Kurskatalog


Sök

  
 

 •  2022 Teamutbildning Palliativ vård

  Online

  Utbildningsinsats till sjuksköterska och läkare gällande sköra äldre. Belysa svårigheter utmaningar. Hur man jobbar vidare som team.

  KurstypeLärande
 •  Advanced Life Support provider (ALS)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 oktober, 2022

  Avancerad utbildning i HJärt Lungräddning enligt riktlinjer från European Resucitation Council

 •  Alternativ kompletterande kommunikation – AKK

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 augusti, 2022

  Välkommen till en halvdagskurs i Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) den 25 augusti 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Ångest- att leva med och hantera, Jönköping

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

  (Kurs nummer 11 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Ångest- att leva med och hantera, Värnamo

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla. 

  (Kurs nummer 12 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Ångest- att leva med och hantera, Vetlanda

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

  (Kurs nummer 13 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Användarforum för lokala administratörer i 1177 Vårdguidens e-tjänster

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 juni, 2022

  Digitalt användarforum för lokala administratörer i Personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster inom region Jönköpings Län.

 •  Arbeta med uppdrag, genomförandeplan och uppföljningar i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

  Online

  Här finns ett arbetssätt för att i socialtjänstens barn- och ungdomsvård arbeta med uppdrag, genomförandeplan, mätbara mål och uppföljning. Materialet är framtaget av Kommunal utveckling i samarbete med representanter från länets kommuner.

  Det är utformat som en webbkurs men tänkt att vara ett arbetsmaterial som kommunerna löpande arbetar med i processen från uppdrag till uppföljning.

 •  Arbetsrätt för chefer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 september, 2022

  Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt kring lagar och avtal samt praktisk vägledning av den tillämpning vi har inom Region Jönköpings län

  KurstypLärarledd
 •  Arbetsstolar för barn och vuxna - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2022

  För förskrivare, konsulenter och tekniker som provar ut arbetsstolar för barn och vuxna.

  KurstypLärarledd
 •  Återhämtning från psykisk ohälsa, Eksjö

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

  (Kurs nummer 3 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Återhämtning från psykisk ohälsa, Jönköping

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

  (Kurs nummer 4 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Att använda resultat i förbättringsarbete

  Lärarledd

  Har du kunskaper om att registrera och nu önskar öka din förståelse för resultaten ni får fram och förbättringsarbete? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att använda resultat i förbättringsarbete STEG 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 september, 2022

  Har du kunskaper om att registrera och nu önskar öka din förståelse för resultaten ni får fram och förbättringsarbete? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att använda resultat i förbättringsarbete STEG 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2022

  Vill du öka dina kunskaper om att använda resultaten från Senior alert i det dagliga förbättringsarbetet? Då är detta webbinariet för dig.

  KurstypLärarledd
 •  Att leda utan att vara chef

  Lärarledd

  En tvådagarsutbildning med start måndagen den 19 september 2022 i Jönköping. Kursen är i första hand för undersköterskor i Gnosjö kommun som i sitt arbete fungerar som gruppledare i sina arbetsgrupper.

  KurstypLärarledd
 •  Att möta barn med funktionsnedsättning och sällsynt hälsotillstånd inom tandvården.

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 november, 2022

  Kursen riktar sig till hela tandvårdsteamet

  KurstypLärarledd
 •  Att registrera i Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 juni, 2022

  Vill du lära dig mer om att registrera i kvalitetsregistret Senior alert och öva på teamets samverkan vid riskbedömning? Då är detta webbinariet för dig.

   

  KurstypLärarledd
 •  Att samordna och leda VFU

  Online

  23/9 och 6/10 2021

 •  Autism hos barn och ungdomar - grundläggande kurs för pedagoger/resurspersoner hösten 2022

  Lärarledd

  Första kurstillfälle 2022-10-18

  Kursen ges av personal från neuropsykiatriska teamet och innehåller grundläggande kunskap om autism samt pedagogiskt bemötande. Kursen består av föreläsningar och seminarier och sträcker sig över två heldagar och en halvdag.

  KurstypLärarledd
 •  Autismspektrumtillstånd – AST

  Lärarledd

  Välkommen till en halvdagskurs i autismspektrumtillstånd den 10 oktober 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Autismspektrumtillstånd – AST

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 november, 2022

  Välkommen till en halvdagskurs i autismspektrumtillstånd den 7 november 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Barn- och ungdomstandvård

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till tandhygienister och tandsköterskor

  KurstypLärarledd
 •  Barnpsykologi och barnpsykiatri

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2022

   

  Kursen avser att ge ökade kunskaper i inlärningsteori, anknytning och bemötande av barn och ungdomar.

