni får fram och förbättringsarbete? Då är detta webbinariet för dig.

Innehåll

  • Vårdprevention och utfall 

  • Enhetens koll på läget

  • Enhetsöversikt

  • Personöversikt

 

Hur kan ni använda resultaten i förbättringsarbete

Vi kommer att logga in i registret, så ha ditt SITHS-kort redo!

 

Lärandemål:

•Har kunskap och förståelse för resultatet utifrån registreringar i Senior alert

 

Varmt välkommen hälsar Senior alert

senioralert@rjl.se