Kurskatalog


Sök

  
 

 •  Advanced Life Support provider (ALS)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 oktober, 2022

  Avancerad utbildning i HJärt Lungräddning enligt riktlinjer från European Resucitation Council

 •  Aerogen Solo

  Online

  Utbildning till personal/anhörig/patient som använder aerogen solo tillsammans med ventilatorbehandling

 •  Akktiv-Komigång, föräldrautbildning Eksjö

  Lärarledd

  Första tillfället av sju är den 29 september

  Aktiviteten riktar sig till: Föräldrar till barn i förskoleåldern (0-7år) med svårigheter att förstå tal och/eller att göra sig förstådda.

  KurstypLärarledd
 •  Akktiv-Komigång, föräldrautbildning Värnamo

  Lärarledd

  Första tillfället av sju är den 29 september

  Aktiviteten riktar sig till: Föräldrar till barn i förskoleåldern (0-7år) med svårigheter att förstå tal och/eller att göra sig förstådda.

  KurstypLärarledd
 •  Användarforum för lokala administratörer i 1177 e-tjänsterna

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 december, 2022

  Digitalt användarforum för lokala administratörer i Personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster inom region Jönköpings Län.

 •  Arbeta med uppdrag, genomförandeplan och uppföljningar i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

  Online

  Här finns ett arbetssätt för att i socialtjänstens barn- och ungdomsvård arbeta med uppdrag, genomförandeplan, mätbara mål och uppföljning. Materialet är framtaget av Kommunal utveckling i samarbete med representanter från länets kommuner.

  Det är utformat som en webbkurs men tänkt att vara ett arbetsmaterial som kommunerna löpande arbetar med i processen från uppdrag till uppföljning.

 •  Arbetsledarutbildning för första linjens arbetsledare

  Lärarledd

  Välkommen till arbetsledarutbildning för första linjens arbetsledare inom individ- och familjeomsorg (IFO). Kursen består av sju kurstillfällen under hösten 2022 med start den 13 september.  

  KurstypLärarledd
 •  Arbetsrätt för chefer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 november, 2022

  Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt kring lagar och avtal samt praktisk vägledning av den tillämpning vi har inom Region Jönköpings län

  KurstypLärarledd
 •  Arbetsstolar för barn och vuxna - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2022

  För förskrivare, konsulenter och tekniker som provar ut arbetsstolar för barn och vuxna.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2024

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  6-7 mars 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  12-13 juni 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  4-5 september 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  4-5 december 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 mars, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet (kopia)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  Att använda resultat i förbättringsarbete

  Lärarledd

  Har du kunskaper om att registrera och nu önskar öka din förståelse för resultaten ni får fram och förbättringsarbete? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att använda resultat i förbättringsarbete STEG 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 november, 2022

  Har du kunskaper om att registrera och nu önskar öka din förståelse för resultaten ni får fram och förbättringsarbete? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att använda resultat i förbättringsarbete STEG 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2022

  Vill du öka dina kunskaper om att använda resultaten från Senior alert i det dagliga förbättringsarbetet? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att möta barn med funktionsnedsättning och sällsynt hälsotillstånd inom tandvården.

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 november, 2022

  Kursen riktar sig till hela tandvårdsteamet

  KurstypLärarledd
 •  Att registrera i Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 september, 2022

  Vill du lära dig mer om att registrera i kvalitetsregistret Senior alert och öva på teamets samverkan vid riskbedömning? Då är detta webbinariet för dig.

   

  KurstypLärarledd
 •  Att samordna och leda VFU

  Online

  23/9 och 6/10 2021

 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 mars, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 september, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 december, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 juni, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  Autism – föräldrautbildning

  Lärarledd

  Första tillfället är den 5 oktober.

  Kursen omfattar två heldagar. Vad är autism? Medicinska aspekter. Stöd i vardagen. Motorik och rörelseglädje. Samhällets stöd. Förstå och bemöta olika beteenden. Hur bemöter vi barnet i vardagen? Kommunikation. Att berätta eller inte berätta om diagnosen. Kan maten vara ett bekymmer?

  KurstypLärarledd
 •  Autism hos barn och ungdomar - grundläggande kurs för pedagoger/resurspersoner hösten 2022

  Lärarledd

  Första kurstillfälle 2022-10-18

  Kursen ges av personal från neuropsykiatriska teamet och innehåller grundläggande kunskap om autism samt pedagogiskt bemötande. Kursen består av föreläsningar och seminarier och sträcker sig över två heldagar och en halvdag.

  KurstypLärarledd
 •  Autismspektrumtillstånd – AST

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2022

  Välkommen till en halvdagskurs i autismspektrumtillstånd den 10 oktober 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Autismspektrumtillstånd – AST

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 november, 2022

  Välkommen till en halvdagskurs i autismspektrumtillstånd den 7 november 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Avancerad implantatkirurgi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 oktober, 2022

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare inom käkkirurgi

  KurstypLärarledd
 •  Barn- och ungdomstandvård

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till tandhygienister och tandsköterskor

  KurstypLärarledd
 •  Barnpsykologi och barnpsykiatri

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2022

   

  Kursen avser att ge ökade kunskaper i inlärningsteori, anknytning och bemötande av barn och ungdomar.

