Kurskatalog


  
 

 •  24-timmars positionering, uppdragsutbildning via HMC Sverige

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 januari, 2024

  En uppdragsutbildning för arbetsterapeuter och fysioterapeuter, via HMC Sverige. Kursen innehåller teoretiska och praktiska avsnitt kring 24-timmars positionering och omfattar tre kursdagar. Kursavgift  8 750 :-.

  KurstypLärarledd
 •  Advanced Life Support provider (ALS)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 april, 2024

  Avancerad utbildning i Hjärt Lungräddning enligt riktlinjer från European Resucitation Council

 •  Aerogen Solo

  Online

  Utbildning till personal/anhörig/patient som använder aerogen solo tillsammans med ventilatorbehandling

 •  Akktiv-Komigång, föräldrautbildning Jönköping

  Lärarledd

  Första tillfället av sju är 2024-03-05

  Aktiviteten riktar sig till: Vårdnadshavare och anhöriga till barn i förskoleåldern (1-7år) med kommunikationssvårigheter.

  KurstypLärarledd
 •  Arbeta med uppdrag, genomförandeplan och uppföljningar i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

  Online

  Här finns ett arbetssätt för att i socialtjänstens barn- och ungdomsvård arbeta med uppdrag, genomförandeplan, mätbara mål och uppföljning. Materialet är framtaget av Kommunal utveckling i samarbete med representanter från länets kommuner.

  Det är utformat som en webbkurs men tänkt att vara ett arbetsmaterial som kommunerna löpande arbetar med i processen från uppdrag till uppföljning.

 •  Arbete på väg 1.1-1.3

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 februari, 2024

  En kurs i Arbete på väg, (APV), nivå 1.1 – 1.3 (gamla nivå 1-2) torsdag den 8 Februari  2024 på Hotel Savoy i Jönköping

  KurstypLärarledd
 •  Arbete på väg 2.2

  Lärarledd

  Välkommen till en tvådagarskurs i Arbete på väg nivå 2.2 (gamla nivå 3) den 6-7 mars på Hotel Savoy i Jönköping. 

  KurstypLärarledd
 •  ASI - Addiction severity index

  Lärarledd

  Välkommen till en fyra dagars utbildning i ASI (Addiction Severity Index) med start onsdagen den 18 oktober 2023 i Jönköping

  KurstypProgram
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 juni, 2025

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 september, 2025

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 december, 2025

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2024

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Akutmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 mars, 2025

  Akutmedicin för AT-läkare.

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  6-7 mars 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  12-13 juni 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  4-5 september 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  4-5 december 2024
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  5-6 mars 2025
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  11-12 juni 2025
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Att leda sig själv och andra

  Lärarledd

  3-4 september 2025
  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 mars, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 mars, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Bemötande för AT-läkare - del 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Existentiell hälsa, Palliativ medicin och Barns utsatthet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 december, 2025

  AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2024

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 mars, 2025

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2025

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2025

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Försäkringsmedicin

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2025

  Försäkringsmedicin för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 mars, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2024

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 mars, 2025

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 juni, 2025

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 september, 2025

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Läkemedel och patientsäkerhet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 december, 2025

  Läkemedel och patientsäkerhet för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  Att använda resultat i förbättringsarbete STEG 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 februari, 2024

  Har du kunskaper om att registrera och nu önskar öka din förståelse för resultaten ni får fram och förbättringsarbete? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att använda resultat i förbättringsarbete STEG 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2024

  Vill du öka dina kunskaper om att använda resultaten från Senior alert i det dagliga förbättringsarbetet? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att registrera i Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 december, 2023

  Vill du lära dig mer om att registrera i kvalitetsregistret Senior alert och öva på teamets samverkan vid riskbedömning? Då är detta webbinariet för dig.

   

  KurstypLärarledd
 •  Att samordna och leda VFU

  Online

  23/9 och 6/10 2021

 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 mars, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 juni, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 september, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 december, 2024

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2025

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 juni, 2025

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 september, 2025

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  AT-Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2025

  Traumautbildning för AT-läkare

  KurstypLärarledd
 •  Autism – anhörigutbildning vt 2024

  Lärarledd

  Mor- och farföräldrar eller annan nära släkting (ej föräldrar) inbjuds till denna kurs. Kursen riktar sig till nära anhöriga till barn som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. Du som redan deltagit i kursen kan bortse från denna inbjudan.

  Kursen sker 20 maj, 2024.

  KurstypLärarledd
 •  Autism – föräldrautbildning

  Lärarledd

  Första tillfället är den 2 maj.

  Kursen omfattar två heldagar. Vad är autism? Medicinska aspekter. Stöd i vardagen. Motorik och rörelseglädje. Samhällets stöd. Förstå och bemöta olika beteenden. Hur bemöter vi barnet i vardagen? Kommunikation. Att berätta eller inte berätta om diagnosen. Kan maten vara ett bekymmer?

  KurstypLärarledd
 •  Behörig beställare av specialanpassningar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 december, 2023

  Efter avslutad utbildning får du behörighet att förskriva specialanpassningar.

  Riktar sig till förskrivare med behov av att beställa specialanpassningar d.v.s. arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

  KurstypLärarledd
 •  Behörig beställare av specialanpassningar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 april, 2024

  Efter avslutad utbildning får du behörighet att förskriva specialanpassningar.
  Riktar sig till förskrivare med behov av att beställa specialanpassningar d.v.s. arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

  KurstypLärarledd
 •  BoS Klinisk fysiologi och Röntgen

  Online

  Introduktion till Beställning och Svar, BoS, i Cosmic. Gäller för Klinisk fysiologi och Röntgen

  KurstypeLärande
 •  Catch up - hbtqi-diplomering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 februari, 2024

  Hbtqi-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir. För att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtqi-personer erbjuder Region Jönköpings län hbtqi-diplomering.

 •  Chefsutbildning i Vårdhygien

  Lärarledd

  Utbildningen ger en översikt över de krav som berör det vårdhygieniska området och en inblick i de stöd och verktyg som finns för att verksamheten ska kunna arbeta mot att säkerställa en god hygienisk standard.

