Kurskatalog


Sök

  
 

 •  Advanced Life Support provider (ALS)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 april, 2023

  Avancerad utbildning i HJärt Lungräddning enligt riktlinjer från European Resucitation Council

 •  Aerogen Solo

  Online

  Utbildning till personal/anhörig/patient som använder aerogen solo tillsammans med ventilatorbehandling

 •  Alternativ kompletterande kommunikation – AKK

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 mars, 2023

  Välkommen till en halvdagskurs i Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) den 23 mars 2023 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Arbeta med uppdrag, genomförandeplan och uppföljningar i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

  Online

  Här finns ett arbetssätt för att i socialtjänstens barn- och ungdomsvård arbeta med uppdrag, genomförandeplan, mätbara mål och uppföljning. Materialet är framtaget av Kommunal utveckling i samarbete med representanter från länets kommuner.

  Det är utformat som en webbkurs men tänkt att vara ett arbetsmaterial som kommunerna löpande arbetar med i processen från uppdrag till uppföljning.

 •  Arbete på väg 2.2

  Lärarledd

  Välkommen till en tvådagarskurs i Arbete på väg nivå 2.2 (gamla nivå 3) den 8-9 februari 2023 på Elite Stora hotellet i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  ASI - Addiction Severity Index

  Lärarledd

  Välkommen till en fyra dagars utbildning i ASI (Addiction Severity Index) med start tisdag 29 november 2022 Välkommen till en fyra dagars utbildning i ASI (Addiction Severity Index) med start tisdag 29 november 2022

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2024

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  6-7 mars 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  12-13 juni 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  4-5 september 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  4-5 december 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 mars, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet (kopia)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  Att använda resultat i förbättringsarbete

  Lärarledd

  Har du kunskaper om att registrera och nu önskar öka din förståelse för resultaten ni får fram och förbättringsarbete? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att använda resultat i förbättringsarbete STEG 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 maj, 2023

  Har du kunskaper om att registrera och nu önskar öka din förståelse för resultaten ni får fram och förbättringsarbete? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att använda resultat i förbättringsarbete STEG 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 mars, 2023

  Vill du öka dina kunskaper om att använda resultaten från Senior alert i det dagliga förbättringsarbetet? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att arbeta i receptionen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2023

  Kursen riktar sig till: personal som arbetar i reception
  Serien med webinar syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att utvecklas i rollen i receptionen.

  KurstypLärarledd
 •  Att bli äldre med funktionsnedsättning - inbjudan till anhöriga

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 februari, 2023

  Kursen riktar sig till anhöriga till personer med funktionsnedsättning. Vi tar upp områden som sömn, smärta, positionering, rörelse och mat.

  KurstypLärarledd
 •  Att bli äldre med funktionsnedsättning - inbjudan till personal

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 februari, 2023

  Kursen riktar sig till personal som jobbar med personer med funktionsnedsättning. Vi tar upp områden som sömn, smärta, positionering, rörelse och mat.

  KurstypLärarledd
 •  Att registrera i Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 mars, 2023

  Vill du lära dig mer om att registrera i kvalitetsregistret Senior alert och öva på teamets samverkan vid riskbedömning? Då är detta webbinariet för dig.

   

  KurstypLärarledd
 •  Att samordna och leda VFU

  Online

  23/9 och 6/10 2021

 •  Att vara ny förälder – en omställning i livet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 april, 2023

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 6 veckor – 3 månader och tillhör familjecentralen Väster.

  Under träffen får du som förälder möjlighet att samtala och reflektera över den stora omställningen som det innebär att få ett barn.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 september, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 december, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 mars, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 juni, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  Autism – anhörigutbildning vt 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 maj, 2023

  Mor- och farföräldrar eller annan nära släkting (ej föräldrar) inbjuds till denna kurs. Kursen riktar sig till nära anhöriga till barn som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. Du som redan deltagit i kursen kan bortse från denna inbjudan.

  KurstypLärarledd
 •  Autism – grundkurs för föräldrar

  Lärarledd

  Första tillfället är den 10 maj.

  Kursen omfattar två heldagar. Vad är autism? Medicinska aspekter. Stöd i vardagen. Motorik och rörelseglädje. Samhällets stöd. Förstå och bemöta olika beteenden. Hur bemöter vi barnet i vardagen? Kommunikation. Att berätta eller inte berätta om diagnosen. Kan maten vara ett bekymmer?

  KurstypLärarledd
 •  Autism hos barn och ungdomar - grundläggande kurs för pedagoger/resurspersoner våren 2023

  Lärarledd

  Första kurstillfälle 2023-02-22

  Kursen ges av personal från neuropsykiatriska teamet och innehåller grundläggande kunskap om autism samt pedagogiskt bemötande. Kursen består av föreläsningar och seminarier och sträcker sig över två heldagar och en halvdag.

  KurstypLärarledd
 •  Autismspektrumtillstånd – AST

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 april, 2023

  Välkommen till en halvdagskurs i autismspektrumtillstånd den 24 april 2023 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Behörig beställare av specialanpassningar - Förskrivarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 maj, 2023

  Efter avslutad utbildning får du behörighet att förskriva specialanpassningar.
  Riktar sig till förskrivare med behov av att beställa specialanpassningar d.v.s. arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

  KurstypLärarledd
 •  Bemötande i hotfulla situationer - grundkurs 2 dagar

  Lärarledd

  Välkommen till 2-dagars grundkurs Bemötande i hotfulla situationer.
  Målgrupp: Personal på Psykiatriska kliniken Höglandet.

  KurstypLärarledd
 •  BoS Klinisk fysiologi och Röntgen

  Online

  Introduktion till Beställning och Svar, BoS, i Cosmic. Gäller för Klinisk fysiologi och Röntgen

  KurstypeLärande
 •  Bra Liv Beredskapsskola

  Lärarledd

  Syfte
  Öka intresset för att gå beredskapsjour genom att öka tryggheten för läkare. Trygghet ökas genom att få kunskap och få möjlighet att diskutera vad uppdraget konkret innebär samt verktyg för att hantera ärenden som kan bli aktuella.