  KurstypLärarledd
 •  Behörig beställare av specialanpassningar - Förskrivarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 december, 2022

  Efter avslutad utbildning får du behörighet att förskriva specialanpassningar.
  Riktar sig till förskrivare med behov av att beställa specialanpassningar d.v.s. arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

  KurstypLärarledd
 •  Bemötande i hotfulla situationer - grundkurs 2 dagar

  Lärarledd

  Välkommen till 2-dagars grundkurs Bemötande i hotfulla situationer 17-18 oktober. Målgrupp: Personal på Psykiatriska kliniken Höglandet.

  KurstypLärarledd
 •  BoS Klinisk fysiologi och Röntgen

  Online

  Introduktion till Beställning och Svar, BoS, i Cosmic. Gäller för Klinisk fysiologi och Röntgen

  KurstypeLärande
 •  Brandskyddsutbildning Jönköping 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 september, 2022

  Personal som arbetar med direkt patientvård. Personal skall delta var 3:e år.

  KurstypLärarledd
 •  Covid - utbildningsmaterial

  Online

  Material inför arbetet med patienter som drabbats av Covid-19.

  OBS! Ej anmälan till fysisk kurs på Metodikum.

  KurstypeLärande
 •  Covidvaccinering i primärvården

  Online

  En vaccinationsutbildning för legitimerade sjuksköterskor som ska arbeta med Covid-19 vaccination

  KurstypeLärande
 •  CRA och A-CRA – behandlingsprogram för personer med missbruksproblem

  Lärarledd

  En tredagarskurs i behandlingsprogrammen CRA och A-CRA för dig som är socialsekreterare, behandlare eller samtalsledare. Kursen startar den 20 oktober 2022.

  KurstypLärarledd
 •  Dialog om barn och ungdomars hälsa

  Lärarledd

  Syftet med dagen är att få en inblick i vad som händer i NPO Barn och ungdomars hälsa. Det ges tillfälle till en fördjupad kunskap kring arbetet i våra nationella arbetsgrupper (NAG).  Det blir också en presentation av kvalitetsregistren  inom området barn och ungas hälsa.

  KurstypLärarledd
 •  Digitala workshop

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 oktober, 2022

  Workshop digital teknik

  KurstypLärarledd
 •  Diplomerad matrådgivare - utbildning

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att öka praktisk och teoretisk kunskap om matvanor, näringslära och beteendeförändring hos medarbetare inom Region Jönköpings län. Ökad kunskap bidrar till större trygghet och ett mer patientsäkert arbete. 

 •  DISA-gruppledarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 september, 2022

  DISA materialet består av kognitiva tekniker för att förändra negativa tankemönster, övningar för att öka antalet hälsofrämjande aktiviteter, kommunikationsträning och träning av olika problemlösningsstrategier för att stärka den sociala förmågan och det sociala nätverket. 

 •  Dystrofia Myotonika - Lärcafé

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 oktober, 2022

  Här har du möjlighet att ställa frågor om Dystrofia Myotonika och träffa andra vuxna med samma diagnos. Tre träffar planeras in för hösten och möjlighet finns till fortsättning vid tre tillfällen under våren.

   

  KurstypLärarledd
 •  Elektrisk rullstol grundkurs -Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 september, 2022

  Grundutbildning som riktar sig till arbetsterapeuter inför förskrivning av elektriska rullstolar. Innehåll: Sortiment av elrullstolar, regelverk samt rutiner och provkörning.

  KurstypLärarledd
 •  Elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter) - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 oktober, 2022

  Utbildning för arbetsterapeuter som gått Produktutbildning Elektrisk rullstol grundkurs, inför självständig utprovning av elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter).

  KurstypLärarledd
 •  En förälder blir till

  Lärarledd

  Välkommen att under hösten 2022 och våren 2023 delta i utbildningen En förälder bli till - ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion.

 •  Enteral nutrition för sjuksköterskor

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 november, 2022

  Sjuksköterskor inom kommun och primärvård.

  KurstypLärarledd
 •  Entreprenadjuridik och offentlig upphandling samt AMA AF 21

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 oktober, 2022

  En tvådagarskurs för dig som vill skaffa dig kunskaper inom entreprenadjuridik, offentlig upphandling och AMA AF 21. Kursen äger rum den 19–20 oktober i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Entreprenadjuridik och offentlig upphandling samt AMA AF 21

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 december, 2022

  En tvådagarskurs för dig som vill skaffa dig kunskaper inom entreprenadjuridik, offentlig upphandling och AMA AF 21. Kursen äger rum den 6–7 december i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  ESTHER förbättringscoachutbildning 2022/2023

  Lärarledd

  Vill du vara med och bidra till bättre vård och omsorg för Esther? Utbildningen riktar sig till alla yrkesgrupper inom vård och omsorg från vårdcentral, kommunal verksamhet och sjukhus

 •  Etik

  Lärarledd

  Etik - Obligatorisk utbildning som gäller alla på kliniken.

  KurstypLärarledd
 •  Etikforum: Kan vi prata om fördomar och mänsklig värdighet ?

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 november, 2022

  Välkommen till föreläsningen Kan vi prata om fördomar och mänsklig värdighet? Föreläsningen äger rum den 8 och 9 november på Höglandsjukhuset i Eksjö, Länssjukhuset Ryhov och Värnamo sjukhus. Etikrådet arrangerar föreläsningen i samarbete med Forum för levande historia. Syftet är att uppmärksamma risken för rasism inom våra verksamheter och lära oss mer om hur vi kan förebygga detta.