  KurstypLärarledd
 •  Den långsiktiga lösningen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 september, 2024

  Kursen riktar sig till: tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  Dental fotografering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 juni, 2024

  Riktar sig till: tandvårdspersonal
   

  KurstypLärarledd
 •  Dialog om barn och ungdomars hälsa

  Lärarledd

  Syftet med dagen är att få en inblick i vad som händer i NPO Barn och ungdomars hälsa. Det ges tillfälle till en fördjupad kunskap kring arbetet i våra nationella arbetsgrupper (NAG).  Det blir också en presentation av kvalitetsregistren  inom området barn och ungas hälsa.

  KurstypLärarledd
 •  Dietistutbildning, regionens dietister

  Lärarledd

  Regionens dietister.

  KurstypLärarledd
 •  Diplomerad matrådgivare - utbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2024

  Ohälsosamma matvanor är den enskilt viktigaste riskfaktorn för den totala sjukdomsbördan i Sverige och det kan också fördubbla risken att dö i förtid. Det är angeläget att arbeta för bättre matvanor bland befolkningen. Som diplomerad matrådgivare arbetar du för att främja hälsosamma matvanor, det bidrar till att förbättra människors hälsa och mående.

 •  Diplomerad Upphandlare

  Lärarledd

  Diplomerad upphandlare

  Välkommen till en niodagarskurs, Diplomerad upphandlare med start Måndagen den 11 december 2023 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  ESTHER förbättringscoachutbildning 2023-2024

  Lärarledd

  Vill du vara med och bidra till bättre vård och omsorg för Esther?
  ESTHER är ett samarbete mellan kommuner, vårdcentraler och sjukhus.
  Utbildningen riktar sig till alla yrkesgrupper inom vård och omsorg från vårdcentral, kommunal verksamhet och sjukhus.

  KurstypLärarledd
 •  Ett självständigt liv - ESL Grund

  Lärarledd

  Fyra heldagars utbildning i ESL grund med start tisdagen den 27 februari 2024

  KurstypLärarledd
 •  FAKTA digitala föreläsningar HT2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 december, 2023

  Välkommen att delta i kostnadsfria digitala Faktaföreläsningar tre fredagsmorgnar under hösten 2023.

  Föreläsningarna vänder sig till personal på vårdcentralen och under rubriken målgrupp står föreslagen målgrupp för aktuell föreläsning, men övriga är också välkomna att delta efter intresse. Föreläsningarna är ca 20 min långa och avslutas med 10 min frågestund.

 •  Fortbildning för länets dietister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 mars, 2024

  Dietister anställda i region, primärvård eller kommun inom Jönköpings län.

  KurstypLärarledd
 •  Fortbildning för länets dietister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 maj, 2024

  Dietister anställda i region, primärvård eller kommun inom Jönköpings län.

  KurstypLärarledd
 •  Förberedelse förlossning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 december, 2023

  Den här träffen riktar sig till dig/er som väntar barn och är mellan graviditetsvecka 20-30 och tillhör familjecentralen Väster

  Under träffen kommer du/ni tillsammans med andra blivande föräldrar och gruppledare reflektera över vad det innebär att vara förälder och föräldraskapets glädjeämnen och svårigheter.

 •  Föreläsning "Att stärka sin återhämtning i vardagen", Värnamo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 februari, 2024

  Många lever idag i en stressfylld vardag både på arbetet och fritiden. Oftast vet vi vad vi behöver men har svårt att få en balans gällande belastningen i livet. Nu finns möjlighet för dig som arbetar i Region Jönköpings län att anmäla dig till en föreläsning om att stärka din återhämtning, "Vad kan jag göra för att må bra och få mer energi, trots stress och press?”

 •  Förskrivarutbildning - Anpassa tekniska hjälpmedel, skruva, ställ in och montera tillbehör

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 februari, 2024

  Målgrupp: Förskrivare av manuella hjälpmedel för rörelsehinder

  Anmälan senast 1 feb

  Lär dig ställa in dina hjälpmedel - tips & trix.

  Under förmiddagen har vi en gemensam genomgång av verktyg och generella inställningsmöjligheter. På eftermiddagen skruvar vi på några av de hjälpmedel som ni själva föreslagit.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 januari, 2024

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 mars, 2024

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 april, 2024

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Nutrition

  Lärarledd

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva nutritionsprodukter.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Nutrition

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 februari, 2024

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva nutritionsprodukter.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Nutrition

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 mars, 2024

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva nutritionsprodukter.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Nutrition

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 april, 2024

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva nutritionsprodukter.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel, lokala rutiner

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 juni, 2024

  Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel, lokala rutiner

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 februari, 2024

  Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Trycksår och trycksårsprevention

  Lärarledd

  Hur förebygger och behandlar man trycksår? Produktvisning av trycksårsförebyggande och trycksårsbehandlande hjälpmedel. Målgrupp: sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Trycksår och trycksårsprevention

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 april, 2024

  Hur förebygger och behandlar man trycksår?

  Produktvisning av trycksårsförebyggande och trycksårsbehandlande hjälpmedel.

  Målgrupp: sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivning av förbrukningshjälpmedel i Sesam LMN

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 december, 2023

  Du som ska förskriva diabeteshjälpmedel och har formell kompetens för det. För dig som tidigare gått hjälpmedelscentralens förskrivarutbildning för nutrition eller inkontinens men vill ha en uppfräschning i hur du använder Sesam LMN.

  KurstypLärarledd
 •  Första tiden med barnet – amning, anknytning och n

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 december, 2023

  Träffen riktar sig till dig/er som är i graviditetsvecka 30-40 och tillhör familjecentralen Väster.

  Under den här träffen får du som förälder möjlighet att reflektera över betydelsen av lyhördhet till barnet och hur samspel och kroppskontakt berikar barnets behov av värme, närhet och trygghet utöver den näring barnet får. Vi kommer att beröra amning och flaskmatning.

 •  Föräldraskapets glädje och svårigheter

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 december, 2023

  Den här träffen riktar sig till dig/er som väntar barn och är mellan graviditetsvecka 20-30 och tillhör familjecentralen Väster. 

  Under träffen kommer du/ni tillsammans med andra blivande föräldrar och gruppledare reflektera över vad det innebär att vara förälder och föräldraskapets glädjeämnen och svårigheter.