  Bra Liv Beredskapsskola är planerad endast ett tillfälle.

  Moderator Göran Runesson.

   

  KurstypProgram
 •  Catch up, hbtqi-diplomering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 mars, 2023

  Hbtqi-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir. För att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtqi-personer erbjuder Region Jönköpings län hbtqi-diplomering.

 •  Covid - utbildningsmaterial

  Online

  Material inför arbetet med patienter som drabbats av Covid-19.

  OBS! Ej anmälan till fysisk kurs på Metodikum.

  KurstypeLärande
 •  Covidvaccinering i primärvården

  Online

  En vaccinationsutbildning för legitimerade sjuksköterskor som ska arbeta med Covid-19 vaccination

  KurstypeLärande
 •  Den lilla protetiken

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 maj, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandläkare
  Syftet med kursen är att höja kompetensen för allmäntandläkare avseende den lilla protetiken för att utföra bästa möjliga vård utifrån aktuellt kunskapsläge, både utifrån vetenskap och den beprövad erfarenhet.

  KurstypLärarledd
 •  Dental fotografering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 juni, 2023

  Riktar sig till: tandvårdspersonal
  Syftet med kursen är att deltagarna ska få kunskapen och praktiska träningen för att kunna använda en systemkamera i kliniska vardagen vid både extra oral och intraoral fotografering. Dessutom ska deltagarna kunna förstå hur kameras inställningar påverkar bilden. Till sist ska vi inspirera till att använda kameran till även artistisk- och produktfotografering till sociala medier och kursmaterial.

  KurstypLärarledd
 •  Dialog om barn och ungdomars hälsa

  Lärarledd

  Syftet med dagen är att få en inblick i vad som händer i NPO Barn och ungdomars hälsa. Det ges tillfälle till en fördjupad kunskap kring arbetet i våra nationella arbetsgrupper (NAG).  Det blir också en presentation av kvalitetsregistren  inom området barn och ungas hälsa.

  KurstypLärarledd
 •  Dialogmöte mellan patientföreningar och politiker

  Lärarledd

  Välkommen till höstens dialogmöte mellan politiker från nämnden Folkhälsa och sjukvård och patientföreningar i länet!

 •  Digitala vårddagen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 mars, 2023

  – insikter och erfarenheter från verkligheten. Hur jobbar vi idag med digitala mottagningar? Vad funkar, vad funkar inte? Hur kommer vi att arbeta i den nära framtiden?

  Välkommen till en dag för och av de som arbetar praktiskt med digital vård! 

 •  DISA-gruppledarutbildning

  Lärarledd

  DISA materialet består av kognitiva tekniker för att förändra negativa tankemönster, övningar för att öka antalet hälsofrämjande aktiviteter, kommunikationsträning och träning av olika problemlösningsstrategier för att stärka den sociala förmågan och det sociala nätverket. 

 •  Elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter) - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 mars, 2023

  Utbildning för arbetsterapeuter som gått Produktutbildning Elektrisk rullstol grundkurs, inför självständig utprovning av elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter).

  KurstypLärarledd
 •  Elrullstol med vårdarstyrning-Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 mars, 2023

  Utbildning för arbetsterapeuter som gått Produktutbildning Elektrisk rullstol grundkurs, inför självständig utprovning av elrullstol med vårdarstyrning.

  KurstypLärarledd
 •  Elrullstol med vårdarstyrning-Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 mars, 2023

  Utbildning för arbetsterapeuter som gått Produktutbildning Elektrisk rullstol grundkurs, inför självständig utprovning av elrullstol med vårdarstyrning.

  KurstypLärarledd
 •  E-patch introduktion

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 februari, 2023

  Introduktion och uppstart E-patch.

  Fika ingår.

  KurstypLärarledd
 •  Etik

  Lärarledd

  Etik - Obligatorisk utbildning som gäller alla på kliniken.

  KurstypLärarledd
 •  Ett självständigt liv - ESL Grund

  Lärarledd

  Fyra heldagars utbildning i ESL grund med start måndagen den 23 januari 2023

  KurstypLärarledd
 •  FAKTA digitala föreläsningar VT2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 mars, 2023

  Föreläsningarna vänder sig till personal på vårdcentralen och under rubriken målgrupp står föreslagen målgrupp för aktuell föreläsning, men övriga är också välkomna att delta efter intresse. Föreläsningarna är ca 20 min långa och avslutas med 10 min frågestund.

 •  FAKTA utbildning för allmänläkare 7/3 och 16/3 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 mars, 2023

  Fakta utbildning för allmänläkare med fokus på våra yngsta och äldsta patienter samt aktuella utmaningar inom läkemedelsområdet

 •  Forum Geriatrikum

  Lärarledd

  Välkommen till Forum Geriatrikum som anordnar en serie digitala föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre. Föreläsningarna är till för er som arbetar med äldre inom länets kommuner och Region Jönköpings län.

  KurstypLärarledd
 •  Förberedelse förlossning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 februari, 2023

  Träffen riktar sig till dig/er som är i graviditetsvecka 25-35 och tillhör familjecentralen Väster.

  Under träffen kommer ni att få möjlighet att reflektera över olika känslor som är vanliga i samband med förlossning. Hur kan andningen, avspänningen, rösten och tankens kraft hjälpa den födande under värkarna? Hur kan den födandes partner eller stödperson ge bästa möjliga stöd under förlossningen?