 •  Ett självständigt liv - ESL Grund

  Lärarledd

  Fyra heldagars utbildning i ESL grund med start måndagen den 23 januari 2023

  KurstypLärarledd
 •  FAKTA digitala föreläsningar HT2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 oktober, 2022

  Digitala Fakta föreläsningar som riktar sig till samtlig vårdpersonal på vårdcentralen

 •  FAKTA utbildning för allmänläkare 20/9 och 29/9 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 september, 2022

  Fakta utbildning för allmänläkare kring hjärtsjukdom, lipidrubbningar och leversteatos

 •  För dig som chef - Senior alert

  Online

  Senior alerts arbetsgrupp har tagit fram denna chefsmodul som innehåller fem olika delar från grundläggande kunskap om registret och vårdprevention, till förändringsledarskap och hållbarhet.

  Kontaktuppgifter vid frågor: senioralert@rjl.se

  Lycka till!

  KurstypeLärande
 •  Föräldrastödjande insatser i grupp

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2022

  Välkommen till en utbildningsdag för dig som arbetar på länets familjecentraler.

 •  Föreläsning om tobaksavvänjning- Från brunt och ute till vitt och fräscht

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 september, 2022

  Välkommen till en gemensam träff för skolanpersonal inom elevhälsan och länets Tobaksavvänjare i Region Jönköping. Under en eftermiddag på Rosenlunds vårdcentrum i Rosensalen får vi förnyad kunskap om nya tobaks-och nikotinprodukter och ungdomar.

 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 oktober, 2022

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 november, 2022

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 december, 2022

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Nutrition

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 september, 2022

  Utbildning för förskrivande nutritionssjuksköterskor om förskrivning av nutritionsprodukter i SesamLMN.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Nutrition

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 november, 2022

  Utbildning för förskrivande nutritionssjuksköterskor om förskrivning av nutritionsprodukter i SesamLMN.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Nutrition

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 oktober, 2022

  Utbildning för förskrivande nutritionssjuksköterskor om förskrivning av nutritionsprodukter i SesamLMN.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning – Trycksår och trycksårsprevention

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 november, 2022

  Hur förebygger och behandlar man trycksår? Produktvisning av trycksårsförebyggande och trycksårsbehandlande hjälpmedel.

  Målgrupp: sjuksköterskor

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning- Tekniska hjälpmedel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 november, 2022

  Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivning av förbrukningshjälpmedel i Sesam LMN

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 oktober, 2022

  Du som ska förskriva diabetes-, inkontinenshjälpmedel och/eller nutritionsprodukter.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivning av förbrukningshjälpmedel i Sesam LMN

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 december, 2022

  Du som ska förskriva diabetes-, inkontinenshjälpmedel och/eller nutritionsprodukter.

  KurstypLärarledd
 •  Fortsatt smärta trots behandling-vad gör jag?

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  Forum Geriatrikum

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 september, 2022

  Välkommen till Forum Geriatrikum som anordnar en serie digitala föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre. Föreläsningarna är till för er som arbetar med äldre inom länets kommuner och Region Jönköpings län.

  KurstypLärarledd
 •  GPS-larm- Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2022

  Kurs för arbetsterapeuter. För att kunna förskriva GPS-larm behöver förskrivande arbetsterapeut gå utbildning.

  KurstypLärarledd
 •  Grafisk alternativ kompletterande kommunikation – GAKK

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 oktober, 2022

  En kurs i hur du använder bilder och symboler i ditt dagliga arbete för att underlätta kommunikationen för personer med kommunikationssvårigheter. Kursen äger rum den 25 oktober 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Grundkurs för socialsekreterare inom familjehemsvården

  Lärarledd

  En kurs i familjehemsvård som består av fyra kurstillfällen, med start den 23 maj 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping. Övriga tre kurstillfällen äger rum på Elite Stora hotellet i Jönköping.

  Denna kurs riktar sig till dig som är relativt ny socialsekreterare inom familjehemsvården. Du arbetar som familjehemssekreterare eller som barnens socialsekreterare. Kursen ger dig en introduktion i arbetet med familjehemsvård.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1

  Lärarledd

  En tredagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1, med start den 10 oktober 2022 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1

  Lärarledd

  En tredagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1, med start den 10 november 2022 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 2

  Lärarledd

  En tvådagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 2, med start den 17 oktober 2022 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Hållbart ledarskap (7,5 hp)

  Lärarledd

  Välkommen till kursen Hållbart ledarskap (7,5 hp) med start tisdagen den 13 september 2022.

  KurstypLärarledd
 •  Handhavandeutbildning för automation Aptio

  Online

  Handhavandeutbildning för automation för nya medarbetare inom klinisk kemi Jönköping

 •  HandiKalender, MyAbilia, MEMOplanner Large - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 november, 2022

  Kurs för arbetsterapeuter. Genomgång av funktioner i tids-/planeringshjälpmedlen HandiKalendern respektive MEMOplanner Large.

  KurstypLärarledd
 •  HBTQi - Region Jönköping

  Online

  Syftet med utbildningen är att förbättra såväl bemötandet av som arbetsmiljön för hbtqi-personer inom hälso- och sjukvården. Alla har rätt att känna sig inkluderade.