  KurstypLärarledd
 •  Behörig beställare av specialanpassningar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 31 maj, 2022

  Efter avslutad utbildning får du behörighet att förskriva specialanpassningar.

  Riktar sig till förskrivare med behov av att beställa specialanpassningar d.v.s. arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

  KurstypLärarledd
 •  Behörig beställare av specialanpassningar - Förskrivarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 december, 2022

  Efter avslutad utbildning får du behörighet att förskriva specialanpassningar.
  Riktar sig till förskrivare med behov av att beställa specialanpassningar d.v.s. arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

  KurstypLärarledd
 •  BoS Klinisk fysiologi och Röntgen

  Online

  Introduktion till Beställning och Svar, BoS, i Cosmic.

  KurstypeLärande
 •  Brandutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 maj, 2022

  Obligatorisk för all personal på rehabmedicin i Jönköping

  Avdelningspersonal anmäler sig efter att Christina har fördelat.

  KurstypLärarledd
 •  Brandutbildning Nässjö

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 juni, 2022

  Intern brandutbildning.
  Aktiviteten riktar sig till personal på Rehabmedicin i Nässjö samt personal på Rehabcentrum Nässjö

  KurstypLärarledd
 •  Catch up, hbtqi-diplomering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 augusti, 2022

  Hbtqi-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir.

  För att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtqi-personer erbjuder Region Jönköpings län hbtqi-diplomering.

 •  Coach More to Life – samtalscafé

  Lärarledd

  Konceptet har sin utgångspunkt i empowerment, där individen själv får verktyg att förbättra sin livssituation. More to life-samtalscafé (MTL-samtalscafé) utgår från ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv för ökat psykiskt välbefinnande och innefattar hälsans fyra dimensioner: fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. 

 •  Covid - utbildningsmaterial

  Online

  Material inför arbetet med patienter som drabbats av Covid-19.

  OBS! Ej anmälan till fysisk kurs på Metodikum.

  KurstypeLärande
 •  Covidvaccinering i primärvården

  Online

  En vaccinationsutbildning för legitimerade sjuksköterskor som ska arbeta med Covid-19 vaccination

  KurstypeLärande
 •  Dialog om barn och ungdomars hälsa

  Lärarledd

  Syftet med dagen är att få en inblick i vad som händer i NPO Barn och ungdomars hälsa. Det ges tillfälle till en fördjupad kunskap kring arbetet i våra nationella arbetsgrupper (NAG).  Det blir också en presentation av kvalitetsregistren  inom området barn och ungas hälsa.

  KurstypLärarledd
 •  Diplomerad matrådgivare - utbildning

  Lärarledd

  Syftet med utbildningen är att öka praktisk och teoretisk kunskap om matvanor, näringslära och beteendeförändring hos medarbetare inom Region Jönköpings län. Ökad kunskap bidrar till större trygghet och ett mer patientsäkert arbete. 

 •  DISA-gruppledarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 september, 2022

  DISA materialet består av kognitiva tekniker för att förändra negativa tankemönster, övningar för att öka antalet hälsofrämjande aktiviteter, kommunikationsträning och träning av olika problemlösningsstrategier för att stärka den sociala förmågan och det sociala nätverket. 

 •  Elektrisk rullstol grundkurs -Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 september, 2022

  Grundutbildning som riktar sig till arbetsterapeuter inför förskrivning av elektriska rullstolar. Innehåll: Sortiment av elrullstolar, regelverk samt rutiner och provkörning.

  KurstypLärarledd
 •  Elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter) - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 oktober, 2022

  Utbildning för arbetsterapeuter som gått Produktutbildning Elektrisk rullstol grundkurs, inför självständig utprovning av elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter).

  KurstypLärarledd
 •  En förälder blir till

  Lärarledd

  Välkommen att under hösten 2022 och våren 2023 delta i utbildningen En förälder bli till - ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion.

