Kurskatalog


Sök

  
 

 • Bibliotekschefsmöte

  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2020

  Välkommen till årets sista chefsmöte!
  Vi träffas digitalt kl 8.30 -11.30, med paus för fika ca 15 minuter. 

 • Digitala fokussamtal kring Biblioteksplanen som process

  Nästa tillfälle startar: 2 december, 2020

  Regionbibliotek Region Jönköpings län genomför under hösten en kartläggning av biblioteksplanen som process. Syftet är att tydliggöra och synliggöra hur länets folkbibliotek arbetar med biblioteksplanen som process i sitt kommunala sammanhang och öka förståelsen för värdet av processens strategiska betydelse. 
  Målgrupp: Personal på folkbiblioteken i Jönköpings län
  Kurstillfällen: 2 december, kl. 10.00 och kl. 13.30 och 8 december, kl. 10.00 och kl. 13.30.

 • Språklustträff

  Nästa tillfälle startar: 18 januari, 2021

  Regionbibliotek Region Jönköpings län inbjuder till digitala träffar, då vi tillsammans lyfter Språklustarbetet, får inspiration och möjlighet att ställa frågor.
  Målgrupp: Barnbibliotekarier
  Kurstillfällen: 18 januari kl. 13.30-15.30 och 19 januari kl. 13.30-15.30