  Utbildningen ska resultera i att kursdeltagaren förvärvar kunskap om:

  1. Heteronormativitet och dess konsekvenser
  2. Innebörden i grundläggande begrepp
  3. Hbtqi-personers livsvillkor och hälsosituation
  4. Verktyg för inkluderande bemötande

  KurstypeLärande
 •  Hygienombudsträff för Folktandvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 november, 2022

  Folktandvårdens hygienteam och Vårdhygien välkomnar till ett digitalt möte där vi tar upp aktuella vårdhygieniska ämnen.

  KurstypLärarledd
 •  Hygienombudsträffar för primärvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 oktober, 2022

  Vårdhygien välkomnar hygienombud, chefer och andra med hygienintresse som arbetar på vårdcentral till höstens hygienombudsträffar! 

  KurstypLärarledd
 •  Inför HALT- mätningen 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 oktober, 2022

  Har du bestämt dig för att delta i HALT-mätningen? Då är detta ett webbinarie för dig.

  Svenska halt är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i särskilt boende. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete.

  Senior alert erbjuder tillsammans med Folkhälsomyndigheten webbinarie med möjlighet till frågeställning inför mätningen. 

  Vid frågor är du välkommen att kontakta senioralert@rjl.se

  Varmt välkommen

   

  KurstypLärarledd
 •  Informationskväll ”Inför vuxenlivet”

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 november, 2022

  Habiliteringscentrum hälsar föräldrar välkomna till en informationskväll på temat ”Inför vuxenlivet”. Under kvällen får du information från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, LSS- handläggare, Lärvux och Vuxenhabiliteringen.

  KurstypLärarledd
 •  Intellektuell funktionsnedsättning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 september, 2022

  Detta är en kurs för dig som är baspersonal i en funktionshinderverksamhet eller som i din funktion möter personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kursen äger rum den 28 september 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Intellektuell funktionsnedsättning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 december, 2022

  Detta är en kurs för dig som är baspersonal i en funktionshinderverksamhet eller som i din funktion möter personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kursen äger rum den 7 december 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning - föräldrautbildning bas

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 november, 2022

  Barn- och ungdomshabiliteringen inbjuder er som är föräldrar/närstående till barn och ungdomar med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning. Vi vänder oss i första hand till er vars barn nyligen fått diagnosen.

  KurstypLärarledd
 •  Intern utbildning för regionens dietister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 oktober, 2022

  Aktuell statistik, nyheter i LMN och från leverantörerna.

  Målgrupp: Regionens dietister

  KurstypLärarledd
 •  Intern utbildning för regionens dietister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 december, 2022

  Aktuell statistik, nyheter i LMN och från leverantörerna.

  Målgrupp: Regionens dietister.

  KurstypLärarledd
 •  Introduktion + BBIC på hemmaplan

  Online

  BBIC på hemmaplan

  KurstypeLärande
 •  Introduktion rehabiliteringsmedicinska kliniken

  Online

  Introduktionen vänder sig till nyanställda och studenter. En presentation av klinikens organisation, arbetssätt och yrkesprofessioner.

 •  Introduktionskurs i Rehabdans för dig med MS (Multipel Skleros)

  Online

  Kursen ger dig kunskap om sjukdomen Multipel Skleros samt grundläggande information om hur kan du leda dansklass för målgruppen på ett säkert sätt.

 •  Introduktionskurs, barn och ungdom

  Lärarledd

  Välkommen till Introduktionskurs, barn och ungdom med start torsdagen den 3 februari 2022.

  Kursen riktar sig till dig som är nyanställd socialsekreterare i barn- och ungdomsvården i Jönköpings län. Nedan beskrivs kursens upplägg och kursdagarnas innehåll mycket kortfattat. När du har anmält dig och sista anmälningsdatum har passerat kommer du att få en mer utförlig kursplan via e-post.

  KurstypLärarledd
 •  Introduktionsprogram för nyanställda på Habiliteringscentrum ht 22

  Lärarledd

  Introduktionsprogram hösten 2022 i fyra block för nyanställd personal inom Habiliteringscentrum.

  KurstypLärarledd
 •  introduktionsutbildning

  Online

  Utbildningen syftar till att ge dig som medarbetare bla bla bla.....

 •  introduktionsutbildning

  Lärarledd

   I denna utbildning kommer du som medarbetare i Region Jönköping att få lära dig mer om organisationen.

  KurstypeLärande
 •  Intyg om nödvändig tandvård - utfärdarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 oktober, 2022

  Utbildningen vänder sig till personer som ska utfärda "Intyg om nödvändig tandvård". Utbildningen kommer att ske via Skype. Inför utbildningstillfället får ni en mötesinbjudan via mejl där länk för att ansluta till mötet finns.

 •  Journal club (digital)

  Lärarledd

  Seminarium där vetenskapliga artiklar diskuteras och förmågan till kritiskt tänkande tränas.

  KurstypeLärande
 •  JUST Algologi och neurologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 september, 2022

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  JUST Barnpsykologi och barnpsykiatri

  Lärarledd


  Denna kursen riktar sig till ST-tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  JUST Bettfysiologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 maj, 2023

  Kursen riktar sig till tandläkare och lämpar sig särskilt till tandläkare under specialiseringstjänstgöring inom alla specialiteter.