  KurstypLärarledd
 •  Förflyttningsutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 mars, 2023

  Denna utbildning vänder sig till All personal på Dagrehab Värnamo, Rehabiliteringsmedicinska kliniken

  KurstypLärarledd
 •  Förflyttningsutbildning nya förskrivare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 maj, 2023

  Teoretisk och praktisk utbildning kring förflyttningstekniker och hjälpmedel inom området. Vänder sig till nya förskrivare; arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 mars, 2023

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 maj, 2023

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel. Lokala rutiner

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 februari, 2023

  Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel. Lokala rutiner

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 juni, 2023

  Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Trycksår och trycksårsprevention

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 april, 2023

  Hur förebygger och behandlar man trycksår? Produktvisning av trycksårsförebyggande och trycksårsbehandlande hjälpmedel.

  Målgrupp: sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning för nutritionssjuksköterskor

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 februari, 2023

  Utbildning för förskrivande nutritionssjuksköterskor, om förskrivning av nutritionsprodukter i SesamLMN.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning för nutritionssjuksköterskor

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 mars, 2023

  Utbildning för förskrivande nutritionssjuksköterskor, om förskrivning av nutritionsprodukter i SesamLMN.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning för nutritionssjuksköterskor

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 april, 2023

  Utbildning för förskrivande nutritionssjuksköterskor, om förskrivning av nutritionsprodukter i SesamLMN.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivning av förbrukningshjälpmedel i Sesam LMN

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 april, 2023

  Du som ska förskriva diabetes- eller stomihjälpmedel och har formell kompetens för det. För dig som tidigare gått hjälpmedelscentralens förskrivarutbildning för nutrition eller inkontinens men vill ha en uppfräschning i hur du använder Sesam LMN.

  KurstypLärarledd
 •  Första tiden med barnet-amning, anknytning och närhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 april, 2023

  Träffen riktar sig till dig/er som är i graviditetsvecka 30-40 och tillhör familjecentralen Väster.

  Under den här träffen får du som förälder möjlighet att reflektera över betydelsen av lyhördhet till barnet och hur samspel och kroppskontakt berikar barnets behov av värme, närhet och trygghet utöver den näring barnet får. Vi kommer att beröra amning och flaskmatning.

  KurstypLärarledd
 •  Föräldraskapets glädje och svårigheter

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 februari, 2023

  Den här träffen riktar sig till dig som väntar barn och är mellan graviditetsvecka 20-30 och tillhör familjecentralen Väster

  Under träffen kommer du/ni tillsammans med andra blivande föräldrar och gruppledare reflektera över vad det innebär att vara förälder och föräldraskapets glädjeämnen och svårigheter.

   

  KurstypLärarledd
 •  Föräldrautbildning om cerebral pares (CP)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 maj, 2023

  Utbildningen riktar sig till föräldrar och anhöriga som har barn med cerebral pares (CP) och som har kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen. OBS! Utbildningen vänder sig inte till personal.

  KurstypLärarledd
 •  Föräldrautbildning om Downs syndrom

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 mars, 2023

  Utbildningen riktar sig till föräldrar och anhöriga som har barn med Downs syndrom och som har kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen. OBS! Utbildningen vänder sig inte till personal.

  KurstypLärarledd
 •  Generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 september, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandläkare
  Syftet med kursen är att kursdeltagarna efter genomgången kurs ska kunna tillämpa lustgassedering och sedering med bensodiazepiner vid tandbehandling.

  KurstypLärarledd
 •  GPS-larm- Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 maj, 2023

  Kurs för arbetsterapeuter. För att kunna förskriva GPS-larm behöver förskrivande arbetsterapeut ha gått denna utbildning.

  KurstypLärarledd
 •  Grafisk alternativ kompletterande kommunikation – GAKK

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 mars, 2023

  En kurs i hur du använder bilder och symboler i ditt dagliga arbete för att underlätta kommunikationen för personer med kommunikationssvårigheter.

  KurstypLärarledd
 •  Grafisk alternativ kompletterande kommunikation – GAKK

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 april, 2023

  En kurs i hur du använder bilder och symboler i ditt dagliga arbete för att underlätta kommunikationen för personer med kommunikationssvårigheter.

  KurstypLärarledd
 •  Grundkurs för socialsekreterare inom familjehemsvården

  Lärarledd

  Den här kursen avser att ge en grund i arbetet med familjehemsvård med start 23 maj.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1

  Lärarledd

  En tredagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1, med start den 23 januari 2023 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1

  Lärarledd

  En tredagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1, med start den 27 mars 2023 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 2

  Lärarledd

  En tvådagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 2, med start den 20 februari 2023 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 2

  Lärarledd

  En tvådagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 2, med start den 4 april 2023 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Handhavandeutbildning för automation Aptio

  Online

  Handhavandeutbildning för automation för nya medarbetare inom klinisk kemi Jönköping

 •  HandiKalender, MyAbilia, MEMOplanner Large - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 juni, 2023

  Kurs för arbetsterapeuter. Genomgång av funktioner i tids-/planeringshjälpmedlen HandiKalendern respektive MEMOplanner Large.

  KurstypLärarledd
 •  Handledarutbildning - YH-programmet vårdadministration 2023

  Lärarledd

  Tid: 9 mars 2023, kl 09:00 - 16:00 och
  10 mars 2023, kl 09:00 - 15:00

  Plats: Internationella Handelshögskolan, Jönköping, lokal B2044 och B1014.

  Detaljerat program och information om lokal kommer senare 

  KurstypLärarledd
 •  HAP – HaschAvvänjningsProgram och CPU-Cannabisprogram för unga

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i HAP/CPU med start onsdagen den 26 april 2023, på Kommunal utveckling, Vallgatan 8 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  HBTQi - Region Jönköping

  Online

  Syftet med utbildningen är att förbättra såväl bemötandet av som arbetsmiljön för hbtqi-personer inom hälso- och sjukvården. Alla har rätt att känna sig inkluderade.

  Utbildningen ska resultera i att kursdeltagaren förvärvar kunskap om:

  1. Heteronormativitet och dess konsekvenser
  2. Innebörden i grundläggande begrepp
  3. Hbtqi-personers livsvillkor och hälsosituation
  4. Verktyg för inkluderande bemötande

  KurstypeLärande
 •  Hjärt- och Lungräddning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 mars, 2023

  Grundutbildning Hjärt- och Lungräddning för sjukvårdspersonal och vänder sig till arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter samt VA på rehabiliteringsmedicinska kliniken, Jönköping. 

