Kurskatalog


Sök

  
 

 •  *Introduktionskurs för dig som kommer att skriva ett vetenskapligt arbete

  Online

  Bakgrund och syfte
  Bakgrunden är att D-uppsatsskrivande läkarstudenter, som under hösten skrivit sitt arbete, uppskattade en lite kort introduktion i SPSS, tips för skrivandet m.m. som genomfördes.
  Introduktionskursen du bjuds in till fokuserar således på grundläggande delar/moment som du kan ha nytta av under skrivandet. Ni får i ett sista moment välja att fördjupa er på kvantitativ (inklusive SPSS-lab.) vs kvalitativ metod utifrån vilken design ditt arbete har.

 •  Advanced Life Support provider (ALS)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 april, 2022

  Avancerad utbildning i HJärt Lungräddning enligt riktlinjer från European Resucitation Council

 •  Akktiv-Komigång, föräldrautbildning

  Lärarledd

  Aktiviteten riktar sig till:

  Föräldrar till barn i förskoleåldern (0-7år) med svårigheter att förstå tal och/eller att göra sig förstådda.

  KurstypLärarledd
 •  Akuttandvård

  Lärarledd

  Kurs för tandläkare.

  KurstypLärarledd
 •  Alternativ kompletterande kommunikation AKK

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 mars, 2022

  Välkommen till en halvdagskurs i Alternativ kompletterande kommunikation AKK onsdagen den 16 mars 2022 på Kommunal utveckling, lokal Werkligheten, Vallgatan 8 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Ångest- att leva med och hantera, Jönköping

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

 •  Ångest- att leva med och hantera, Värnamo

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla. 

 •  Ångest- att leva med och hantera, Vetlanda

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

 •  Arbeta med uppdrag, genomförandeplan och uppföljningar i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

  Online

  Här finns ett arbetssätt för att i socialtjänstens barn- och ungdomsvård arbeta med uppdrag, genomförandeplan, mätbara mål och uppföljning. Materialet är framtaget av Kommunal utveckling i samarbete med representanter från länets kommuner.

  Det är utformat som en webbkurs men tänkt att vara ett arbetsmaterial som kommunerna löpande arbetar med i processen från uppdrag till uppföljning.

 •  Arbetsrätt för chefer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 januari, 2022

  Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt kring lagar och avtal samt praktisk vägledning av den tillämpning vi har inom Region Jönköpings län

  KurstypLärarledd
 •  Återfallsprevention ÅP

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs i Återfallsprevention med start tisdagen den 25 januari 2022 via Zoom

  KurstypLärarledd
 •  Återhämtning från psykisk ohälsa, digital

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

 •  Återhämtning från psykisk ohälsa, Eksjö

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

 •  Återhämtning från psykisk ohälsa, Jönköping

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

 •  Återhämtning från psykisk ohälsa, Värnamo

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

 •  Att använda sina resultat i förbättringsarbete

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 februari, 2022

  Webbinariet är för dig som använder Senior alert och vill lära dig mer om hur du använder resultat i det dagliga förbättringsarbetet och hur du tolkar statistiken. 

  KurstypLärarledd
 •  Att möta barn med funktionsnedsättning och sällsynt hälsotillstånd inom tandvården.

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 november, 2022

  Kursen riktar sig till hela tandvårdsteamet

  KurstypLärarledd
 •  Att registrera i Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 februari, 2022

   

  Ska du börja att registrera i Senior alert eller var det länge sedan du var aktiv i systemet och behöver en uppdatering? Då är detta utbildningstillfället för dig.

   

  Vi går gemensamt ihop grunderna i att registrera så att du får en trygg start.

   

  Har du frågor är du välkommen att kontakta: senioralert@rjl.se

  Varmt välkommen

  KurstypLärarledd
 •  Att samordna och leda VFU

  Online

  23/9 och 6/10 2021

 •  Autism - AST

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 januari, 2022

  Välkommen till en halvdagskurs i autism - AST, måndagen den 17 januari 2022 på Kommunal utveckling, Vallgatan 8 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Autism - AST

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 mars, 2022

  Välkommen till en halvdagskurs i autism - AST, måndagen den 7 mars 2022 på Kommunal utveckling, Vallgatan 8 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Autism - AST

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 april, 2022

  Välkommen till en halvdagskurs i autism - AST, måndagen den 4 april 2022 på Kommunal utveckling, Vallgatan 8 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Autism hos barn och ungdomar - grundläggande kurs för pedagoger/resurspersoner våren 2022

  Lärarledd

  Första kurstillfälle 2022-02-23

  Kursen ges av personal från neuropsykiatriska teamet och innehåller grundläggande kunskap om autism samt pedagogiskt bemötande. Kursen består av föreläsningar och seminarier och sträcker sig över två heldagar och en halvdag.