  KurstypLärarledd
 •  JUST Juvenil protetik

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 december, 2022

  Protetisk rehabilitering av barn och ungdomar (”Oral protetik 10”)

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare i protetik. Vid mån av plats andra protetikintresserade tandläkare.

  KurstypLärarledd
 •  JUST Presentationsteknik

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare, i mån av plats får övertandläkare gå

  KurstypLärarledd
 •  JUST Psykologi/psykiatri

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 mars, 2023

  Kursen riktar sig till i första hand till ST-tandläkare. Allmäntandläkare/meriteringstandläkare kan bli antagna i mån av plats.

  KurstypLärarledd
 •  JUST Reumatologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 december, 2022

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  JUST Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 februari, 2023

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare.

  KurstypLärarledd
 •  KlinSim 1 - Kunskap och Lärande

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 september, 2022

  .

 •  KlinSim2 - Design för Lärande

  Lärarledd

  Fortsättningskurs på KlinSim 1. Hur använder vi redskapen från KlinSim 1 rent praktiskt? Hur kan vi utveckla vår roll som instruktörer och hur kan vi utveckla varje utbildningstillfälle för att öka lärande och förståelse?

  KurstypLärarledd
 •  Kommunikationshjälpmedel -Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 oktober, 2022

  Kurs för logopeder. Sortimentsgenomgång inom området kommunikation.

  KurstypLärarledd
 •  Kompletterande utbildning i nya vårdprogrammet barn, ungdomar och unga vuxna -Tandhygienister

  Online

  Utbildningen är framtagen i samband med införande av nya vårdprogrammet för barn, ungdomar och unga vuxna. Den riktar sig till tandhygienister. Utbildningslängd 20 minuter.

  KurstypeLärande
 •  KUP Grupp HT - 22 A Eksjö

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp HT - 22 A Ryhov

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp HT - 22 B Eksjö

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp HT - 22 B Ryhov

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp VT - 22 Värnamo

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  Lärcafé och Självhjälpsgrupper - vill du bli kursledare och igångsättare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 november, 2022

  Vill du bli kursledare och igångsättare.

  Nu fortsätter vi spridning av Lärcafé och Självhjälpsgrupper i länet och inbjuder till gemensam utbildning för kursledare och igångsättare. Det finns många beröringspunkter mellan de båda modellerna och därför finns det ett värde i att gå utbildningen tillsammans.

  KurstypLärarledd
 •  Ledarskap i en inspirerande och ofta utmanande roll

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 oktober, 2022

  En halvdagsutbildning om ledarskap för enhetschefer för kommunal omsorg och vård onsdagen den 12 oktober 2022 i Huskvarna.

  KurstypLärarledd
 •  Lumis 100/150

  Online

  Utbildning för personal/anhörig/patient som hanterar ventilator Lumis 100/150

 •  Lustgassedering

  Lärarledd

  Vi tar i nuläget endast emot intresseanmälningar till den kurs. 

  Kurs för tandsköterskor och tandhygienister

  KurstypLärarledd
 •  Maskutbildning

  Online

  Maskutbildning för personal/anhörig/patient som handhar ventilator

 •  Mötesarena

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 oktober, 2022

  Välkommen till en dag där du tillsammans med dina kollegor från Bra Liv i hela länet får möjlighet att lyssna, reflektera och samtala kring aktuella frågor för Bra Liv.

  Gäller för dig som tillsvidareanställd inom Bra Liv. Begränsat antal platser per tillfälle.

  4 olika tillfällen att välja på - samma program och innehåll. 

  Se program för dagarna

  Lokal: Fjällstugan, Jönköping (Valhallavägen 40, Jönköping)

  Hitta hit!
  I anslutning till Fjällstugan är det ont om parkeringsplatser! Samåk i bästa möjliga mån!

  Åk kollektivt: buss nummer 2 (gul linje) går ofta från Juneporten, ovanför järnvägsstationen i Jönköping. 

  ​Cykla gärna om du har möjlighet.

  KurstypLärarledd
 •  Mötesplats Lekotek hösten 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 oktober, 2022

  Mötesplats för barn i förskoleåldern/barn i motsvarande utvecklingsålder, som har kontakt med habiliteringscentrum, tillsammans med barnens vårdnadshavare. 

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal - tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start måndagen den 26 september 2022 på Hotell Savoy i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal - tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start den 25 oktober 2022 på Hotell Savoy i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal – tredagars grund för Jönköpings kommuns arbetsmarknadsavdelning

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagars grundkurs i motiverande samtal med start den 10 januari i Jönköping. Kursen är i första hand för dig som är anställd på arbetsmarknadsavdelningen i Jönköpings kommun.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal – tredagars grund för Jönköpings kommuns arbetsmarknadsavdelning

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagars grundkurs i motiverande samtal med start den 15 november 2022 i Jönköping. Kursen är i första hand för dig som är anställd på arbetsmarknadsavdelningen i Jönköpings kommun.

  KurstypLärarledd
 •  MR-säkerhetsutbildning (Magnetkamera)

  Online

  En grundläggande MR-säkerhetsutbildning för all personal som arbetar med MR, i MR-miljö, med MR-patienter, eller arbetar på en avdelning som har en magnetkamera.

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper om de säkerhetsaspekter som måste tas hänsyn till inför och vid undersökning i magnetkamera.

  Utbildningens syfte är att alla som på något sätt kommer i kontakt med patienter som ska genomgå undersökning i magnetkamera är medvetna om de kontraindikationer som finns och hur säkerhetsrisker ska hanteras.