  KurstypLärarledd
 •  Hostmaskinsbehandling med mask

  Online

  I denna kurs får du teoretisk kunskap i hostmaskinsbehandling som utförs via mask. Kusen innehåller rengöringsrutiner, slemproblematik.

 •  Hostmaskinsbehandling med track

  Online

  I denna kurs får du teoretisk kunskap i hostmaskinsbehandling som utförs via mask. Kusen innehåller rengöringsrutiner, slemproblematik.

 •  Human Dynamics grundutbildning Steg 2

  Lärarledd

  Utbildningen Human Dynamics Steg 2 är en fortsättning på Human Dynamics Steg 1. Det är en processinriktad utbildning som:

  • visar på människors olika sätt att fungera
  • förmedlar att våra olikheter är styrkor
  • utvecklar individer, ledare och arbetsgrupper
  • ger förutsättningar för god samverkan med arbetskamrater, medarbetare och patienter/kunder.
 •  Hygienombud Primärvården - Träffar våren 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 februari, 2023

  Vårdhygien välkomnar hygienombud, chefer och andra med hygienintresse som arbetar på vårdcentral till vårens träffar

  KurstypLärarledd
 •  Hållbart ledarskap (7,5 hp)

  Lärarledd

  Välkommen till kursen Hållbart ledarskap (7,5 hp) med start tisdagen den 13 september 2022.

  KurstypLärarledd
 •  Händelseanalys

  Lärarledd

  Ska du börja att utreda händelser? Då är denna utbildning för dig.

  Utbildningen vänder sig till personal inom hälso- och sjukvård som ska arbeta med att utreda händelser  och allvarliga vårdskador.

   

   

 •  Infektionssjukdomar och vårdhygien 7,5 hp

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 mars, 2023

  Utbildningen omfattar infektionssjukdomars etiologi, patofysiologi, diagnostik och behandling. Kursen avser att öka kunskapen kring hur man hanterar patienter med infektionssjukdomar, smittspridning, vårdrelaterade infektioner, lagar och förordningar relaterade till vårdhygien och multiresistenta bakterier.

  KurstypLärarledd
 •  Inför HALT- mätningen 2022

  Lärarledd

  Har du bestämt dig för att delta i HALT-mätningen? Då är detta ett webbinarie för dig.

  Svenska halt är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i särskilt boende. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete.

  Senior alert erbjuder tillsammans med Folkhälsomyndigheten webbinarie med möjlighet till frågeställning inför mätningen. 

  Vid frågor är du välkommen att kontakta senioralert@rjl.se

  Varmt välkommen

   

  KurstypLärarledd
 •  Inskolning barn med speciella behov

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 maj, 2023

  Kursen riktar sig till: tandsköterskor
  Kursen syftar till att ge en teoretisk kunskapsbas och praktiska tillämpningar för arbetet med bemötande och inskolning av barn och unga med särslida behov.

  KurstypLärarledd
 •  Intellektuell funktionsnesättning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 mars, 2023

  Välkommen till en halvdagskurs i Intellektuell funktionsnedsättning den 21 mars 2023 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Intern utbildning för regionens dietister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 april, 2023

  Aktuell statistik, nyheter i LMN och från leverantörerna.

  Målgrupp: Dietister som arbetar inom regionen.

  KurstypLärarledd
 •  Introduktion + BBIC på hemmaplan

  Online

  BBIC på hemmaplan

  KurstypeLärande
 •  Introduktion rehabiliteringsmedicinska kliniken

  Online

  Introduktionen vänder sig till nyanställda och studenter. En presentation av klinikens organisation, arbetssätt och yrkesprofessioner.

 •  Introduktionskurs i Rehabdans för dig med MS (Multipel Skleros)

  Online

  Kursen ger dig kunskap om sjukdomen Multipel Skleros samt grundläggande information om hur kan du leda dansklass för målgruppen på ett säkert sätt.

 •  introduktionsutbildning

  Lärarledd

   I denna utbildning kommer du som medarbetare i Region Jönköping att få lära dig mer om organisationen.

  KurstypeLärande
 •  Intyg om nödvändig tandvård - utfärdarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 mars, 2023

  Utbildningen vänder sig till personer som ska utfärda "Intyg om nödvändig tandvård". Utbildningen kommer att ske via Skype. Inför utbildningstillfället får ni en mötesinbjudan via mejl där länk för att ansluta till mötet finns.

 •  Journal club (digital)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 februari, 2023

  Seminarium där vetenskapliga artiklar diskuteras och förmågan till kritiskt tänkande tränas.

  KurstypeLärande
 •  JUST Bettfysiologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 maj, 2023

  Kursen riktar sig till tandläkare och lämpar sig särskilt till tandläkare under specialiseringstjänstgöring inom alla specialiteter.

  KurstypLärarledd
 •  JUST Presentationsteknik

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare, i mån av plats får övertandläkare gå

  KurstypLärarledd
 •  JUST Psykologi/psykiatri

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 mars, 2023

  Kursen riktar sig till i första hand till ST-tandläkare. Allmäntandläkare/meriteringstandläkare kan bli antagna i mån av plats.

  KurstypLärarledd
 •  JUST Trauma

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare.

  KurstypLärarledd
 •  klinSim 1 - Kunskap och Lärande

  Online

  När du använder kursmaterialet kommer information om din IP-adress, och för att nå full funktionalitet även mailadress, att sparas.

 •  KlinSim 1 - Kunskap och Lärande

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 februari, 2023

  .

 •  Komfortrullstol Prio-Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 mars, 2023

  Genomgång av Prio 3A´s grundläggande inställningar för aktivitet och vila. Målgruppen är förskrivare av komfortrullstolar.