  KurstypLärarledd
 •  Barnpsykologi och barnpsykiatri

  Lärarledd

  Tar endast emot intresseanmälningar. När tillräckligt antal deltagare anmälts anordnar vi kursen.

  Kursen avser att ge ökade kunskaper i inlärningsteori, anknytning och bemötande av barn och ungdomar.

  KurstypLärarledd
 •  Behörig beställare av specialanpassningar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 31 maj, 2022

  Efter avslutad utbildning får du behörighet att förskriva specialanpassningar.

  Riktar sig till förskrivare med behov av att beställa specialanpassningar d.v.s. arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

  KurstypLärarledd
 •  Coach More to Life - samtalscafé

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 februari, 2022

  Konceptet har sin utgångspunkt i empowerment, där individen själv får verktyg att förbättra sin livssituation. More to life-samtalscafé (MTL-samtalscafé) utgår från ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv för ökat psykiskt välbefinnande och innefattar hälsans fyra dimensioner: fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. 

 •  Covid - utbildningsmaterial

  Online

  Material inför arbetet med patienter som drabbats av Covid-19.

  OBS! Ej anmälan till fysisk kurs på Metodikum.

  KurstypeLärande
 •  Dialog om barn och ungdomars hälsa

  Lärarledd

  Syftet med dagen är att få en inblick i vad som händer i NPO Barn och ungdomars hälsa. Det ges tillfälle till en fördjupad kunskap kring arbetet i våra nationella arbetsgrupper (NAG).  Det blir också en presentation av kvalitetsregistren  inom området barn och ungas hälsa.

  KurstypLärarledd
 •  DISA-gruppledarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 februari, 2022

  DISA materialet består av kognitiva tekniker för att förändra negativa tankemönster, övningar för att öka antalet hälsofrämjande aktiviteter, kommunikationsträning och träning av olika problemlösningsstrategier för att stärka den sociala förmågan och det sociala nätverket. 

 •  Elektrisk rullstol - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 februari, 2022

  Grundutbildning för arbetsterapeuter som förskriver elektriska rullstolar.

  Innehåll: Sortiment elrullstolar, regelverk, rutiner samt provkörning.

  Denna kurs är obligatorisk innan Elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter).

  KurstypLärarledd
 •  Elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter) - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 april, 2022

  Utbildning för arbetsterapeuter som gått Elektrisk rullstol - Produktutbildning, som vill kunna utprova elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter) på egen hand utan konsulent.

  KurstypLärarledd
 •  En förälder blir till – ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion

  Lärarledd

  OBS - kursen är redan startad och endast öppen för redan registrerade deltagare. 

 •  EndNote - introduktion

  Lärarledd

  I introduktionskursen går vi igenom de viktigaste funktionerna i referenshanteringsprogrammet EndNote.

 •  ESTHER webbinarium

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 maj, 2022

  För dig som ESTHER förbättringscoach

  KurstypLärarledd
 •  ESTHER webbinarium

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 maj, 2022

  För dig som ESTHER förbättringscoach

  KurstypLärarledd
 •  Etik

  Lärarledd

  Etik - Obligatorisk utbildning som gäller alla på kliniken.

  KurstypLärarledd
 •  ETIK

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 december, 2021

  Obligatorisk för all personal.
  Prata och diskutera Etik

  KurstypLärarledd
 •  FAKTA utbildning kring smärtfarmakologi för allmänläkare och sjuksköterskor

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 januari, 2022

  Vi bjuder in till två digitala utbildningstillfällen via Zoom, där föreläsarna håller både föreläsning och efterföljande frågestund live.

 •  FIM

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 december, 2021

  FIM internutbildning

 •  För dig som chef - Senior alert

  Online

  Senior alerts arbetsgrupp har tagit fram denna chefsmodul som innehåller fem olika delar från grundläggande kunskap om registret och vårdprevention, till förändringsledarskap och hållbarhet.

  Lycka till!

  KurstypeLärande
 •  Förflyttningsutbildning, nya förskrivare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 maj, 2022

  Nya förskrivare som ännu inte fått möjlighet att gå en mer omfattande förflyttningsutbildning

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd

  Förskrivningsutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  Nästa tillfälle: 19-20 januari, 2022

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd

  Förskrivningsutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  Nästa tillfälle: 22-23 februari, 2022

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd

  Förskrivningsutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  Nästa tillfälle: 6-7 april, 2022

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Madrasser

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 maj, 2022

  Hur förebygger och behandlar man trycksår och när ska man välja vilken madrass?

  Målgrupp: sjuksköterskor som förskriver madrasser

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Nutrition

  Lärarledd

  Utbildning för förskrivande nutritionssjuksköterskor om förskrivning av nutritionsprodukter i SesamLMN.