 •  Entreprenadjuridik, offentlig upphandling och AMA AF 21

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 juni, 2022

  Tvådagarskurs i entreprenadjuridik, offentlig upphandling och AMA AF 21 den 2–3 juni i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  ESTHER förbättringscoachutbildning 2022/2023

  Lärarledd

  Vill du vara med och bidra till bättre vård och omsorg för Esther? Utbildningen riktar sig till alla yrkesgrupper inom vård och omsorg från vårdcentral, kommunal verksamhet och sjukhus

 •  ESTHER webbinarium

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 juni, 2022

  För dig som ESTHER förbättringscoach

  KurstypLärarledd
 •  Etik

  Lärarledd

  Etik - Obligatorisk utbildning som gäller alla på kliniken.

  KurstypLärarledd
 •  FAKTA utbildningsserie om diabetes

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 maj, 2022

  Fakta utbildningsserie om diabetes för allmänläkare och övrig vårdpersonal på Vårdcentralen som arbetar med patienter med diabetes.

 •  För dig som chef - Senior alert

  Online

  Senior alerts arbetsgrupp har tagit fram denna chefsmodul som innehåller fem olika delar från grundläggande kunskap om registret och vårdprevention, till förändringsledarskap och hållbarhet.

  Lycka till!

  KurstypeLärande
 •  Föräldrautbildning - tema AKK

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 juni, 2022

  Målgrupp: Föräldrar och andra anhöriga till barn där talet inte räcker till. OBS! Temadagen vänder sig inte till personal. 

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 oktober, 2022

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 november, 2022

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Inkontinens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 december, 2022

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Nutrition

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 september, 2022

  Utbildning för förskrivande nutritionssjuksköterskor om förskrivning av nutritionsprodukter i SesamLMN.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Nutrition

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 november, 2022

  Utbildning för förskrivande nutritionssjuksköterskor om förskrivning av nutritionsprodukter i SesamLMN.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Nutrition

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 oktober, 2022

  Utbildning för förskrivande nutritionssjuksköterskor om förskrivning av nutritionsprodukter i SesamLMN.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 juni, 2022

  Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning- Tekniska hjälpmedel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 september, 2022

  Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning- Tekniska hjälpmedel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 november, 2022

  Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivning av förbrukningshjälpmedel i Sesam LMN

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 oktober, 2022

  Du som ska förskriva diabetes-, inkontinenshjälpmedel och/eller nutritionsprodukter.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivning av förbrukningshjälpmedel i Sesam LMN

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 december, 2022

  Du som ska förskriva diabetes-, inkontinenshjälpmedel och/eller nutritionsprodukter.

  KurstypLärarledd
 •  Fortsatt smärta trots behandling-vad gör jag?

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 oktober, 2022

  Kursen riktar sig till tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  Forum Geriatrikum

  Lärarledd

  Välkommen till Forum Geriatrikum som anordnar en serie digitala föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre. Föreläsningarna är till för er som arbetar med äldre inom länets kommuner och Region Jönköpings län.

  KurstypLärarledd
 •  Generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 september, 2022

  Lustgaskurs för tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  GPS-larm- Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 oktober, 2022

  Kurs för arbetsterapeuter. För att kunna förskriva GPS-larm behöver förskrivande arbetsterapeut gå utbildning.

  KurstypLärarledd
 •  Grafisk alternativ kompletterande kommunikation – GAKK

  Lärarledd

  En kurs i hur du använder bilder och symboler i ditt dagliga arbete för att underlätta kommunikationen för personer med kommunikationssvårigheter. Kursen äger rum den 13 september 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Grafisk alternativ kompletterande kommunikation – GAKK

  Lärarledd

  En kurs i hur du använder bilder och symboler i ditt dagliga arbete för att underlätta kommunikationen för personer med kommunikationssvårigheter. Kursen äger rum den 4 oktober 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Grafisk alternativ kompletterande kommunikation – GAKK

  Lärarledd

  En kurs i hur du använder bilder och symboler i ditt dagliga arbete för att underlätta kommunikationen för personer med kommunikationssvårigheter. Kursen äger rum den 25 oktober 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Grundkurs för socialsekreterare inom familjehemsvården

  Lärarledd

  En kurs i familjehemsvård som består av fyra kurstillfällen, med start den 23 maj 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping. Övriga tre kurstillfällen äger rum på Elite Stora hotellet i Jönköping.