  KurstypLärarledd
 •  Föräldraskapets glädje och svårigheter - bli förälder igen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 februari, 2024

  Den här träffen riktar sig till er som ska bli föräldrar igen och är mellan graviditetsvecka 20-30 och tillhör familjecentralen Väster. 

  Tillsammans med gruppledare ges ni möjlighet att fundera och reflektera kring vad det innebär att bli förälder till ännu ett barn. Vi pratar om förändringar och glädje som följer flerbarnslivet men också om svårigheter och bekymmer som kan uppstå. Att få dela dina tankar med andra föräldrar stärker dig som individ vilket i sin tur främjar samspelet och relationen med dina barn och din eventuella medförälder.

  KurstypeLärande
 •  Föräldraskapets glädje och svårigheter-första barnet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 mars, 2024

  Den här träffen riktar sig till er som väntar ert första barn och är mellan graviditetsvecka 20-30 och tillhör familjecentralen Väster. 

  Under träffen får ni föräldrar, tillsammans med gruppledare, fundera och reflektera kring vad det innebär att vara förälder. Vi pratar om förändringar och glädje som följer föräldraskapet men också om svårigheter och bekymmer som kan uppstå. Att få dela dina tankar med andra blivande föräldrar stärker dig som individ vilket i sin tur främjar samspelet och relationen med ditt barn och din eventuella medförälder.

  KurstypeLärande
 •  Föräldrautbildning PRIMUS Jönköping Våren 2024

  Lärarledd

  En utbildning för anhöriga till barn med utvecklingsrelaterade svårigheter. Vi träffas totalt sex gånger, varav en workshop. Ansvarspedagog och specialpedagog från barnets förskola bjuds in att delta vid det sista tillfället, efter webbaserad föräldra-pedagogutbildning.

  Kursledare är barnhälsovårdspsykolog, logoped, specialpedagog och arbetsterapeut. De fem lektionerna varvas teori, reflektion och diskussioner som sker i små grupper.

  KurstypLärarledd
 •  Föräldrautbildning PRIMUS Värnamo

  Lärarledd

  En utbildning för anhöriga till barn med utvecklingsrelaterade svårigheter. Vi träffas totalt sex gånger, varav en workshop. Ansvarspedagog och specialpedagog från barnets förskola bjuds in att delta vid det sista tillfället, efter webbaserad föräldra-pedagogutbildning.

  Kursledare är barnhälsovårdspsykolog, logoped, specialpedagog och arbetsterapeut. De fem lektionerna varvas teori, reflektion och diskussioner som sker i små grupper.

  KurstypLärarledd
 •  Föräldrautbildning PRIMUS Öster 2024 V.3-8

  Lärarledd

  En utbildning för anhöriga till barn med utvecklingsrelaterade svårigheter. Vi träffas totalt sex gånger, varav en workshop. Ansvarspedagog och specialpedagog från barnets förskola bjuds in att delta vid det sista tillfället, efter webbaserad föräldra-pedagogutbildning.

  Kursledare är barnhälsovårdspsykolog, logoped, specialpedagog och arbetsterapeut. De fem lektionerna varvas teori, reflektion och diskussioner som sker i små grupper.

  KurstypLärarledd
 •  Generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 april, 2024

  Kursen riktar sig till: Tandläkare
   

  KurstypLärarledd
 •  Grundkurs - Elrullstol

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 mars, 2024

  Grundutbildning för arbetsterapeuter som förskriver elektriska rullstolar. Innehåll: Sortiment elrullstolar, regelverk, rutiner samt provkörning. Denna kurs är obligatorisk innan Elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter).

  KurstypLärarledd
 •  Grundläggande odontologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 oktober, 2024

  Kursen riktar sig till: all personal inom tandvården som inte har tandvårdsutbildning

  KurstypLärarledd
 •  Handhavandeutbildning för automation Aptio

  Online

  Handhavandeutbildning för automation för nya medarbetare inom klinisk kemi Jönköping

 •  Handledarutbildning - YH-programmet vårdadministration 2024

  Lärarledd

  Tid: 13 mars 2024, kl 09:00 - 16:00 och
  14 mars 2024, kl 09:00 - 15:00

  PlatsInternationella Handelshögskolan

  Detaljerat program och information om lokal kommer senare.

  KurstypLärarledd
 •  HBTQi - Region Jönköping

  Online

  Syftet med utbildningen är att förbättra såväl bemötandet av som arbetsmiljön för hbtqi-personer inom hälso- och sjukvården. Alla har rätt att känna sig inkluderade.

  Utbildningen ska resultera i att kursdeltagaren förvärvar kunskap om:

  1. Heteronormativitet och dess konsekvenser
  2. Innebörden i grundläggande begrepp
  3. Hbtqi-personers livsvillkor och hälsosituation
  4. Verktyg för inkluderande bemötande

  KurstypeLärande
 •  Hjälpmedelsmässan Medicinska behandlingshjälpmedel, Manuella/elektriska traditionella hjälpmedel, Kognition och Kommunikationshjälpmedel samt Välfärdsteknik

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 mars, 2024

  Förskrivare inom professionerna sjuksköterska, logoped, arbetsterapeut, fysioterapeut samt Hjälpmedelscentralens personal hälsas välkomna till mässan för att få möjlighet att se upphandlat sortiment inom många hjälpmedelsområden. Du kommer på mässan ha möjlighet att klämma och känna på produkterna och träffa leverantörerna så du kan ställa dina frågor.

  KurstypLärarledd
 •  Hjärt- och Lungräddning

  Lärarledd

  Grundutbildning Hjärt- och Lungräddning för sjukvårdspersonal och vänder sig till arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter samt VA på rehabiliteringsmedicinska kliniken, Jönköping. 

  KurstypLärarledd
 •  Hjärtsviktsutbildning för sjuksköterskor primärvården 2023-2024

  Lärarledd

  Hjärtsviktsutbildningen är ett led i att stärka arbetet med kroniskt sjuka hjärtsviktspatienter. Den hålls i Region Jönköpings läns regi och riktar sig i första hand mot sjuksköterskor på vårdcentral. 

  KurstypLärarledd
 •  Hostmaskinsbehandling med mask

  Online

  I denna kurs får du teoretisk kunskap i hostmaskinsbehandling som utförs via mask.