  Nästa tillfälle: 1-2 februari, 2022

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Nutrition

  Lärarledd

  Utbildning för förskrivande nutritionssjuksköterskor om förskrivning av nutritionsprodukter i SesamLMN.

  Nästa tillfälle: 26-27 april, 2022

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 februari, 2022

  Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 juni, 2022

  Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning Inkontinens

  Lärarledd

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  Nästa tillfälle: 14-15 december, 2021

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning madrasser

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 januari, 2022

  Hur förebygger och behandlar man trycksår och när ska man välja vilken madrass?

  Målgrupp: sjuksköterskor

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning nutrition

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 januari, 2022

  Utbildning för förskrivande nutritionssjuksköterskor om förskrivning av nutritionsprodukter i sesam LMN.

  Nästa tillfälle: 17-18 januari, 2022

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivning av förbrukningshjälpmedel i Sesam LMN

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 mars, 2022

  Målgrupp: Du som ska förskriva diabetes-, inkontinenshjälpmedel och /eller nutritionsprodukter.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivning av förbrukningshjälpmedel i Sesam LMN

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 maj, 2022

  Målgrupp: Du som ska förskriva diabetes-, inkontinenshjälpmedel och /eller nutritionsprodukter.

  KurstypLärarledd
 •  Fortsatt smärta trots behandling - vad gör jag?

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 oktober, 2022

  Kursen riktar sig till tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  Forum Geriatrikum

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 december, 2021

  Välkommen till Forum Geriatrikum som anordnar en serie digitala föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre. Föreläsningarna är till för er som arbetar med äldre inom länets kommuner och Region Jönköpings län.

  KurstypLärarledd
 •  GAKK - Grafisk Alternativ kompletterande kommunikation

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 februari, 2022

  GAKK - Grafisk Alternativ kompletterande kommunikation - En kurs hur man använder bilder och symboler i sitt dagliga arbete, tisdagen den 1 februari 2022

  KurstypLärarledd
 •  GAKK - Grafisk Alternativ kompletterande kommunikation

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 mars, 2022

  GAKK - Grafisk Alternativ kompletterande kommunikation - En kurs hur man använder bilder och symboler i sitt dagliga arbete, tisdagen den 1 mars 2022

  KurstypLärarledd
 •  GAKK - Grafisk Alternativ kompletterande kommunikation

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 april, 2022

  GAKK - Grafisk Alternativ kompletterande kommunikation - En kurs hur man använder bilder och symboler i sitt dagliga arbete, tisdagen den 5 april 2022

  KurstypLärarledd
 •  GAKK - Grafisk Alternativ kompletterande kommunikation

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 maj, 2022

  GAKK - Grafisk Alternativ kompletterande kommunikation - En kurs hur man använder bilder och symboler i sitt dagliga arbete, tisdagen den 10 maj 2022

  KurstypLärarledd
 •  Generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 september, 2022

  Lustgaskurs för tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  Gps-larm - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 mars, 2022

  Kurs för arbetsterapeuter. För att kunna förskriva GPS-larm behöver förskrivande arbetsterapeut gå utbildning.

  KurstypLärarledd
 •  Grid for iPad och Grid 3 - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 maj, 2022

  Kurs för logopeder. Genomgång av funktioner i appen Grid for iPad, programvaran Grid 3 samt tillhörande hårdvara.

  KurstypLärarledd
 •  Grundläggande teorier inom utvecklingspsykologin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 mars, 2022

  Några utvalda grundläggande teorier inom utvecklingspsykologin för att skapa sammanhang till diagnoserna intellektuell funktionsnedsättning och autism, onsdagen den 9 mars 2022.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning steg 1 funktionshinderområdeter

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagars grundutbildning steg 1 Funktionshinderomsorgen, med start måndagen den 17 januari 2022 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning steg 1 funktionshinderområdeter

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagars grundutbildning steg 1 Funktionshinderområdet, med start måndagen den 7 mars 2022 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning steg 1 Funktionshinderomsorgen

  Lärarledd

  En tredagars grundutbildning steg 1 Funktionshinderområdet, med start måndagen den 22 november 2021 

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning steg 2 funktionshinderområdet

  Lärarledd

  Välkommen till en tvådagarskurs, grundutbildning steg 2 funktionshinderområdet med start måndagen den 21 februari 2022 på City Hotel Ericsson, Västra Storgatan 25 A i Jönköping

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning steg 2 funktionshinderområdet

  Lärarledd

  Välkommen till en tvådagarskurs, grundutbildning steg 2 funktionshinderområdet med start torsdagen den 24 mars 2022 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping

  KurstypLärarledd
 •  Hållbart Ledarskap, 7,5 hp

  Lärarledd

  Välkommen till kursen Hållbart ledarskap, 7,5 hp med start 14 september 2021. 