  Denna MR-säkerhetsutbildning är obligatorisk för tillträde till MR-avdelningen (zon III och zon IV).

 •  Nätverksträff barnrättsombud hösten 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2022

  Höstens nätverksträffar för barnrättsombud i Region Jönköpings län.

  KurstypLärarledd
 •  Nätverksträff för primärvårdens hygienombud

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 december, 2022

  Vårdhygien välkomnar er till ett digitalt nätverksmöte där vi träffas och hjälper varandra med det gemensamma uppdraget som hygienombud.

  KurstypLärarledd
 •  Normer, maskulinitet och hälsa

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 november, 2022

  Välkommen till en heldagskonferens om Normer, maskulinitet och hälsa med gästföreläsare Marco Vega. 

 •  Nyfiken på Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 oktober, 2022

  Är du nyfiken på det vårdpreventiva arbetet med Senior alert eller står redo för en omstart? Då är detta webbinariet för dig!

  KurstypLärarledd
 •  PECS - introduktion anhöriga

  Lärarledd

  Första tillfället: 12 0ktober 2022

  PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer.

  KurstypLärarledd
 •  PECS - introduktion personal

  Lärarledd

  Första tillfället: 12 0ktober 2022

  PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet/den vuxne att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer.

  KurstypLärarledd
 •  Pekprat – att kommunicera med bilder

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 oktober, 2022

  Introduktionskurs i pekprat. Kursen riktar sig till föräldrar/anhöriga till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som har kontakt med habiliteringscentrum samt personal som fått inbjudan till denna kurs. Tillsammans går vi igenom grunderna i att pekprata och skapa kommunikationskartor.

  KurstypLärarledd
 •  Praktisk sondmatning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 oktober, 2022

  Utbildning för vårdpersonal som sondmatar och för dietister.

  KurstypLärarledd
 •  Praktisk sondmatning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 november, 2022

  Utbildning för vårdpersonal som sondmatar och för dietister.

  KurstypLärarledd
 •  Projekt kartläggning och förbättra stöd vid sexuellt våld

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 oktober, 2022

  Vill du och din verksamhet delta i ett utvecklings- och forskningsprojekt som handlar om att kartlägga och förbättra hjälp, stöd och vård vid sexuellt våld, i Jönköpings län?

 •  Provinlämning IOM 1 och 2

  Online

  Utbildning för ny personal i provinlämningen RJL för in och utmaningsstationerna vid automationen.

 •  PTP-programmet HT 22

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 september, 2022

  PTP-programmet planeras med professionsperspektivet som grund. Det finns en strävan i att ta hänsyn till både barn- och vuxenperspektiv i programmets teman. En ambition är också att olika verksamheter där psykologer har en roll synliggörs. PTP-programmet är skapat som en lärande, social och professionsbunden mötesarena för dig under din PTP-tid. 

  Samtliga träffar inleds med gemensam lunch angiven tid och föreläsningarna avslutas 16.00 vid varje tillfälle om inget annat anges.

  Anmälan sker alltid via Lärande- och kompetensportalen till varje separat tillfälle.  

  KurstypLärarledd
 •  Rationell kariesterapi - primära bettet

  Online

  Riktar sig till tandvårdspersonal

  KurstypeLärande
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 4 och 6 oktober

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 8 och 10 november

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 5 och 6 oktober

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 9 och 10 november

  KurstypLärarledd
 •  RIU grupp HT - 22 A Eksjö

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor och undersköterskor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp HT - 22 A Ryhov

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor och undersköterskor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp HT - 22 B Eksjö

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor och undersköterskor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp HT - 22 B Ryhov

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor och undersköterskor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU HT-22 Värnamo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 februari, 2023

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten-22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

 •  Senior alerts grundutbildning

  Online

  Webbutbildningen ger dig en introduktion i Senior alert och den vårdpreventiva processen utifrån riskområdena trycksår, undernäring, ohälsa i munnen, fall och blåsdysfunktion.

  Kontaktuppgifter vid frågor: senioralert@rjl.se

  KurstypeLärande
 •  S-HLR Vuxen instruktörskurs

  Lärarledd

  För dig som ska bli HLR-instruktör i Regionens regi. Ska vara godkänt av chef.

  KurstypLärarledd
 •  S-HLR Vuxen instruktörskurs Ryhov

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 oktober, 2022

  För dig som ska bli HLR-instruktör i Regionens regi. Ska vara godkänt av chef.

 •  SimLab

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 november, 2022

  För alla instruktörer, en chans att få komma till Metodikum. Olika teman och fokus, läs vid anmälan! 

 •  Sittanalys inför val av rullstolsdyna - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 november, 2022

  Utbildning för arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut som förskriver rullstolsdynor. Utbildningen ger kunskap kring sittanalys och val av rullstolsdynor i det nya sortimentet.

  KurstypLärarledd
 •  Skapa bildstöd och samtalskartor

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 oktober, 2022

  Tillsammans går vi igenom grunderna i att skapa kommunikationskartor och anpassa bildstöd.
  Ta med dator till workshopen!!

  KurstypLärarledd
 •  Sociala berättelser och seriesamtal – utbildning för anhöriga

  Lärarledd

  Första tillfället 2 september, 2022

  Kursen är en praktisk och teoretisk vägledning i användandet av Seriesamtal och Sociala berättelser. I seriens form skriver, ritar och förklarar man det man pratar om, därav namnet ”Seriesamtal”.