 •  Hostmaskinsbehandling med track

  Online

  I denna kurs får du teoretisk kunskap i hostmaskinsbehandling som utförs via track.

 •  Hållbart Ledarskap 7,5 hp

  Lärarledd

  Kursen pågår mellan den 20 september 2023 och avslutas med internat den 22-23 februari 2024 och har studietakten kvartsfart, vilket motsvarar en arbetsinsats på cirka 10 timmar/vecka.

  Kursen arrangeras av Kommunal utveckling-kurs och konferens, Region Jönköpings län, i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH).

  KurstypLärarledd
 •  Hälsosamma levnadsvanor

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 februari, 2024

  Välkommen till utbildning i Hälsosamma levnadsvanor onsdagen den 7 februari i Jönköping. 

  KurstypLärarledd
 •  Infektionssjukdomar och vårdhygien 7,5 hp

  Lärarledd

  Utbildningen omfattar infektionssjukdomars etiologi, patofysiologi, diagnostik och behandling. Kursen avser att öka kunskapen kring hur man hanterar patienter med infektionssjukdomar, smittspridning, vårdrelaterade infektioner, lagar och förordningar relaterade till vårdhygien och multiresistenta bakterier. Utgångspunkten är att utgå från den kliniska vardagen för att ge djupare teoretiska och praktiska kunskaper inom infektion och vårdhygien i syfte att ge en patientsäker vård.

  KurstypLärarledd
 •  Informationskväll ”Förändringar och möjligheter inför vuxenlivet”

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 februari, 2024

  Ungdomsteamet och neuropsykiatriska teamen inom barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköping inbjuder till en informationskväll om "Förändringar inför vuxenlivet". 

  Vi vänder oss till föräldrar/anhöriga och gode män till ungdomar som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen och som slutar skolan under de närmsta åren. Informationskvällen återkommer vartannat år. 

  KurstypLärarledd
 •  Inför HALT- mätningen 2023

  Lärarledd

  Har du bestämt dig för att delta i HALT-mätningen? Då är detta ett webbinarie för dig.

  Svenska halt är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i särskilt boende. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete.

  Senior alert erbjuder tillsammans med Folkhälsomyndigheten webbinarie med möjlighet till frågeställning inför mätningen. 

  Vid frågor är du välkommen att kontakta senioralert@rjl.se

  Varmt välkommen

   

  KurstypLärarledd
 •  Internat ESTHER 2023

  Lärarledd

  Välkommen att anmäla dig till ESTHER internat 2023.

   

   Jobbar du som ESTHER-coach? Då har du nu chansen att få åka på internat i höst och bli peppad i ditt arbete.
  Läs mer om det i informationen nedan.

  KurstypLärarledd
 •  Introduktion + BBIC på hemmaplan

  Online

  BBIC på hemmaplan

  KurstypeLärande
 •  Introduktion rehabiliteringsmedicinska kliniken

  Online

  Introduktionen vänder sig till nyanställda och studenter. En presentation av klinikens organisation, arbetssätt och yrkesprofessioner.

 • KurstypLärarledd
 •  Introduktionskurs i Rehabdans för dig med MS (Multipel Skleros)

  Online

  Kursen ger dig kunskap om sjukdomen Multipel Skleros samt grundläggande information om hur kan du leda dansklass för målgruppen på ett säkert sätt.

 •  introduktionsutbildning

  Lärarledd

   I denna utbildning kommer du som medarbetare i Region Jönköping att få lära dig mer om organisationen.

  KurstypeLärande
 •  Intyg om nödvändig tandvård - utfärdarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 januari, 2024

  Utbildningen vänder sig till personer som ska utfärda "Intyg om nödvändig tandvård". Utbildningen kommer att ske via Skype. Inför utbildningstillfället får ni en mötesinbjudan via mejl där länk för att ansluta till mötet finns.

 •  Journal club (digital)

  Lärarledd

  Seminarium där vetenskapliga artiklar diskuteras och förmågan till kritiskt tänkande tränas.

  KurstypeLärande
 •  JUST Odontologisk radiologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 mars, 2024

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare. 

  KurstypLärarledd
 •  JUST Trauma

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 mars, 2024

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare.

  KurstypLärarledd
 •  Kassainformationsträff

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 december, 2023

  Välkomna till höstens digitala kassainformationsträff!

 •  klinSim 1 - Kunskap och Lärande

  Online

  När du använder kursmaterialet kommer information om din IP-adress, och för att nå full funktionalitet även mailadress, att sparas.

 •  KlinSim 1 - Kunskap och Lärande

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 april, 2024

  .

 •  Kommunikation i tandvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 februari, 2024

  Kursen riktar sig till: tandvårdspersonal
   

  KurstypLärarledd
 •  Kompletterande utbildning i nya vårdprogrammet barn, ungdomar och unga vuxna -Tandhygienister

  Online

  Utbildningen är framtagen i samband med införande av nya vårdprogrammet för barn, ungdomar och unga vuxna. Den riktar sig till tandhygienister. Utbildningslängd 20 minuter.

  KurstypeLärande
 •  KUP Vt-24 Eksjö

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 februari, 2024

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet KUP. Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

  KurstypLärarledd
 •  KUP Vt-24 Ryhov

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 februari, 2024

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet KUP. Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

  KurstypLärarledd
 •  Kärlek, tydlighet och tålamod

  Lärarledd

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 2-3 år och tillhör familjecentralen Väster

  Startar våren 2024

  Vid det här tillfället ges möjlighet att som förälder reflektera över relationen med barnet. Hur får jag till en nära relation med mitt barn i en tid där vi kämpar med att få ihop vardagens utmaningar? Vi pratar om vad relationen behöver innehålla, hur vi kan vägleda barn på ett positivt sätt samt vikten av återhämtning. Språket och kommunikation är också en viktig del som tas upp som redskap för att skapa en god relation med barnet.

  KurstypLärarledd
 •  Leda upphandlingsprojekt effektivt

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 mars, 2024

  Välkommen till  utbildning i att "Leda upphandlingsprojekt effekivt" Måndag den 11 mars. 