  KurstypLärarledd
 •  Händelseanalysutbildning 2021-2022

  Lärarledd

  Qulturum inbjuder till utbildning i Händelseanalys, omgång 26

 •  Handikalendern och Memo Planner Large - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 april, 2022

  Kurs för arbetsterapeuter. Genomgång av funktioner i tids-/planeringshjälpmedlen Handikalendern respektive MemoPlanner Large.

  KurstypLärarledd
 •  Handikalendern och Memo Planner Large - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 mars, 2022

  Kurs för arbetsterapeuter. Genomgång av funktioner i tids-/planeringshjälpmedlen Handikalendern respektive MemoPlanner Large.

  KurstypLärarledd
 •  HBTQi - Region Jönköping

  Online

  HBTQi - Region Jönköping

 •  Hjälpmedel för barn - Produktutbildning Kudo, Swan och Flamingo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 april, 2022

  Produktutbildning kring komfortrullstol Kudu och hygienstolar Swan och Flamingo

  KurstypLärarledd
 •  HLR-Barn Avancerad

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 maj, 2022

  lok.rjl.se

 •  Inför Patientsäkerhetsberättelsen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 december, 2021

  Ett webbinarie med fokus på resultat och rapporter i Senior alert för dig som ska skriva patientsäkerhetsberättelsen.
  Innehåll
  • Att följa era resultat
  • Genomgång av Senior alerts rapporter
  • Möjlighet för frågor inför fortsatt arbete
  Vid frågor är du välkommen att kontakta: senioralert@rjl.se
  Varmt välkommen

   

   

  KurstypLärarledd
 •  Intellektuell funktionsnedsättning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 mars, 2022

  Välkommen till en kurs i Intellektuell funktionsnedsättning, onsdagen den 2 mars 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Internutbildning för regionens dietister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 februari, 2022

  Internutbildning för regionens dietister

  KurstypLärarledd
 •  Internutbildning för regionens dietister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 maj, 2022

  Internutbildning för regionens dietister

  KurstypLärarledd
 •  Introduktion + BBIC på hemmaplan

  Online

  BBIC på hemmaplan

  KurstypeLärande
 •  Introduktion rehabiliteringsmedicinska kliniken

  Online

  Introduktionen vänder sig till nyanställda och studenter. En presentation av klinikens organisation, arbetssätt och yrkesprofessioner.

 •  Introduktionskurs barn och ungdom

  Lärarledd

  Välkommen till Introduktionskurs, barn och ungdom. Kursen riktar sig till dig som är nyanställd socialsekreterare i barn- och ungdomsvården i Jönköpings län, med start 2 september 2021.

  KurstypLärarledd
 •  Introduktionskurs, barn och ungdom

  Lärarledd

  Välkommen till Introduktionskurs, barn och ungdom med start torsdagen den 3 februari 2022.

  Kursen riktar sig till dig som är nyanställd socialsekreterare i barn- och ungdomsvården i Jönköpings län. Nedan beskrivs kursens upplägg och kursdagarnas innehåll mycket kortfattat. När du har anmält dig och sista anmälningsdatum har passerat kommer du att få en mer utförlig kursplan via e-post.

  KurstypLärarledd
 •  Introduktionsprogram för nyanställda på Habiliteringscentrum (2)

  Lärarledd

  Introduktionsprogram under hösten 2021 i fyra block för nyanställd personal inom Habiliteringscentrum.

  KurstypProgram
 •  Intyg om nödvändig tandvård - utfärdarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 januari, 2022

  Utbildningen vänder sig till personer som ska utfärda "Intyg om nödvändig tandvård". Utbildningen kommer att ske via Skype. Inför utbildningstillfället får ni en mötesinbjudan via mejl där länk för att ansluta till mötet finns.

 •  Jag är tonårsförälder!

  Lärarledd

  Samtalsgrupp för föräldrar till ungdomar (13-21 år) med diagnos lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

  KurstypLärarledd
 •  Journal club (digital)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 januari, 2022

  Seminarium där vetenskapliga artiklar diskuteras och förmågan till kritiskt tänkande tränas.

  KurstypeLärande
 •  JUST Barnpsykologi och barnpsykiatri

  Lärarledd

  Vi tar endast emot intresseanmälningar. När det är tillräckligt många deltagare anmälda anordnas kursen.
  Denna kursen riktar sig till ST-tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  Käkgymnastik - för vem och hur?

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 april, 2022

  Kursen riktar sig till: Tandsköterskor och tandhygienister

  KurstypLärarledd
 •  Klarspråk för handläggare inom äldre eller funktionshinderområdet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 februari, 2022

  Klarspråk för handläggare inom äldre eller funktionshinderområdet, torsdagen den 24 februari 2022 på Kommunal utveckling.

  KurstypLärarledd
 •  KlinSim 1 - Kunskap och Lärande

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 januari, 2022

  .