  Denna kurs riktar sig till dig som är relativt ny socialsekreterare inom familjehemsvården. Du arbetar som familjehemssekreterare eller som barnens socialsekreterare. Kursen ger dig en introduktion i arbetet med familjehemsvård.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1

  Lärarledd

  En tredagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1, med start den 10 oktober 2022 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1

  Lärarledd

  En tredagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1, med start den 10 november 2022 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 2

  Lärarledd

  En tvådagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 2, med start den 12 september 2022 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 2

  Lärarledd

  En tvådagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 2, med start den 17 oktober 2022 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Hållbart Ledarskap, 7,5 hp

  Lärarledd

  Välkommen till kursen Hållbart ledarskap 7,5 hp med start tisdag 13 september 2022.

  KurstypLärarledd
 •  HandiKalender, MyAbilia, MEMOplanner Large - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 november, 2022

  Kurs för arbetsterapeuter. Genomgång av funktioner i tids-/planeringshjälpmedlen HandiKalendern respektive MEMOplanner Large.

  KurstypLärarledd
 •  HAP – HaschAvvänjningsProgram och CPU-Cannabisprogram för unga

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i HAP/CPU med start onsdagen den 4 maj 2022, på Kommunal utveckling, Verkstadsgatan 3, plan 5 i Jönköping. Fd Jordbruksverkets lokaler.

  KurstypLärarledd
 •  HBTQi - Region Jönköping

  Online

  Syftet med utbildningen är att förbättra såväl bemötandet av som arbetsmiljön för hbtqi-personer inom hälso- och sjukvården. Alla har rätt att känna sig inkluderade.

  Utbildningen ska resultera i att kursdeltagaren förvärvar kunskap om:

  1. Heteronormativitet och dess konsekvenser
  2. Innebörden i grundläggande begrepp
  3. Hbtqi-personers livsvillkor och hälsosituation
  4. Verktyg för inkluderande bemötande

  KurstypeLärande
 •  HLR- och sepsisutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 maj, 2022

  HLR- och sepsisutbildning för avdelningspersonal och läkare

  KurstypLärarledd
 •  Inför HALT- mätningen 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 oktober, 2022

  Har du bestämt dig för att delta i HALT-mätningen? Då är detta ett webbinarie för dig.

  Svenska halt är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i särskilt boende. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete.

  Senior alert erbjuder tillsammans med Folkhälsomyndigheten webbinarie med möjlighet till frågeställning inför mätningen. 

  Vid frågor är du välkommen att kontakta senioralert@rjl.se

  Varmt välkommen

   

  KurstypLärarledd
 •  Inför Patientsäkerhetsberättelsen

  Lärarledd

  Ett webbinarie med fokus på resultat och rapporter i Senior alert för dig som ska skriva patientsäkerhetsberättelsen.
  Innehåll
  • Att följa era resultat
  • Genomgång av Senior alerts rapporter
  • Möjlighet för frågor inför fortsatt arbete
  Vid frågor är du välkommen att kontakta: senioralert@rjl.se
  Varmt välkommen

   

   

  KurstypLärarledd
 •  InPrint 3 grundkurs - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 september, 2022

  Kurs för logopeder och arbetsterapeuter. För dig som snabbt och enkelt behöver skapa material med bilder/symboler som stöd för kognition och kommunikation.

  KurstypLärarledd
 •  Intellektuell funktionsnedsättning

  Lärarledd

  Detta är en kurs för dig som är baspersonal i en funktionshinderverksamhet eller som i din funktion möter personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kursen äger rum den 28 september 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Intellektuell funktionsnedsättning

  Lärarledd

  Detta är en kurs för dig som är baspersonal i en funktionshinderverksamhet eller som i din funktion möter personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kursen äger rum den 7 december 2022 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Intern utbildning för regionens dietister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 september, 2022

  Aktuell statistik, nyheter i LMN och från leverantörerna.

  Målgrupp: Regionens dietister

  KurstypLärarledd
 •  Intern utbildning för regionens dietister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 december, 2022

  Aktuell statistik, nyheter i LMN och från leverantörerna.

  Målgrupp: Regionens dietister.

  KurstypLärarledd
 •  Internat för ESTHER förbättringscoacher

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 september, 2022

  För dig som vill fortsätta utveckla Esther och dig som själv som ESTHER förbättringscoach.

  KurstypLärarledd
 •  Introduktion + BBIC på hemmaplan

  Online

  BBIC på hemmaplan

  KurstypeLärande
 •  Introduktion rehabiliteringsmedicinska kliniken

  Online

  Introduktionen vänder sig till nyanställda och studenter. En presentation av klinikens organisation, arbetssätt och yrkesprofessioner.