  KurstypLärarledd
 •  Ledning och ledarskap för patientsäkerhet

  Lärarledd  Ledning och ledarskap för patientsäkerhet
  En gemensam utvecklingsresa för en modernisering i arbetet med patientsäkerhet

   

  Är ni en verksamhet från Region Jönköpings län?
  Tyvärr är alla platser för Region Jönköpings län fullbokade.
  Anmälningssidan är fortsatt öppen för verksamheter i Region Östergötland och Region Kalmar län.

   

  Ett program som vänder sig till dig/er med ansvar för en verksamhet i den sydöstra sjukvårds- regionen som vill arbeta vidare med att skapa förutsättningar och engagera medarbetare i arbetet med patientsäkerhetsfrågor.

   

  Hälso- och sjukvård finner allt fler områden där de reaktiva angreppssätten är otillräckliga och efterfrågan på proaktivitet ökar. För något decennium sedan bedrevs klinisk verksamhet för patienten, idag betonar vi vikten att göra det med patienten och snart befinner vi oss i en serviceverksamhet där mycket förväntas att göras av patienten. Kunskap om patientsäkerhet är i utveckling, de arbetssätt vi tidigare litat på är inte längre tillräckliga. Samtidigt är vi utmanade av frågor om vårdens enorma utvecklingspotential och samtidig brist på resurser av olika slag. I denna utveckling gäller det att inte ”tumma” på patientsäkerheten. 

  KurstypLärarledd
 •  Livets alla delar och när det känns svårt

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 februari, 2024

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 12-18 månader och tillhör familjecentralen Väster.

  Under den här träffen skapas en medvetenhet om att den här perioden i en familjs liv innebär stora förändringar. Genom medvetenhet och dialog om de förändringar som sker i familjelivet ökar förståelsen för varandra och familjens förutsättningar. Hur vi som föräldrar får livets alla delar att gå ihop. 

  För att vi ska kunna fokusera på samtalet och diskussionen är det viktigt att barnen inte är med under träffen. Vi ber därför att du lämnar ditt barn hos en annan vuxen som kan ta hand om barnet under tiden.

 •  Lumis 100/150

  Online

  Utbildning för personal/anhörig/patient som hanterar ventilator Lumis 100/150

 •  Lustgassedering för tsk och thy

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 mars, 2024

  Kursen riktar sig till: Tandsköterskor och tandhygienister som främst arbetar inom barn- och ungdomstandvården.

  KurstypLärarledd
 •  Maskutbildning

  Online

  Maskutbildning för personal/anhörig/patient som handhar ventilator

 •  Motiverande samtal – repetition och påfyllnad för läkare vid Region Jönköpings läns kvinnokliniker

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 februari, 2024

  En halvdags repetition och påfyllnad för dig som är läkare vid Region Jönköpings läns kvinnokliniker. Kursen äger rum onsdagen 7 februari 13.00-16:00

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal – repetition och påfyllnad för läkare vid Region Jönköpings läns kvinnokliniker

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 februari, 2024

  En halvdags repetition och påfyllnad för dig som är läkare vid Region Jönköpings läns kvinnokliniker. Kursen äger rum onsdagen den 21 februari 13.00-16:00

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start torsdagen den 29 februari 2024 på Elite Stora Hotellet i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start tisdagen den 9 april 2024 på Elite Stora Hotellet i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start onsdagen den 24 april 2024 på Kulturhuset Spira i Jönköping

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start tisdagen den 19 mars 2024!

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start tisdagen den 16 april 2024 på Savoy Hotel!

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal (MI) – tredagars grund. Riktad till dig som ska gå utbildning i riktade hälsosamtal

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start tisdagen den 16 januari 2024 på Kulturhuset Spira i Jönköping. Kursen riktar sig i första hand till de som ska gå utbildning i riktade hälsosamtal.

  KurstypLärarledd
 •  MR-säkerhetsutbildning (Magnetkamera)

  Online

  En grundläggande MR-säkerhetsutbildning för all personal som arbetar med MR, i MR-miljö, med MR-patienter, eller arbetar på en avdelning som har en magnetkamera.

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper om de säkerhetsaspekter som måste tas hänsyn till inför och vid undersökning i magnetkamera.

  Utbildningens syfte är att alla som på något sätt kommer i kontakt med patienter som ska genomgå undersökning i magnetkamera är medvetna om de kontraindikationer som finns och hur säkerhetsrisker ska hanteras.

  Denna MR-säkerhetsutbildning är obligatorisk för tillträde till MR-avdelningen (zon III och zon IV).

 •  Mucosit och periimplantit

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 maj, 2024

  Kursen riktar sig till tandläkare och tandhygienister

  KurstypLärarledd
 •  Mötesplats Lekotek hösten 2023

  Lärarledd

  Mötesplats för barn i förskoleåldern/barn i motsvarande utvecklingsålder, som har kontakt med habiliteringscentrum, tillsammans med barnens vårdnadshavare. 

  Vi träffas fredagar kl. 10:00-12:00, 1/9, 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12

  KurstypLärarledd
 •  Nationella minoriteter - från vad till hur

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 december, 2023

  Att arbeta med våra nationella minoriteters rättigheter ligger inom kommuners och regioners ansvar. Men hur går vi från ord till handling - från vad till hur?  

 •  Nyfiken på HALT

  Lärarledd

  Är det första gången som er verksamhet ska delta i HALT-mätningen, funderar ni på om det är något för er eller ska ni göra en nystart? Då är detta webbinariet för er.

  KurstypLärarledd
 •  Nyfiken på Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 januari, 2024

  Är du nyfiken på det vårdpreventiva arbetet med Senior alert eller står redo för en omstart? Då är detta webbinariet för dig!

  KurstypLärarledd
 •  Nämndadministration för kommun

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 mars, 2024

  Välkommen på utbildning i nämndadministration för kommun onsdagen den 6 mars på Elite i Jönköping

  Du som är nämndsekreterare eller registrator måste känna dig helt säker på hur handlingar ska hanteras, vilken formell status de har och vad som följer utifrån detta. Därför har vi designat denna heltäckande utbildning för dig!

  KurstypLärarledd
 •  Nätverksträffar för etikombud

  Lärarledd

  Välkomna till höstens nätverksträffar för etikombud i Region Jönköpings län.

   

  KurstypLärarledd
 •  Panoramaröntgen för tandsköterskor och tandhygienister

  Lärarledd

  I nuläget tar vi endast emot intresseanmälan. När tillräckligt med antal deltagare anmälts anordnar vi kursen. 