  KurstypLärarledd
 •  Kommunikation i tandvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 mars, 2023

  Kursen riktar sig till: tandvårdspersonal
  Målsättningen med kursen är att deltagarna ska få med sig konkret informationsteknik och samtalsverktyg att direkt omsätta i patientverksamheten.

  KurstypLärarledd
 •  Kompletterande utbildning i nya vårdprogrammet barn, ungdomar och unga vuxna -Tandhygienister

  Online

  Utbildningen är framtagen i samband med införande av nya vårdprogrammet för barn, ungdomar och unga vuxna. Den riktar sig till tandhygienister. Utbildningslängd 20 minuter.

  KurstypeLärande
 •  Kunskapsdagar Rehabilitering Jönköpings län 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 mars, 2023

  Välkommen till ”Kunskapsdagar Rehabilitering Jönköpings län 2023” som arrangeras av Samordningsgrupp rehabilitering.   

  Kunskapsdagarna riktar sig till alla medarbetare i Jönköpings län som arbetar med rehabilitering.

 •  KUP Grupp VT - 22 Värnamo

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  Livets alla delar och när det känns svårt

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 april, 2023

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 12-18 månader och tillhör familjecentralen Väster.

  Under den här träffen skapas en medvetenhet om att den här perioden i en familjs liv innebär stora förändringar. Genom medvetenhet och dialog om de förändringar som sker i familjelivet ökar förståelsen för varandra och familjens förutsättningar. Hur vi som föräldrar får livets alla delar att gå ihop.

  KurstypLärarledd
 •  Lumis 100/150

  Online

  Utbildning för personal/anhörig/patient som hanterar ventilator Lumis 100/150

 •  Lunchföreläsning: Etikrådet

  Lärarledd

  Etikrådet hälsar er alla välkomna till lunchföreläsning. Medarbetare som arbetar med specialiserad palliativ vård, SSIH, berättar om sin verksamhet och vilka etiska dilemman som man kan ställas inför. SSIH är en länsövergripande enhet i Region Jönköpings län som vänder sig till  patienter med palliativt vårdbehov oavsett diagnos och ålder. Patienterna vårdas i hemmet, på särskilt boende eller korttidsboende.

   

 •  Lustgassedering för tsk och thy

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 mars, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandsköterskor och tandhygienister
  Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna kunskap för att säkert kunna assistera tandläkaren vid odontologiska ingrepp under lustgassedering.

  KurstypLärarledd
 •  Marcus x 3

  Lärarledd

  Välkommen du som är Sjuksköterske student termin 5 och 6 till en inspirerande lunchföreläsning där du får del av 3 Marcus som jobbar i olika professioner på kliniken.

  Ämnen som bemötande av hotfulla personer , hur det är att leva med psykisk sjukdom och hur det är att arbete som sjuksköterska på psykiatriska kliniken kommer att gås igenom.

  Du kommer också att ges tillfälle att ställa frågor till personerna ovan men också till personer i chefsposition på kliniken.

  Välkommen! 

  Bindande anmälan

  KurstypLärarledd
 •  Maskutbildning

  Online

  Maskutbildning för personal/anhörig/patient som handhar ventilator

 •  Medicinsk riskpatient i tandvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 september, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandhygienister och tandläkare
  Kursens syfte är: att kunna ta hand om den multisjuke och multimedicinerade patienten på ett tryggt och säkert sätt, att känna till vanliga biverkningar och medicinska komplikationer som kan uppstå under odontologisk behandling, att känna till medicinska tillstånd som kan manifestera sig i munhålan, att se patienten som helhet och munnen som bara en del av kroppen.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal – MI (tredagars grund)

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal (MI) med start torsdagen den 23 mars 2023 på Hotell Savoy i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal (MI) med start torsdagen den 9 februari 2023 på Hotell Savoy i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start tisdagen den 7 mars 2023 på Elite Stora Hotellet i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start måndagen den 8 maj 2023 på Elite Stora hotellet i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  MR-säkerhetsutbildning (Magnetkamera)

  Online

  En grundläggande MR-säkerhetsutbildning för all personal som arbetar med MR, i MR-miljö, med MR-patienter, eller arbetar på en avdelning som har en magnetkamera.

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper om de säkerhetsaspekter som måste tas hänsyn till inför och vid undersökning i magnetkamera.

  Utbildningens syfte är att alla som på något sätt kommer i kontakt med patienter som ska genomgå undersökning i magnetkamera är medvetna om de kontraindikationer som finns och hur säkerhetsrisker ska hanteras.

  Denna MR-säkerhetsutbildning är obligatorisk för tillträde till MR-avdelningen (zon III och zon IV).

 •  Navigator ACT, Eksjö

  Lärarledd

  Navigator ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) för föräldrar till barn med funktionsnedsättning 0-21 år.

  KurstypLärarledd
 •  Nyfiken på Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 mars, 2023

  Är du nyfiken på det vårdpreventiva arbetet med Senior alert eller står redo för en omstart? Då är detta webbinariet för dig!

  KurstypLärarledd
 •  Nätverksträffar för etikombud

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 februari, 2023

  Välkomna till vårens nätverksträffar för etikombud i Region Jönköpings län.

   

  KurstypLärarledd
 •  Panoramaröntgen för tandsköterskor och tandhygienister

  Lärarledd

  I nuläget tar vi endast emot intresseanmälan. När tillräckligt med antal deltagare anmälts anordnar vi kursen. 

  KurstypLärarledd
 •  Panoramaröntgen, behörighetsgrundande kurs för tandläkare

  Lärarledd

  I nuläget tar vi endast emot intresseanmälan. När tillräckligt med antal deltagare anmälts anordnar vi kursen. 

  KurstypLärarledd
 •  Parodontologi för tandhygienister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 oktober, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandhygienister
  Är det möjligt att med ett effektivt samarbete mellan tandläkare och tandhygienist få välmotiverade och friska patienter som gör att arbetet blir effektivt och roligt. Vad ska vi ha för krav på oss själva i våra yrkesroller och vad kan vi kräva av våra patienter.