  En ”Social berättelse” lyfter fram en speciell situation och förklarar hur man kan agera i situationen, samt ger en förståelse kring varför man ska agera så. Arbetssättet kan hjälpa barn, ungdomar och vuxna med samspels- och kommunikationssvårigheter till ökad social förståelse och förmåga att kommunicera.

  KurstypLärarledd
 •  Sociala berättelser och seriesamtal – utbildning för personal

  Lärarledd

  Första tillfället 2 september, 2022

  Kursen är en praktisk och teoretisk vägledning i användandet av Seriesamtal och Sociala berättelser. I seriens form skriver, ritar och förklarar man det man pratar om, därav namnet ”Seriesamtal”.

  En ”Social berättelse” lyfter fram en speciell situation och förklarar hur man kan agera i situationen, samt ger en förståelse kring varför man ska agera så. Arbetssättet kan hjälpa barn, ungdomar och vuxna med samspels- och kommunikationssvårigheter till ökad social förståelse och förmåga att kommunicera.

  KurstypLärarledd
 •  Sömnskola

  Lärarledd

  Förtsa tillfälle är 2022 - 09 - 29

  Föräldrar till barn inskrivna på habiliteringen, där barnets utvecklingsålder är 3 - 10 år, kan få hjälp med barnets sömnproblem via denna sömnskola. Vi träffas vid tre tillfällen och ni kommer att få jobba med hemuppgifter mellan gångerna.

  KurstypLärarledd
 •  ST-ab 10 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

 •  ST-ab 11 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

  KurstypeLärande
  Lärarledd
 •  ST-ab 7 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

  KurstypeLärande
 •  ST-ab 8 utbildningsportal

  Online

  Schema och undervisningsmaterial för ST-ab 8

  KurstypeLärande
 •  ST-introduktion för ST-läkare, handledare och verksamhetschefer i allmänmedicin/primärvård

  Lärarledd

  Introduktionsdag tillsammans med studierektorer. Vi vänder oss till ST-läkare, handledare och verksamhetschefer. 

  KurstypLärarledd
 •  Stöd för verksamhetsutveckling

  Lärarledd

  Stöd för verksamhetsutveckling

   - bli bäst på att förbättra

  Region Jönköpings län har en lång tradition av lärande och ständiga förbättringar och har kvalitet som strategi. Målet med kvalitet som strategi är att leverera tjänster som motsvarar kundernas behov och förväntningar och att skapa en arbetsplats där människor trivs och är stolta över sitt arbete.

  För att nå framgång i arbetet med lärande och ständiga förbättringar är det viktigt att det finns nyckelpersoner i verksamheten som har kunskap om verktyg och arbetssätt. Är du en av dem som arbetar med förbättringar och som vill lära dig mer om hur du bäst kan stödja den verksamhet du arbetar i?

  KurstypLärarledd
 •  Strålsäkerhet - PET injektor

  Online

  Kurs i strålsäkerhet gällande PET injektor för personal som hanterar PET radiofarmaka.

 •  STRATEGI

  Lärarledd

  ADHD – grundkurs för föräldrar, till barn 4-12 år, vid fem tillfällen hösten 2022.

  KurstypLärarledd
 •  Synergi - grundutbildning för nya ärendesamordnare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 oktober, 2022

  Är du ny ärendesamordnare i Synergi så är detta en utbildning där du får lära dig Riktlinjer och roller i systemet, hur du kan hantera olika typer ärenden samt hur du kan ta ut rapporter från Synergi.

  KurstypLärarledd
 •  Syskonträffar för barn 10-13 år

  Lärarledd

  Hösten 2022 är det syskonträffar för barn 10-13 år, som har syskon med funktionsnedsättning. Barnen träffas i en liten grupp tillsammans med specialpedagoger.
  Parallellt erbjuds träff för föräldrarna tillsammans med kurator.

  Fem tillfällen 28/9 - 16/11

  KurstypLärarledd
 •  TAKK grundkurs - anhöriga

  Lärarledd

  Första tillfället av fem är den 14/9 2022.

  Föräldrar och anhöriga till barn med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal. Ni kan bjuda in en personal (från förskola, skola eller assistent) som känner ert barn. För personal är det en kostnad för utbildningen och de anmäler sig via TAKK - grundkurs - personal.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK grundkurs - personal

  Lärarledd

  Första tillfället av fem är den 14/9 2022.

  Personal till barn, med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal, som har insatser via habiliteringscentrum. 

  KurstypLärarledd
 •  TAKK grundkurs (digitalt) - anhöriga

  Lärarledd

  Första tillfället av fem är den 9/11 2022.

  Föräldrar och anhöriga till barn med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal. Ni kan bjuda in en personal (från förskola, skola eller assistent) som känner ert barn. Högst tre deltagare per barn.

  KurstypeLärande
 •  TAKK grundkurs (digitalt) - personal

  Lärarledd

  Första tillfället av fem är den 9/11 2022.

  Personal som arbetar med barn, med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal, som har kontakt med habiliteringscentrum, Region Jönköpings län.

  KurstypeLärande
 •  Teamutbildning Palliativ vård - kommun och region! Hösten 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 oktober, 2022

  Välkommen att anmäla ett team av läkare, sjuksköterska och undersköterska denna teamutbildning inom palliativ vård  för hemsjukvår inom särskilt boende eller ordinärt boende.