 •  Kognitionshjälpmedel - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 mars, 2022

  Kurs för arbetsterapeuter. Genomgång av förskrivningsbara hjälpmedel inom området kognition.

  KurstypLärarledd
 •  Komfortrullstol Prio -Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 mars, 2022

  Utbildning för förskrivare som utprovar komfortrullstol Prio 24 och Prio 16.

  KurstypLärarledd
 •  Kommunikationshjälpmedel – Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 mars, 2022

  Kurs för logopeder. Genomgång av förskrivningsbara hjälpmedel inom området kommunikation.

  KurstypLärarledd
 •  Konsultationskurs för ST-läkare i allmänmedicin

  Lärarledd

  Kursinnehåll: Kursen syftar till att fördjupa kompetensen i det personcentrerade patient-och läkarsamtalet i en anda av kollegial omtänksamhet, med video och gruppdiskussioner som redskap, inspirerat av Kalymnosmetoden. Introduktion och teoretiska avsnitt avlöser de praktiska övningarna.

 •  Kultur för hälsa - konferens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 januari, 2022

  Välkommen till en konferensdag där du får ta del av forskning och goda exempel på hur du kan använda kultur för att främja hälsa. Vår ambition är att du under dagen får inspiration och ny kunskap om hur du kan använda kulturen tillsammans med din målgrupp.

 •  Kunskapsdagar Rehabilitering Jönköpings län 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 mars, 2022

  Välkommen till ”Kunskapsdagar Rehabilitering Jönköpings län 2022” som arrangeras av Samordningsgrupp rehabilitering.   

  Kunskapsdagarna riktar sig till alla medarbetare i Jönköpings län som arbetar med rehabilitering.

 •  KUP - Höstgrupp 2020 Jönköping

  Lärarledd

  lok.rjl.se

 •  KUP grupp HT - 21 A Eksjö

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till hösten - 21! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP grupp HT - 21 A Ryhov

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till hösten - 21! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP grupp HT - 21 B Eksjö

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till hösten - 21! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP grupp HT - 21 B Ryhov

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till hösten - 21! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP grupp HT - 21 C Ryhov

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till hösten - 21! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp VT - 22 A Eksjö

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 februari, 2022

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp VT - 22 A Ryhov

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp VT - 22 B Eksjö

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 februari, 2022

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp VT - 22 B Ryhov

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp VT - 22 Värnamo

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  Lanseringskonferens för Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa (VIP) 29 oktober

  Online

  Varför ska vi använda dem? Hur och när ska vi använda dem? Hur ska vi koppla dem till riktlinjer och övriga kunskapsstöd?
  Dessa och andra frågor lyfts när vi samlas för den regionala lanseringskonferensen av VIP för Jönköpings län

  KurstypLärarledd
 •  Lightwriter SL50 - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 april, 2022

  Kurs för logopeder. Genomgång av funktioner i samtalsapparaten Lightwriter SL50.

  KurstypLärarledd
 •  LINK - extrainsatt

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 december, 2021

  För RIU-Sköterskor

 •  Lustgassedering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 februari, 2022

  Kurs för tandsköterskor och tandhygienister

  KurstypLärarledd
 •  Medicinsk riskpatient

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 maj, 2022

  Riktar sig till tandhygienister och tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal, tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start måndagen den 22 november 2021 digitalt via Zoom.

  KurstypLärarledd
 •  MR-säkerhetsutbildning (Magnetkamera)

  Online

  En grundläggande MR-säkerhetsutbildning för all personal som arbetar med MR, i MR-miljö, med MR-patienter, eller arbetar på en avdelning som har en magnetkamera.

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper om de säkerhetsaspekter som måste tas hänsyn till inför och vid undersökning i magnetkamera.

  Utbildningens syfte är att alla som på något sätt kommer i kontakt med patienter som ska genomgå undersökning i magnetkamera är medvetna om de kontraindikationer som finns och hur säkerhetsrisker ska hanteras.

  Denna MR-säkerhetsutbildning är obligatorisk för tillträde till MR-avdelningen (zon III och zon IV).

 •  Nätverksträff för primärvårdens hygienombud

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 januari, 2022

  Välkomna till ett digitalt möte där vi träffas och hjälper varandra med det gemensamma uppdraget som hygienombud. Fokus kommer vara på att tillsammans hjälpa varandra genom att diskutera lösningar på era utmaningar, inspireras av genomförda förbättringar samt inviga detta nya sätt att arbeta tillsammans på!

  KurstypLärarledd
 •  Pascal

  Lärarledd

  Pascalutbildning (via Skype) riktad till i första hand läkare i primärvården. Kurstillfället börjar med en allmän genomgång av Pascal och sedan finns det tid för deltagarnas frågor. Kursledare: apotekare.