  KurstypLärarledd
 •  PECS - introduktion anhöriga

  Lärarledd

  Dag 1: Fredag 17 mars  -23
  Dag 2: Onsdag 19 april - 23

  PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer.

  KurstypLärarledd
 •  PECS - introduktion personal

  Lärarledd

  Fredag 17 mars                  kl. 09:30 – 14:30, 2023.
  Onsdag 19 april                  kl. 13:30 – 16:00, 2023.

  PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet/den vuxne att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer.

  KurstypLärarledd
 •  Pekprat – att kommunicera med bilder Värnamo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 mars, 2023

  Introduktionskurs i pekprat. Kursen riktar sig till föräldrar/anhöriga till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som har kontakt med habiliteringscentrum samt personal som fått inbjudan till denna kurs. Tillsammans går vi igenom grunderna i att pekprata och skapa kommunikationskartor.

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning elrullstolar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 mars, 2023

  Grundutbildning som riktar sig till arbetsterapeuter inför förskrivning av elektriska rullstolar.

  Innehåll: Sortiment av elrullstolar, regelverk samt rutiner och provkörning.

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning lyftselar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 februari, 2023

  Produktutbildning av lyftselar utifrån upphandlat sortiment.

  Målgrupp: arbetsterapeuter, sjukgymnaster samt fysioterapeuter.

  KurstypLärarledd
 •  Projekt kartläggning och förbättra stöd vid sexuellt våld

  Lärarledd

  Vill du och din verksamhet delta i ett utvecklings- och forskningsprojekt som handlar om att kartlägga och förbättra hjälp, stöd och vård vid sexuellt våld, i Jönköpings län?

 •  Provinlämning IOM 1 och 2

  Online

  Utbildning för ny personal i provinlämningen RJL för in och utmaningsstationerna vid automationen.

 •  PTP-programmet VT 23

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 februari, 2023

  PTP-programmet planeras med professionsperspektivet som grund. Det finns en strävan i att ta hänsyn till både barn- och vuxenperspektiv i programmets teman. En ambition är också att olika verksamheter där psykologer har en roll synliggörs. PTP-programmet är skapat som en lärande, social och professionsbunden mötesarena för dig under din PTP-tid. 

  Samtliga träffar inleds med gemensam lunch angiven tid och föreläsningarna avslutas 16.00 vid varje tillfälle om inget annat anges.

  Anmälan sker alltid via Lärande- och kompetensportalen till varje separat tillfälle.  

  KurstypLärarledd
 •  Rationell kariesterapi - primära bettet

  Online

  Riktar sig till tandvårdspersonal

  KurstypeLärande
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 7 och 9 februari.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 18 och 20 april.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 26 och 28 september.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 14 och 16 november.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 8 och 9 februari.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 19 och 20 april.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 27 och 28 september.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs  15 och 16 november.

  KurstypLärarledd
 •  RIU HT-22 Värnamo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 februari, 2023

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten-22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

 •  Rullstolsutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 maj, 2023

  Grundläggande utbildning kring förskrivning av manuella rullstolar.

  Målgrupp: förskrivare av manuell rullstol.

  KurstypLärarledd
 •  Senior alert - Chefsmodulen

  Online

  Senior alerts arbetsgrupp har tagit fram denna chefsmodul som innehåller fem kapitel med olika delar från grundläggande kunskap om registret och vårdprevention, till förändringsledarskap och hållbarhet.

  Kontaktuppgifter vid frågor: senioralert@rjl.se

  Lycka till!

  KurstypeLärande
 •  Senior alerts grundutbildning med bank-ID

  Online

  Webbutbildningen ger dig en introduktion i Senior alert och den vårdpreventiva processen utifrån riskområdena trycksår, undernäring, ohälsa i munnen, fall och blåsdysfunktion.

  Kontaktuppgifter vid frågor: senioralert@rjl.se

  KurstypeLärande
 •  S-HLR Vuxen instruktörskurs

  Lärarledd

  För dig som ska bli HLR-instruktör i Regionens regi. Ska vara godkänt av chef.

  KurstypLärarledd
 •  S-HLR Vuxen instruktörskurs Ryhov

  Lärarledd

  För dig som ska bli HLR-instruktör i Regionens regi. Ska vara godkänt av chef.

 •  Sittanalys för inför val av rullstolsdyna - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 mars, 2023

  Utbildning för arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut som förskriver rullstolsdynor. Utbildningen ger kunskap kring sittanalys och val av rullstolsdynor i det nya sortimentet.

  KurstypLärarledd
 •  Skapa bildstöd och samtalskartor Värnamo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 april, 2023

  Tillsammans går vi igenom grunderna i att skapa kommunikationskartor och anpassa bildstöd.
  Ta med dator till workshopen!!

  KurstypLärarledd
 •  ST-ab 10 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

 •  ST-ab 11 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

  KurstypeLärande
  Lärarledd
 •  ST-ab 7 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

  KurstypeLärande
 •  ST-ab 8 utbildningsportal

  Online

  Schema och undervisningsmaterial för ST-ab 8

  KurstypeLärande
 •  ST-introduktion för ST-läkare, handledare och verksamhetschefer i allmänmedicin/primärvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 mars, 2023

  Introduktionsdag tillsammans med studierektorer. Vi vänder oss till ST-läkare, handledare och verksamhetschefer. 

  KurstypLärarledd
 •  Strålsäkerhet - PET injektor

  Online

  Kurs i strålsäkerhet gällande PET injektor för personal som hanterar PET radiofarmaka.

 •  Strålsäkerhetsutbildning Strålbehandling

  Online

  Denna kurs är en påbyggnadsdel i strålsäkerhet och ska gås av personal som arbetar på strålbehandlingen.

  Innan man går fördjupningsdelen måste man vara godkänd på kursen "Strålsäkerhet - basutbildning".