  Verksamhetschef på vårdcentral och chef för HS samråder inför att utse och anmäla ett team till denna utbildningAnmäl dig endast till en av webbinarieomgångarna. Antingen till kursstart v 41 eller till kurstart v 45. Försäkra dig om att ditt team anmäler sig till samma omgång!

  • Digital och kostnadsfri utbildning.
  • Den bygger på en webbinarie  med 3 stycken tillfällen som är 1,5 h per gång + en förebredelsetid på 1 h inför varje webbinarie. 
  KurstypLärarledd
 •  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – TAKK

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 november, 2022

  En kurs i hur du använder tecken som komplement och stöd vid kommunikation i ditt dagliga arbete, tisdagen den 8 november 2022.

 •  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – TAKK

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 november, 2022

  En kurs i hur du använder tecken som komplement och stöd vid kommunikation i ditt dagliga arbete, tisdagen den 29 november 2022.

 •  Trackvård intern

  Online

  Grundläggande trakeostomiutbildning för sjukhuspersonal.

 •  Utbildning för nya barnrättsombud 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2022

  Nya barnrättsombud välkomnas till utbildning. Är det länge sedan ni som barnrättsombud gick denna utbildning är ni också varmt välkomna!

  KurstypLärarledd
 •  Utbildning för nya barnrättsombud inom Folktandvården 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 oktober, 2022

  Den här utbildningen vänder sig till utsedda barnrättsombud inom Folktandvården.Ett godkännande av chef krävs.  

  KurstypLärarledd
 •  Utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa-ungdom Mental Health First Aid (MHFA)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 november, 2022

  Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Det drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla vare sig det är i den egna familjen, på arbetsplatsen, i föreningen vi är engagerade i eller i de offentliga rum vi vistas i.

  Precis som vi tidigt i livet lär oss L-ABC och att denna kunskap kan rädda liv borde det på samma sätt vara självklart att veta hur vi hjälper en person vid olika psykiska kristillstånd för att ge en “första hjälp” till psykisk hälsa och på så sätt rädda liv.

 •  Utvecklingsprogram för kommunala nämndsekreterare

  Lärarledd

  Ett digitalt utvecklingsprogram på fyra halvdagar med start tisdagen den 25 april.

  KurstypLärarledd
 •  Utvecklingspsykologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 oktober, 2022

  En kurs som innehåller valda grundläggande delar inom utvecklingspsykologin för att skapa sammanhang till diagnoserna intellektuell funktionsnedsättning och autism. Kursen äger rum den 12 oktober 2022.

  KurstypLärarledd
 •  Välkommen till Lärande nätverk - Bästa platsen att åldras på

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2022

  BAKGRUND
  På uppdrag att Strategigrupp äldre startas nu ett länsgemensamt utvecklingsarbete som utgår från lokala behov, möjligheter och utmaningar, Bästa platsen att åldras på.

  KurstypLärarledd
 •  Välkommen till Lärande nätverk - Bästa platsen att växa upp, leva och bo på

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 september, 2022

  - med inspiration från Skottland och Cincinnati, USA.

  KurstypLärarledd
 •  Vårdarmanövrerad elrullstol och vårdarmanövrerat drivaggregat - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 oktober, 2022

  Utbildning för arbetsterapeuter som förskriver vårdarmanövrerade elektriska rullstolar och vårdarmanövrerat drivaggregat. Innehåll: Sortiment vårdarmanövrerade elrullstolar och vårdarmanövrerat drivaggregat, regelverk, rutiner samt provkörning och inställningar.

  KurstypLärarledd
 •  Verksamhetsinstruktör - Metodikum

  Online

  För dig som är engagerad eller involverad i att driva och hålla i utbildningsinsatser på din klinik, oavsett om tillfället är på Metodikum eller på din arbetsplats. Här finns information, material och annat du kan behöva för att hålla dig uppdaterad i vad som händer på Metodikum, för att ta del av material för att fortsätta utvecklas i din instruktörsroll och på så sätt utveckla utbildning och kompetens på din arbetsplats.

 •  Visdomstandskirurgi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 oktober, 2022

  Gäller endast de som tidigare intresseanmält sig och blivit kontaktad av utbildningssamordnare Angelica Furevi.

  KurstypLärarledd
 •  Vivo 45 LS

  Online

  Utbildning för personal/annhörig/patient som handhar VIVO 45 LS

 •  Webbstöd för processorienterat arbetssätt

  Online

  Webbstödet syftar till att stödja verksamheter att initiera, komma igång, bedriva och följa upp ett processorienterat arbetssätt genom en gemensam struktur. Om verksamheter har ett gemensamt språk och tydliga processer, transparens i resultat, arbetsrutiner och överenskommelser underlättar det i överlämningen till nästa steg. Webbstödet ska även ge förutsättningar till en hållbarhet inom processerna.

  KurstypeLärande
 •  Workshop för dig som chef och ledare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 oktober, 2022

  Senior alert erbjuder en workshop för dig som chef eller ledare som önskar stärka användandet av kvalitetsregistret Senior alert på ett systematiskt sätt i vardagen med målet att använda kvalitetsregister i datadrivet förbättringsarbete. 

   

   

   

   

  KurstypLärarledd