  Välj något av följande kurstillfällen:
  2020-12-01 kl 12.15-13
  2020-12-02 kl 12.15-13
  2020-12-03 kl 12.15-13
  2020-12-07 kl 12.15-13

  Anslut till Skype-mötet

   

  För mer information, kontakta:
  Höglandets sjukvårdsområde: anna-carin.skold@rjl.se
  Jönköpings sjukvårdsområde: kristin.krigsman@rjl.se
  Värnamo sjukvårdsområde: per.karlsson@rjl.se 

   

   

 •  PECS - introduktion personal

  Lärarledd

  PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer. 
  Datum: 220202 och 220221

  KurstypLärarledd
 •  PECS - introduktion vårdnadshavare

  Lärarledd

  PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer.
  Datum:
  220202 och 220221

  KurstypLärarledd
 •  Personliga drömmar och mål, Eksjö

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

 •  Personliga drömmar och mål, Jönköping

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

 •  Personliga drömmar och mål, Värnamo

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

 •  Praktisk information om läkemedel

  Lärarledd

  Här hittar du material med information om läkemedel både en allmän del samt material som riktar sig till respektive sjukhus. 

 •  Praktisk Sjuksköterskeutbildning Bra Liv

  Lärarledd

  Syfte: Att stärka och ge oss möjlighet att klara av vårt gemensamma uppdrag i primärvården samt skapa förutsättning till utveckling av teamarbete, arbetsfördelning, bemötande och medicinska kompetens.

  KurstypLärarledd
 •  PTP-träff: Att arbeta som psykolog inom primärvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 december, 2021

  Att arbeta som psykolog inom primärvärden

  Med: Victor Feldin, leg psykolog Rosenhälsans VC och Tova Palm, leg psykkolog Tranås VC

   

  Träffen riktar sig till PTP-psykologer inom Region Jönköpings läns PTP-prigram

 •  PTP-träff: Etik

  Lärarledd

  lok.rjl.se

 •  PTP-träff: Hur kul är det att arbeta inom habiliteringen?

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 februari, 2022

  Träffen riktar sig till PTP-psykologer inom Region Jönköpings läns PTP-program och som anställd PTP-psykolog i Region Jönköping län.

  Hur kul är det att arbeta inom habiliteringen?
  Med Caroline Dahlström, leg psykolog, Habiliteringscentrum

   
   

   

   

  KurstypLärarledd
 •  PTP-träff: Psykisk ohälsa bland barn och unga

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 april, 2022

  Träffen riktar sig till PTP-psykologer inom Region Jönköpings läns PTP-program och som anställd PTP-psykolog i Region Jönköping län.

  Psykisk ohälsa bland barn och unga
  Med Stina Arvidsson, leg psykolog, Barn- och ungdomshälsan i Jönköping
   
   

   

   

  KurstypLärarledd
 •  PTP-träff: Självskadebeteende – bemötande och behandling

  Lärarledd

  Träffen riktar sig till PTP-psykologer inom Region Jönköpings läns PTP-program och som anställd PTP-psykolog i Region Jönköping län.

  Självskadebeteende – bemötande och behandling

  Med Anne Pruul, leg psykolog, Öppenvårdspsykiatrin
   
   

   

   

  KurstypLärarledd
 •  PTP-träff: Suicid, suicidbedömning och suicidprevention

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 juni, 2022

  Träffen riktar sig till PTP-psykologer inom Region Jönköpings läns PTP-program och som anställd PTP-psykolog i Region Jönköping län.

  Suicid, suicidbedömning och suicidprevention
  Med Rebecka Berg, biträdande vårdenhetschef och Maria Alsén, kurator, psykiatriska akutmottagningen i Jönköping
   
   

   

   

  KurstypLärarledd
 •  PTP-träff: Våld i nära relationer – Alternativ till våld

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 mars, 2022

  Träffen riktar sig till PTP-psykologer inom Region Jönköpings läns PTP-program och som anställd PTP-psykolog i Region Jönköping län.

  Våld i nära relationer – Alternativ till våld
  Med Dan Rosenqvist och Filip Broström, leg psykologer, ATV
   
   

   

   

  KurstypLärarledd
 •  Rationell kariesterapi - primära bettet

  Online

  Riktar sig till tandvårdspersonal

  KurstypeLärande
 •  Revidera, regenerera, restaurera eller extrahera

  Lärarledd

  Behålla och behandla eller ta bort och ersätta - en frågeställning som inte alltid är lätt att besvara.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 14 och 17 mars

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 26 och 27 april

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 5 och 6 oktober

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 9 och 11 november

  KurstypLärarledd
 •  RIU grupp HT - 21 A Eksjö

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 21!Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp HT - 21 A Ryhov

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län?Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 21!Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp HT - 21 B Eksjö

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 21!Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp HT - 21 B Ryhov

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län?Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 21!Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp HT - 21 C Ryhov

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län?Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 21!Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp HT - 21 Värnamo

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 21!Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

   

 •  RIU grupp VT - 21 B Ryhov

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 21! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp VT - 22 A Eksjö

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 februari, 2022

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp VT - 22 A Ryhov

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp VT - 22 B Eksjö

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp VT - 22 B Ryhov

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 februari, 2022

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp VT - 22 Värnamo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 februari, 2022

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp VT -21 Eksjö

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 21! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  Rullstolsutbildning, 2 dagar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 maj, 2022

  Förskrivare av manuella rullstolar.