  KurstypeLärande
 •  Stöd för verksamhetsutveckling, grupp 1

  Lärarledd

  Stöd för verksamhetsutveckling

   - bli bäst på att förbättra

  Region Jönköpings län har en lång tradition av lärande och ständiga förbättringar och har kvalitet som strategi. Målet med kvalitet som strategi är att leverera tjänster som motsvarar kundernas behov och förväntningar och att skapa en arbetsplats där människor trivs och är stolta över sitt arbete.

  För att nå framgång i arbetet med lärande och ständiga förbättringar är det viktigt att det finns nyckelpersoner i verksamheten som har kunskap om verktyg och arbetssätt. Är du en av dem som arbetar med förbättringar och som vill lära dig mer om hur du bäst kan stödja den verksamhet du arbetar i?

  KurstypLärarledd
 •  Stöd för verksamhetsutveckling, grupp 2

  Lärarledd

  Stöd för verksamhetsutveckling, grupp 2 

   - bli bäst på att förbättra

  Region Jönköpings län har en lång tradition av lärande och ständiga förbättringar och har kvalitet som strategi. Målet med kvalitet som strategi är att leverera tjänster som motsvarar kundernas behov och förväntningar och att skapa en arbetsplats där människor trivs och är stolta över sitt arbete.

  För att nå framgång i arbetet med lärande och ständiga förbättringar är det viktigt att det finns nyckelpersoner i verksamheten som har kunskap om verktyg och arbetssätt. Är du en av dem som arbetar med förbättringar och som vill lära dig mer om hur du bäst kan stödja den verksamhet du arbetar i?

  KurstypLärarledd
 •  Stöd för verksamhetsutveckling, grupp 3

  Lärarledd

  Stöd för verksamhetsutveckling, grupp 3

   - bli bäst på att förbättra

  Region Jönköpings län har en lång tradition av lärande och ständiga förbättringar och har kvalitet som strategi. Målet med kvalitet som strategi är att leverera tjänster som motsvarar kundernas behov och förväntningar och att skapa en arbetsplats där människor trivs och är stolta över sitt arbete.

  För att nå framgång i arbetet med lärande och ständiga förbättringar är det viktigt att det finns nyckelpersoner i verksamheten som har kunskap om verktyg och arbetssätt. Är du en av dem som arbetar med förbättringar och som vill lära dig mer om hur du bäst kan stödja den verksamhet du arbetar i?

  KurstypLärarledd
 •  Svåra samtal – hur kan man göra svåra samtal mindre svåra?

  Lärarledd

  En tredagars kurs i svåra samtal för socialsekreterare med start den 20 februari i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Synergi - grundutbildning för nya ärendesamordnare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 februari, 2023

  Är du ny ärendesamordnare i Synergi så är detta en utbildning där du får lära dig Riktlinjer och roller i systemet, hur du kan hantera olika typer ärenden samt hur du kan ta ut rapporter från Synergi.

  KurstypLärarledd
 •  Syskonträffar för barn 4-6 år

  Lärarledd

  Våren 2023 är det syskonträffar för barn 4-6 år, som har syskon med funktionsnedsättning. Barnen träffas i en liten grupp tillsammans med specialpedagoger.
  Parallellt erbjuds träff för föräldrarna tillsammans med kurator.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK grundkurs (digitalt) - anhöriga

  Lärarledd

  Första tillfället av fem är den 6/3 2023.

  Föräldrar och anhöriga till barn med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal. Ni kan bjuda in en personal (från förskola, skola eller assistent) som känner ert barn. Högst tre deltagare per barn.

  KurstypeLärande
 •  TAKK grundkurs (digitalt) - personal

  Lärarledd

  Första tillfället av fem är den 6/3 2023.

  Personal till barn med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal, som har insatser via habiliteringscentrum. 

  KurstypeLärande
 •  TAKK grundkurs, anhörig, Eksjö

  Lärarledd

  Första tillfället är den 19 april

  Kursen riktar sig till anhöriga till personer (barn eller vuxna) som har kontakt med habiliteringscentrum och som har behov av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). 

  KurstypLärarledd
 •  TAKK grundkurs, personal, Eksjö

  Lärarledd

  Första tillfället är den 19 april

  Kursen riktar sig till personal till personer (barn eller vuxna) som har kontakt med habiliteringscentrum och som har behov av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Max 3 personal från varje verksamhet. 

  KurstypLärarledd
 •  Tandvård för sköra och äldre

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 mars, 2023

  Kursen riktar sig till: Samtliga tandvårdsyrken
  Kursens syfte är att ge kursdeltagarna kunskap om de nuvarande och framtida utmaningarna inom gerodonti.

  KurstypLärarledd
 •  TD Snap- workshop Jönköping

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 maj, 2023

  Kursen riktar sig till föräldrar/anhöriga till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som som använder TD Snap som kommunikationshjälpmedel, samt personal som fått inbjudan till denna kurs.

  KurstypLärarledd
 •  TD Snap- workshop Värnamo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 mars, 2023

  Kursen riktar sig till föräldrar/anhöriga till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som som använder TD Snap som kommunikationshjälpmedel, samt personal som fått inbjudan till denna kurs.

  KurstypLärarledd
 •  Teamtandvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2023

  Kursen riktar sig till: tandvårdspersonal
  Kursen syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att skapa effektiva tandvårdsteam, samt inspirera till att arbeta mer delegerat och låta teamtandvården bli en ”win-win” som gynnar hela kliniken och alla patienter.

  KurstypLärarledd
 •  Teamutbildning Palliativ vård - kommun och region! Våren 2023

  Lärarledd

  Välkommen att anmäla ett team av läkare, sjuksköterska och undersköterska denna teamutbildning inom palliativ vård  för hemsjukvår inom särskilt boende eller ordinärt boende.