  KurstypLärarledd
 •  Panoramaröntgen, behörighetsgrundande kurs för tandläkare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 november, 2024

  Kursen riktar sig till: tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  PECS - introduktion anhöriga våren 2024

  Lärarledd

  Första tillfället: 19 februari 2024

  PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer.

  KurstypLärarledd
 •  PECS - introduktion personal våren 2024

  Lärarledd

  Första tillfället: 19 februari 2024

  PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer.

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning - Elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 april, 2024

  Utbildning för arbetsterapeuter som gått "Grundkurs - Elrullstol", inför självständig utprovning av elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter).

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning - Elrullstol med vårdarstyrning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 mars, 2024

  Utbildning för arbetsterapeuter inför självständig utprovning av elrullstol med vårdarstyrning. Du ska ha gått "Grundkurs - Elrullstol" innan du går denna påbyggnadskurs.

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning - GPS larm

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 april, 2024

  Kurs för arbetsterapeuter. För att kunna förskriva GPS-larm behöver förskrivande arbetsterapeut ha gått denna utbildning.

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning - HandiKalender, MyAbilia, MEMOplanner Large

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 mars, 2024

  Kurs för arbetsterapeuter. Genomgång av funktioner i tids-/planeringshjälpmedlen HandiKalendern respektive MEMOplanner Large.

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning - InPrint 3

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 mars, 2024

  Kurs för logopeder och arbetsterapeuter. För dig som snabbt och enkelt behöver skapa material med bilder/symboler som stöd för kognition och kommunikation.

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning - Lyft och lyftsele

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 maj, 2024

  Genomgång av lyftselar och lyftar i sortiment, praktisk träning i av-/påtagning i olika situationer. Patientfall.

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning - Rullstol

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 maj, 2024

  Kursen riktar sig till dig som förskriver manuella rullstolar och ger dig grundläggande kunskaper kring att prova ut och förskriva rullstolar.

  KurstypLärarledd
 •  Produktutbildning - Överflyttningshjälpmedel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 maj, 2024

  Öva på användning av olika produkter i sortimentet.

  För arbetsterapeuter och sjukgymnaster som förskriver överflyttningshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Projektplanering och resultatuppföljning av projekt och verksamheter enligt LFA-metoden

  Lärarledd

  Vill du lära dig mer om projektplanering och resultatuppföljning enligt LFA-metoden? Den 4-5 december 2023 kommer Kari Örtengren, en av Sveriges mest erfarna expert på mål- och resultatstyrning, till Jönköping för att hålla i en två dagars utbildning på Stora hotellet. Vi kommer att arbeta i grupper med den konkreta projekt så gärna flera från samma projekt/organisation!

  KurstypLärarledd
 •  Protetik i praktiken

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 oktober, 2024

  Kursen riktar sig till: tandsköterkor och tandhygienister

  KurstypLärarledd
 •  Provinlämning IOM 1 och 2

  Online

  Utbildning för ny personal i provinlämningen RJL för in och utmaningsstationerna vid automationen.

 •  PTP-programmet HT 23

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 december, 2023

  PTP-programmet planeras med professionsperspektivet som grund. Det finns en strävan i att ta hänsyn till både barn- och vuxenperspektiv i programmets teman. En ambition är också att olika verksamheter där psykologer har en roll synliggörs. PTP-programmet är skapat som en lärande, social och professionsbunden mötesarena för dig under din PTP-tid. 

  Samtliga träffar inleds med gemensam lunch angiven tid och föreläsningarna avslutas 16.00 vid varje tillfälle om inget annat anges.

  KurstypLärarledd
 •  PTP-programmet VT 24

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 januari, 2024

  PTP-programmet planeras med professionsperspektivet som grund. Det finns en strävan i att ta hänsyn till både barn- och vuxenperspektiv i programmets teman. En ambition är också att olika verksamheter där psykologer har en roll synliggörs. PTP-programmet är skapat som en lärande, social och professionsbunden mötesarena för dig under din PTP-tid. 

   

  Samtliga träffar inleds med gemensam lunch angiven tid och föreläsningarna avslutas 16.00 vid varje tillfälle om inget annat anges.

   

  Anmälan sker via Lärande- och kompetensportalen till varje separat tillfälle.  

  KurstypLärarledd
 •  Rationell kariesterapi - primära bettet

  Online

  Riktar sig till tandvårdspersonal

  KurstypeLärande
 •  Rehabiliteringsplan - Varför? Hur? Till vem?

  Online

  Rehabiliteringsplan – Vad? Varför? Vem? Hur?
  Denna kurs ger dig svar på dessa och många fler frågor om Rehabiliteringsplan.

 •  Riktade Hälsosamtal - obligatorisk påbyggnadsutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 december, 2023

  För dig som arbetar med riktade hälsosamtal till förstagångsföräldrar inom Barnhälsovården i Region Jönköpings Län anmäl dig till något av följande tillfällen:

  2023

  • 7 december
  • 12 december
  • 14 december 
  • 19 december

  2024

  • 8 januari 2024
  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal - obligatorisk påbyggnadsutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 december, 2023

  För dig som arbetar med riktade hälsosamtal inom Primärvården och på specialistkliniker inom Region Jönköpings län anmäl dig till något av följande tillfällen:

  2023

  • 23 november
  • 24 november
  • 28 november 
  • 29 november
  • 8 december
  • 12 december
  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal - Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 6 och 8 februari 2024.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal - Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 23 och 25 april 2024.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal - Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 16 och 19 september 2024.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal - Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 13 och 14 november 2024.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 7 och 8 februari 2024.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 24 och 25 april 2024.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 17 och 19 september 2024.

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 12 och 14 november 2024.

  KurstypLärarledd
 •  RIU Vt-24 Eksjö

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 februari, 2024

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? 
  Då är du välkommen till det regiongemensamma introduktionsprogrammet för sjuksköterskor (RIU) där du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor ges möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

  KurstypLärarledd
 •  RIU Vt-24 Ryhov

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 februari, 2024

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? 
  Då är du välkommen till det regiongemensamma introduktionsprogrammet för sjuksköterskor (RIU) där du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor ges möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

  KurstypLärarledd
 •  RIU Vt-24 Värnamo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 februari, 2024

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? 
  Då är du välkommen till det regiongemensamma introduktionsprogrammet för sjuksköterskor (RIU) där du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor ges möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

  KurstypLärarledd
 •  Rättshaveristiskt beteende

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 april, 2024

  Välkommen till en föreläsning hur vi bemöter personer med ett rättshaveristiskt beteende fredagen den 12 apil 2024 på Elite i Jönköping!