  Nästa tillfälle: 17-18 maj, 2022

  KurstypLärarledd
 •  Rundtur på hemsidan

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 februari, 2022

  Önskar du en guidad tur på Senior alerts nya hemsida? Då har du kommit helt rätt. 

  Vi tittar tillsammans igenom hemsidan och lyfter både gamla godingar och nyheter.

  Vid frågor är du välkommen att kontakta: senioralert@rjl.se

  Varmt välkommen

  KurstypLärarledd
 •  Säkerhet i receptionen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 mars, 2022

  Kursen vänder sig till dig som ansvarar för eller arbetar i receptionen.

  KurstypLärarledd
 •  Säkerhetseftermiddag i Jönköping, 26/11

  Lärarledd

  All personal  på rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Sammanhållen rehabiliteringsplan i patientens process – workshop

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 december, 2021

  För professioner och verksamhetsansvariga med rehabilitering som uppdrag.

  KurstypLärarledd
 •  S-HLR Vuxen instruktörskurs

  Lärarledd

  För dig som ska bli HLR-instruktör i Regionens regi. Ska vara godkänt av chef.

  KurstypLärarledd
 •  S-HLR vuxen instruktörskurs Ryhov

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 februari, 2022

  För dig som ska bli HLR-instruktör i Regionens regi. Ska vara godkänt av chef.

 • KurstypeLärande
  Lärarledd
 •  ST-ab 10 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

 •  ST-ab 7 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

  KurstypeLärande
 •  Standardrullstol Cross 6 - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 mars, 2022

  Utbildning för förskrivare som utprovar standardrullstol Cross 6.

  KurstypLärarledd
 •  ST-introduktion för ST-läkare, handledare och verksamhetschefer i allmänmedicin/primärvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 mars, 2022

  Introduktionsdag tillsammans med studierektorer. Vi vänder oss till ST-läkare, handledare och verksamhetschefer. 

  KurstypLärarledd
 •  Svenska C1 fördjupning

  Lärarledd

  lok.rjl.se

 •  Svenska C1 fördjupning

  Lärarledd

  lok.rjl.se

 •  Synergi - grundutbildning för nya ärendesamordnare

  Lärarledd

  Är du ny ärendesamordnare i Synergi så är detta en utbildning där du får lära dig Riktlinjer och roller i systemet, hur du kan hantera olika typer ärenden samt hur du kan ta ut rapporter från Synergi.

  KurstypLärarledd
 •  Syskonträffar för barn 7-9 år

  Lärarledd

  Våren 2022 är det syskonträffar för barn 7-9 år, som har syskon med funktionsnedsättning. Barnen träffas i en liten grupp tillsammans med specialpedagoger.
  Parallellt erbjuds träff för föräldrarna tillsammans med kurator.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK eller Tecken som stöd

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 januari, 2022

  TAKK eller Tecken som stöd - En kurs hur man använder tecken som komplement och stöd vid kommunikation i sitt dagliga arbete, tisdagen den 25 januari 2022

  KurstypLärarledd
 •  TAKK eller Tecken som stöd

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 februari, 2022

  TAKK eller Tecken som stöd - En kurs hur man använder tecken som komplement och stöd vid kommunikation i sitt dagliga arbete, tisdagen den 22 februari 2022.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK eller Tecken som stöd

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 mars, 2022

  TAKK eller Tecken som stöd - En kurs hur man använder tecken som komplement och stöd vid kommunikation i sitt dagliga arbete, tisdagen den 29 mars 2022.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK eller Tecken som stöd

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 maj, 2022

  TAKK eller Tecken som stöd - En kurs hur man använder tecken som komplement och stöd vid kommunikation i sitt dagliga arbete, tisdagen den 3 maj 2022

  KurstypLärarledd
 •  TAKK grundkurs (digitalt) - anhörig

  Lärarledd

  Anhöriga och personal till personer (barn eller vuxna) som har kontakt med Habiliteringscentrum och som har behov av TAKK (. Max 3 deltagare per barn/vuxen.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK grundkurs (digitalt) - anhöriga

  Lärarledd

  Första tillfället av fem är den 2/3 2022.

  Föräldrar och anhöriga till barn med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal. Ni kan bjuda in en personal (från förskola, skola eller assistent) som känner ert barn. Högst tre deltagare per barn.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK grundkurs (digitalt) - personal

  Lärarledd

  Första tillfället är 2/3 2022.