 •  Introduktionskurs barn och ungdom

  Lärarledd

  Välkommen till Introduktionskurs, barn och ungdom. Kursen riktar sig till dig som är nyanställd socialsekreterare i barn- och ungdomsvården i Jönköpings län, med start 2 september 2021.

  KurstypLärarledd
 • KurstypLärarledd
 •  Introduktionskurs, barn och ungdom

  Lärarledd

  Välkommen till Introduktionskurs, barn och ungdom med start torsdagen den 3 februari 2022.

  Kursen riktar sig till dig som är nyanställd socialsekreterare i barn- och ungdomsvården i Jönköpings län. Nedan beskrivs kursens upplägg och kursdagarnas innehåll mycket kortfattat. När du har anmält dig och sista anmälningsdatum har passerat kommer du att få en mer utförlig kursplan via e-post.

  KurstypLärarledd
 •  Introduktionsprogram för nyanställda på Habiliteringscentrum ht 22

  Lärarledd

  Introduktionsprogram hösten 2022 i fyra block för nyanställd personal inom Habiliteringscentrum.

  KurstypLärarledd
 •  Intyg om nödvändig tandvård - utfärdarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 31 maj, 2022

  Utbildningen vänder sig till personer som ska utfärda "Intyg om nödvändig tandvård". Utbildningen kommer att ske via Skype. Inför utbildningstillfället får ni en mötesinbjudan via mejl där länk för att ansluta till mötet finns.

 •  Journal club (digital)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 september, 2022

  Seminarium där vetenskapliga artiklar diskuteras och förmågan till kritiskt tänkande tränas.

  KurstypeLärande
 •  JUST Algologi och neuroalgi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 september, 2022

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  JUST Barnpsykologi och barnpsykiatri

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 september, 2022


  Denna kursen riktar sig till ST-tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  JUST Juvenil protetik

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 december, 2022

  Protetisk rehabilitering av barn och ungdomar (”Oral protetik 10”)

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare i protetik. Vid mån av plats andra protetikintresserade tandläkare.

  KurstypLärarledd
 •  JUST Presentationsteknik

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare, i mån av plats får övertandläkare gå

  KurstypLärarledd
 •  JUST Reumatologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 december, 2022

  Kursen riktar sig till ST-tandläkare

  KurstypLärarledd
 •  Klarspråk för handläggare inom äldreområdet och funktionshinderområdet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 september, 2022

  Klarspråk för handläggare inom äldreområdet och funktionshinderområdet, torsdagen den 1 september 2022 på Kommunal utveckling.

  KurstypLärarledd
 •  KlinSim 1 - Kunskap och Lärande

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 oktober, 2022

  .

 •  KlinSim2 - Design för Lärande

  Lärarledd

  Fortsättningskurs på KlinSim 1. Hur använder vi redskapen från KlinSim 1 rent praktiskt? Hur kan vi utveckla vår roll som instruktörer och hur kan vi utveckla varje utbildningstillfälle för att öka lärande och förståelse?

  KurstypLärarledd
 •  Kognitionshjälpmedel - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 september, 2022

  Kurs för arbetsterapeuter. Genomgång av förskrivningsbara hjälpmedel inom området kognition.

  KurstypLärarledd
 •  Kommunikationshjälpmedel -Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 oktober, 2022

  Kurs för logopeder. Sortimentsgenomgång inom området kommunikation.

  KurstypLärarledd
 •  Kreativa verktyg - bildskapande, Eksjö

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

  (Kurs nummer 15 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Kultur för hälsa - konferens

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 september, 2022

  Välkommen till en konferensdag där du får ta del av forskning och goda exempel på hur du kan använda kultur för att främja hälsa. Vår ambition är att du under dagen får inspiration och ny kunskap om hur du kan använda kulturen tillsammans med din målgrupp.

 •  KUP Grupp HT - 22 A Eksjö

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp HT - 22 A Ryhov

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp HT - 22 B Eksjö

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp HT - 22 B Ryhov

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp VT - 22 A Eksjö

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp VT - 22 A Ryhov

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp VT - 22 B Eksjö

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp VT - 22 B Ryhov

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP Grupp VT - 22 Värnamo

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  Levnadsvanor och mående, Jönköping

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

  (Kurs nummer 17 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Lustgassedering

  Lärarledd

  Vi tar i nuläget endast emot intresseanmälningar till den kurs. 