  Föreläsningen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats och hos myndighet, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter.

  KurstypLärarledd
 •  Senior alert - Chefsmodulen

  Online

  Senior alerts arbetsgrupp har tagit fram denna chefsmodul som innehåller fem kapitel med olika delar från grundläggande kunskap om registret och vårdprevention, till förändringsledarskap och hållbarhet.

  Kontaktuppgifter vid frågor: senioralert@rjl.se

  Lycka till!

  KurstypeLärande
 •  Senior alerts grundutbildning med bank-ID

  Online

  Webbutbildningen ger dig en introduktion i Senior alert och den vårdpreventiva processen utifrån riskområdena trycksår, undernäring, ohälsa i munnen, fall och blåsdysfunktion.

  Kontaktuppgifter vid frågor: senioralert@rjl.se

  KurstypeLärande
 •  Sesamutbildning - Förskrivning av förbrukningshjälpmedel i Sesam LMN

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 februari, 2024

  Du som ska förskriva diabeteshjälpmedel och har formell kompetens för det. För dig som tidigare gått hjälpmedelscentralens förskrivarutbildning för nutrition eller inkontinens men vill ha en uppfräschning i hur du använder Sesam LMN.

  KurstypLärarledd
 •  Sesamutbildning - Förskrivning av förbrukningshjälpmedel i Sesam LMN

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 april, 2024

  Du som ska förskriva diabeteshjälpmedel och har formell kompetens för det. För dig som tidigare gått hjälpmedelscentralens förskrivarutbildning för nutrition eller inkontinens men vill ha en uppfräschning i hur du använder Sesam LMN.

  KurstypLärarledd
 •  S-HLR repetition drop in

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 december, 2023

  Gäller för all personal på rehabmedicin.

  Utbildningen är drop in. Ni är välkomna när ni vill inom den angivna tiden.

  KurstypLärarledd
 •  S-HLR Vuxen instruktörskurs Ryhov

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 februari, 2024

  Välkommen till instruktörskursen i S-HLR vuxen.

  Detta skall vara godkänt av din chef.

 •  SimLab

  Lärarledd

  För alla instruktörer, en chans att få komma till Metodikum. Olika teman och fokus, läs vid anmälan! 

 •  ST-ab 10 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

 •  ST-ab 11 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

  KurstypeLärande
  Lärarledd
 •  ST-ab 7 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

  KurstypeLärande
 •  ST-ab 8 utbildningsportal

  Online

  Schema och undervisningsmaterial för ST-ab 8

  KurstypeLärande
 •  ST-introduktion för ST-läkare, handledare och verksamhetschefer i allmänmedicin/primärvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 mars, 2024

  Introduktionsdag tillsammans med studierektorer. Vi vänder oss till ST-läkare, handledare och verksamhetschefer. 

  KurstypLärarledd
 •  Strålsäkerhet - PET injektor

  Online

  Kurs i strålsäkerhet gällande PET injektor för personal som hanterar PET radiofarmaka.

 •  Strålsäkerhetsutbildning Strålbehandling

  Online

  Denna kurs är en påbyggnadsdel i strålsäkerhet och ska gås av personal som arbetar på strålbehandlingen.

  Innan man går fördjupningsdelen måste man vara godkänd på kursen "Strålsäkerhet - basutbildning".

  KurstypeLärande
 •  Syskonträffar för barn 10-13 år Jönköping

  Lärarledd

  Våren 2024 är det syskonträffar för barn 10 - 13 år, som har syskon med funktionsnedsättning. Barnen träffas i en liten grupp tillsammans med specialpedagoger.
  Parallellt erbjuds träff för föräldrarna tillsammans med kurator.

  Fem tillfällen 28/2 - 24/4

  KurstypLärarledd
 •  Säkerhet i receptionen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 april, 2024

  Kursen vänder sig till dig som ansvarar för eller arbetar i receptionen.

  KurstypLärarledd
 •  Sömnskola våren 2024

  Lärarledd

  Första tillfälle är 2024-01-18

  Föräldrar till barn inskrivna på habiliteringen, där barnets utvecklingsålder är 3 - 10 år, kan få hjälp med barnets sömnproblem via denna sömnskola. Vi träffas vid tre tillfällen och ni kommer att få jobba med hemuppgifter mellan gångerna.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK digital grundkurs vt 24 - anhöriga

  Lärarledd

  Första tillfället av fem är 2024-03-18.

  Kursen vänder sig till vårdnadshavare och anhöriga till barn, ungdomar och vuxna i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Ni kan bjuda in en personal (från förskola, skola eller assistent) som känner ert barn. Högst tre deltagare per barn. Tyvärr har vi för närvarande inte möjlighet att använda språktolk på grund av tekniska svårigheter.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK digital grundkurs vt 24 - personal

  Lärarledd

  Första tillfället av fem är 2024-03-18.

  Kursen vänder sig till personal till barn, ungdomar eller vuxna med behov av TAKK och som har insatser via habiliteringscentrum. Tyvärr har vi för närvarande inte möjlighet att använda språktolk på grund av tekniska svårigheter.

  KurstypLärarledd
 •  TD Snap- workshop Jönköping

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 februari, 2024

  Kursen riktar sig till vårdnadshavare/anhöriga till barn, ungdomar eller vuxna som fått TD Snap förskrivet. 

  KurstypLärarledd
 •  Teamtandvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 april, 2024

  Kursen riktar sig till: tandvårdspersonal
   

  KurstypLärarledd
 •  Toaskola våren 2024

  Lärarledd

  Kursen vänder sig till vårdnadshavare till barn som är aktuella på habiliteringen och har svårigheter att sluta med blöja.

  KurstypLärarledd
 •  Trakeostomivård

  Online

  Grundläggande trakeostomiutbildning för personal som jobbar nära trakeostomi.