  Personal till barn med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK grundkurs (digitaltl) - personal

  Lärarledd

  Anhöriga och personal till personer (barn eller vuxna) som har kontakt med Habiliteringscentrum och som har behov av TAKK. Max 3 deltagare per barn/vuxen.

  KurstypLärarledd
 •  TD Snap - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 april, 2022

  Kurs för logopeder. Genomgång av funktioner i kommunikationsappen TD Snap samt tillhörande hårdvara.

  KurstypLärarledd
 •  Teamutbildning Palliativ vård - kommun och region!

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 mars, 2022

  Vårdcentralschef och chef för HS samråder inför att kunna anmäla ett team av läkare från vårdcentral och sjuksköterska från kommun till denna utbildning

  Digital och kostnadsfri utbildning. Den bygger på 3 stycken webbinarie i oktober som är 1,5 h per gång + en förebredelsetid på 1 h inför varje webbinarie. 

  KurstypLärarledd
 •  Upphandling - Diplomerad upphandlare

  Lärarledd

  Välkommen till en niodagarskurs, Diplomerad upphandlare med start tisdagen den 7 december 2021 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Upphandling: Interna köp och köp mellan myndigheter med fokus på verksamhetskopplingar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 januari, 2022

  Välkommen till en kursen interna köp och köp mellan myndigheter med fokus på verksamhetskopplingar, torsdagen den 20 januari 2022.

  KurstypLärarledd
 •  Utbildning i praktisk sondmatning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 mars, 2022

  Utbildning för vårdpersonal som sondmatar och för dietister.

  KurstypLärarledd
 •  Utbildning i praktisk sondmatning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 maj, 2022

  Utbildning för vårdpersonal som sondmatar och för dietister.

  KurstypLärarledd
 •  Utbildning i praktisk sondmatning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 januari, 2022

  Utbildning för vårdpersonal som sondmatar och för dietister.

  KurstypLärarledd
 •  Utbildning i praktisk sondmatning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 februari, 2022

  Utbildning för vårdpersonal som sondmatar och för dietister.

  KurstypLärarledd
 •  Välkommen till Lärande nätverk - Bästa platsen att åldras på

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 januari, 2022

  BAKGRUND
  På uppdrag att Strategigrupp äldre startas nu ett länsgemensamt utvecklingsarbete som utgår från lokala behov, möjligheter och utmaningar, Bästa platsen att åldras på.

  KurstypLärarledd
 •  Välkommen till Lärande nätverk - Bästa platsen att växa upp, leva och bo på

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 januari, 2022

  - med inspiration från Skottland och Cincinnati, USA.

  KurstypLärarledd
 •  Vårdarmanövrerade elektriska rullstolar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 januari, 2022

  Utbildning för arbetsterapeuter som förskriver vårdarmanövrerade elektriska rullstolar.

  Innehåll: Sortiment vårdarmanövrerade elrullstolar, regelverk, rutiner samt provkörning och inställningar.

  KurstypLärarledd
 •  Verksamhetsinstruktör - Metodikum

  Online

  För dig som är engagerad eller involverad i att driva och hålla i utbildningsinsatser på din klinik, oavsett om tillfället är på Metodikum eller på din arbetsplats. Här finns information, material och annat du kan behöva för att hålla dig uppdaterad i vad som händer på Metodikum, för att ta del av material för att fortsätta utvecklas i din instruktörsroll och på så sätt utveckla utbildning och kompetens på din arbetsplats.

 •  Visdomstandskirurgi

  Lärarledd

  Tar endast emot intresseanmälan. När tillräckligt antal deltagare anmälts anordnar vi kursen. 

  KurstypLärarledd
 •  Webbstöd för processorienterat arbetssätt

  Online

  Webbstödet syftar till att stödja verksamheter att initiera, komma igång, bedriva och följa upp ett processorienterat arbetssätt genom en gemensam struktur. Om verksamheter har ett gemensamt språk och tydliga processer, transparens i resultat, arbetsrutiner och överenskommelser underlättar det i överlämningen till nästa steg. Webbstödet ska även ge förutsättningar till en hållbarhet inom processerna.

  KurstypeLärande
 •  Workshop för dig som chef och ledare - Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 december, 2021

  Workshop för dig som chef och ledare - Senior alert

  Senior alert erbjuder en workshop för dig som chef eller ledare som önskar stärka användandet av kvalitetsregistret Senior alert på ett systematiskt sätt i vardagen med målet att använda kvalitetsregister i datadrivet förbättringsarbete. 

  * Workshopen ingår i Jönköpings läns satsning för bästa platsen allt leva och åldras på och är en del av den gemensamma kompetensutvecklingen.

   

   

   

  KurstypLärarledd