  Verksamhetschef på vårdcentral och chef för HS samråder inför att utse och anmäla ett team till denna utbildningAnmäl dig endast till en av webbinarieomgångarna. Antingen till kursstart v 16 eller till kurstart v 20. Försäkra dig om att ditt team anmäler sig till samma omgång!

  • Digital och kostnadsfri utbildning.
  • Den bygger på en webbinarie  med 3 stycken tillfällen som är 1,5 h per gång + en förebredelsetid på 1 h inför varje webbinarie. 
  KurstypLärarledd
 •  Teamutbildning Palliativ vård hösten 2022

  Online

  Utbildningsinsats till sjuksköterska och läkare gällande sköra äldre. Belysa svårigheter utmaningar. Hur man jobbar vidare som team.

 •  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – TAKK

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 februari, 2023

  En kurs i hur du använder tecken som komplement och stöd vid kommunikation i ditt dagliga arbete, tisdagen den 28 februari 2023.

  KurstypLärarledd
 •  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – TAKK

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 mars, 2023

  En kurs i hur du använder tecken som komplement och stöd vid kommunikation i ditt dagliga arbete, tisdagen den 28 mars 2023.

  KurstypLärarledd
 •  Toaskola

  Lärarledd

  Kursen ges i Jönköping och vänder sig till föräldrar till barn som är aktuella på habiliteringen och har svårigheter att sluta med blöja.

  KurstypLärarledd
 •  Trakeostomivård

  Online

  Grundläggande trakeostomiutbildning för personal som jobbar nära trakeostomi.

 •  TUB (tidig upptäckt och behandling) Eksjö

  Lärarledd

  Syftet med kursen är att tidigt upptäcka en försämring och påbörja en behandling hos patienter som vårdas på sjukhus. Samt förbättra kommunikationen inom teamet runt patienten.

   

 •  Utbildning i rollen som politiker i en miljö- och hälsoskyddsnämnd (eller motsvarande)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 mars, 2023

  Välkommen till en utbildningsdag om rollen och uppdraget som politiker i en myndighetsnämnd den 21 mars 2023 på Elite Stora hotellet i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Utvecklingsdag fokusgrupp Kompetensgrupp med referensgrupper

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 april, 2023

  Att arbeta tillsammans är framgång…
  …och hur vill vi arbeta tillsammans inom Vårdcentralerna Bra Liv.

  KurstypLärarledd
 •  Utvecklingsprogram för kommunala nämndsekreterare

  Lärarledd

  Ett digitalt utvecklingsprogram på fyra halvdagar med start tisdagen den 25 april.

  KurstypLärarledd
 •  Utvecklingspsykologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 mars, 2023

  En kurs som innehåller valda grundläggande delar inom utvecklingspsykologin för att skapa sammanhang till diagnoserna intellektuell funktionsnedsättning och autism.

  KurstypLärarledd
 •  Vardagsliv, mat och sömn

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 april, 2023

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 4-6 månader. och tillhör familjecentralen Väster.

  Under träffen får du som förälder möjlighet att reflektera och få en ökad förståelse kring barn och mat samt betydelsen av föräldrars samspel med barnet i matsituationen. Träffen ska även ge föräldrarna tillfälle att reflektera och utbyta erfarenheter under småbarnsåren med fokus på både barnets och föräldrars sömn.

  KurstypLärarledd
 •  Vardagsliv, samspel och lek

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 mars, 2023

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 4-5 månader. och tillhör familjecentralen Väster.

  Under träffen får du som förälder möjlighet att, tillsammans med andra föräldrar, fundera och utbyta erfarenheter kring tiden med barnet och betydelsen av närvaro, samspel och lek.

  KurstypLärarledd
 •  Webbstöd för processorienterat arbetssätt

  Online

  Webbstödet syftar till att stödja verksamheter att initiera, komma igång, bedriva och följa upp ett processorienterat arbetssätt genom en gemensam struktur. Om verksamheter har ett gemensamt språk och tydliga processer, transparens i resultat, arbetsrutiner och överenskommelser underlättar det i överlämningen till nästa steg. Webbstödet ska även ge förutsättningar till en hållbarhet inom processerna.

  KurstypeLärande
 •  Verksamhetsinstruktör - Metodikum

  Online

  För dig som är engagerad eller involverad i att driva och hålla i utbildningsinsatser på din klinik, oavsett om tillfället är på Metodikum eller på din arbetsplats. Här finns information, material och annat du kan behöva för att hålla dig uppdaterad i vad som händer på Metodikum, för att ta del av material för att fortsätta utvecklas i din instruktörsroll och på så sätt utveckla utbildning och kompetens på din arbetsplats.

 •  WidgitGo - workshop Jönköping

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 maj, 2023

  Kursen riktar sig till föräldrar/anhöriga till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som fått WidgitGo förskrivet som kommunikationshjälpmedel samt personal som fått inbjudan till denna kurs.

  KurstypLärarledd
 •  Vivo 45 LS

  Online

  Utbildning för personal/annhörig/patient som handhar VIVO 45 LS

 •  Workshop "använd taxan rätt", tandhygienister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 november, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandhygienister
  Kursens syfte är att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna och våga debitera rätt. 

  KurstypLärarledd
 •  Workshop "använd taxan rätt", tandläkare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 april, 2023

  Kursen riktar sig till: Tandläkare
  Syftet med kursen är att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna och våga debitera rätt. 

  KurstypLärarledd
 •  Workshop för dig som chef och ledare

  Lärarledd

  Senior alert erbjuder en workshop för dig som chef eller ledare som önskar stärka användandet av kvalitetsregistret Senior alert på ett systematiskt sätt i vardagen med målet att använda kvalitetsregister i datadrivet förbättringsarbete. 

   

   

   

   

  KurstypLärarledd
 •  Återfallsprevention - ÅP

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagars kurs i Återfallsprevention med start tisdagen den 3 maj 2023.

  Återfallsprevention utifrån KBT är en strukturerad och manualbaserad metod som rekommenderas i socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid problem med alkohol och narkotika.

  KurstypLärarledd