 •  TUB (tidig upptäckt och behandling) Eksjö

  Lärarledd

  Syftet med kursen är att tidigt upptäcka en försämring och påbörja en behandling hos patienter som vårdas på sjukhus. Samt förbättra kommunikationen inom teamet runt patienten.

   

 •  Uppföljningsmöte av diagnoskodning enligt ICD-10-SE för primärvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 december, 2023

  Uppföljande avstämningsmöten efter övergång till diagnoskodning enligt ICD-10-SE för primärvård. Möte hålls varannan vecka mellan vecka 45 till 51.

 •  Utbildning för nya metodstödjare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 januari, 2024

  Utbildning för dig som är ny i din roll som metodstödjare i beslutsstöd för prioritering vid hjälpmedelsförskrivning. Kursen är även öppen för dig som varit metodstödjare ett tag och vill  repetera grunderna.

  KurstypLärarledd
 •  Utbildning i Händelseanalys - metod för utredning av händelser

  Lärarledd

  Ska du börja att utreda händelser? Då är denna utbildning för dig.

  Utbildningen vänder sig till personal inom hälso- och sjukvård som ska arbeta med att utreda händelser  och allvarliga vårdskador.

   

   

 •  Utvecklingsdagar BUMM

  Online

  fghfghfgh

 •  Vaccinationsutbildning influensa, pneumokocker, covid-19

  Online

  Kursen ger fördjupade kunskaper i grundläggande vaccinologi, säkerhet och regelverk kring vaccinationer samt specifika kunskaper om vaccination av vissa patientgrupper och vaccinerna mot influensa, pneumokocker och covid-19.
  Godkänd kurs kan användas som underlag för verksamhetschef att ge ordinationsrätt till sjuksköterskor för vaccin mot influensa, pneumokocker och covid-19.

  KurstypeLärande
 •  Vardagsliv, infektioner och alkohol

  Lärarledd

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 7-12 månader  och tillhör familjecentralen Väster

  Ingen amälan behövs

  Under träffen får du som förälder möjlighet att reflektera kring alkohol, vilket plats alkoholen har i ditt liv samt om och i så fall hur alkoholen påverkar barnet och familjen.

  Det ges även tillfälle att diskutera hur infektioner påverkar vardagen, hur man kan förhålla sig till de vanligaste infektionerna och när det finns behov att söka vård.

  KurstypLärarledd
 •  Vardagsliv, mat och sömn

  Lärarledd

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 4-6 månader. och tillhör familjecentralen Väster.

  Ingen anmälan behövs.

  Under träffen får du som förälder möjlighet att reflektera och få en ökad förståelse kring barn och mat samt betydelsen av föräldrars samspel med barnet i matsituationen. Träffen ska även ge föräldrarna tillfälle att reflektera och utbyta erfarenheter under småbarnsåren med fokus på både barnets och föräldrars sömn.

  KurstypLärarledd
 •  Vardagsliv, samspel och lek

  Lärarledd

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 4-5 månader. och tillhör familjecentralen Väster.

  Ingen anmälan behövs.

  Under träffen får du som förälder möjlighet att, tillsammans med andra föräldrar, fundera och utbyta erfarenheter kring tiden med barnet och betydelsen av närvaro, samspel och lek.

  KurstypLärarledd
 •  Vardagsliv, språkutveckling och skärmanvändning

  Lärarledd

  Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 8-12 månader och tillhör familjecentralen Väster

  Ingen anmälan behövs.

  Under träffen uppmuntras du som förälder att aktivt delta i barnets språkutveckling. I samtal med andra föräldrar och med gruppledare pratar vi om läsningens betydelse och hur man kan läsa med små barn. Vi inspirerar till olika sätt att lyssna och betonar vikten av att kommunicera och prata med barnet.

  KurstypLärarledd
 •  Webbstöd för processorienterat arbetssätt

  Online

  Webbstödet syftar till att stödja verksamheter att initiera, komma igång, bedriva och följa upp ett processorienterat arbetssätt genom en gemensam struktur. Om verksamheter har ett gemensamt språk och tydliga processer, transparens i resultat, arbetsrutiner och överenskommelser underlättar det i överlämningen till nästa steg. Webbstödet ska även ge förutsättningar till en hållbarhet inom processerna.

  KurstypeLärande
 •  Verksamhetsinstruktör - Metodikum

  Online

  För dig som är engagerad eller involverad i att driva och hålla i utbildningsinsatser på din klinik, oavsett om tillfället är på Metodikum eller på din arbetsplats. Här finns information, material och annat du kan behöva för att hålla dig uppdaterad i vad som händer på Metodikum, för att ta del av material för att fortsätta utvecklas i din instruktörsroll och på så sätt utveckla utbildning och kompetens på din arbetsplats.

 •  Visdomstandskirurgi

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till: tandläkare och tandsköterskor

  KurstypeLärande
  Lärarledd
 •  Vivo 45 LS

  Online

  Utbildning för personal/annhörig/patient som handhar VIVO 45 LS

 •  Workshop - anpassning av kommunikationshjälpmedel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 februari, 2024

  Workshop för logopeder. För dig som vill ha hjälp med att anpassa ett kommunikationshjälpmedel till din patients behov.

  KurstypLärarledd
 •  Workshop "använd taxan rätt", tandhygienister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 november, 2024

  Kursen riktar sig till: Tandhygienister
   

  KurstypLärarledd
 •  Workshop "använd taxan rätt", tandläkare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 maj, 2024

  Kursen riktar sig till: Tandläkare
   

  KurstypLärarledd
 •  Workshop GAP-analys inom programområde (LPO) levnadsvanor

  Lärarledd

  För FAKTA-deltagare, Kommunal utveckling och andra berörda inom region och kommun

  KurstypLärarledd
 •  Välkommen till Lärande nätverk - Bästa platsen att leva på! – barn och unga

  Lärarledd

  - med inspiration från Skottland och Cincinnati, USA.

  KurstypLärarledd
 •  Välkommen till Lärande nätverk - Bästa platsen att åldras på

  Lärarledd

  BAKGRUND
  På uppdrag att Strategigrupp äldre startas nu ett länsgemensamt utvecklingsarbete som utgår från lokala behov, möjligheter och utmaningar, Bästa platsen att åldras på.

  KurstypLärarledd