  Kurs för tandsköterskor och tandhygienister

  KurstypLärarledd
 •  LVU-kurs

  Lärarledd

  En tredagarskurs för dig som vill lära dig grunderna i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Kursen äger rum under september månad 2022 i Jönköping.  

  KurstypLärarledd
 •  Mänskliga rättigheter i praktiken - Från vad till hur

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 juni, 2022

  Välkommen att lära dig mer om hur det går till att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken. Vid tre webbinarier går vi igenom de sex MR-principerna: icke-diskriminering och jämlikhet, delaktighet och inkludering, transparens och ansvar. 

 •  Mäta för att veta - låt dig inspireras till förbättringsarbete

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 maj, 2022

  Målgrupp: Alla ni som vill veta mer om, är intresserade av eller driver förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård.

  Är en förändring alltid en förbättring? Hur driver vi förbättringsarbete med stöd av de Nationella kvalitetsregistren?

   

  KurstypLärarledd
 •  Mindfulness - en introduktion, Jönköping

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

   

 •  Mötesplats Lekotek våren 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 juni, 2022

  Mötesplats för barn i förskoleåldern/barn i motsvarande utvecklingsålder, som har kontakt med habiliteringscentrum, tillsammans med barnens vårdnadshavare. 

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal - tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start tisdagen den 30 augusti 2022 på Hotell Savoy i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal - tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start måndagen den 26 september 2022 på Hotell Savoy i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal - tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start måndagen den 25 oktober 2022 på Hotell Savoy i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal, tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start tisdagen den 17 maj 2022 på Elite Stora Hotellet i Jönköping

  KurstypLärarledd
 •  MR-säkerhetsutbildning (Magnetkamera)

  Online

  En grundläggande MR-säkerhetsutbildning för all personal som arbetar med MR, i MR-miljö, med MR-patienter, eller arbetar på en avdelning som har en magnetkamera.

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper om de säkerhetsaspekter som måste tas hänsyn till inför och vid undersökning i magnetkamera.

  Utbildningens syfte är att alla som på något sätt kommer i kontakt med patienter som ska genomgå undersökning i magnetkamera är medvetna om de kontraindikationer som finns och hur säkerhetsrisker ska hanteras.

  Denna MR-säkerhetsutbildning är obligatorisk för tillträde till MR-avdelningen (zon III och zon IV).

 •  Nätverksträff för primärvårdens hygienombud

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 31 maj, 2022

  Vårdhygien välkomnar er till ett digitalt nätverksmöte där vi träffas och hjälper varandra med det gemensamma uppdraget som hygienombud. Under träffen kommer ni få ny kunskap, dela med er av erfarenheter och reflektera tillsammans. 

  KurstypLärarledd
 •  Nyfiken på Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 september, 2022

  Är du nyfiken på det vårdpreventiva arbetet med Senior alert eller står redo för en omstart? Då är detta webbinariet för dig!

  KurstypLärarledd
 •  Pekprat – att kommunicera med bilder

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 oktober, 2022

  Introduktionskurs i pekprat. Kursen riktar sig till föräldrar/anhöriga till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som har kontakt med habiliteringscentrum samt personal som fått inbjudan till denna kurs. Tillsammans går vi igenom grunderna i att pekprata och skapa kommunikationskartor.

  KurstypLärarledd
 •  Personliga drömmar och mål, Värnamo

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

  (Kurs nummer 8 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Praktisk information om läkemedel

  Lärarledd

  Här hittar du material med information om läkemedel både en allmän del samt material som riktar sig till respektive sjukhus. 

 •  Praktisk projektledarutbildning – metodik

  Lärarledd

  Behöver du struktur, verktyg och praktiska kunskaper i projektledning? Då är denna tredagarskurs i praktisk projektledning för dig. Kursen äger rum den 23–25 augusti 2022 i Jönköping. 

  KurstypLärarledd
 •  Praktisk sondmatning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2022

  Utbildning för vårdpersonal som sondmatar och för dietister.

  KurstypLärarledd
 •  Praktisk sondmatning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 november, 2022

  Utbildning för vårdpersonal som sondmatar och för dietister.

  KurstypLärarledd
 •  PTP-träff: Suicid, suicidbedömning och suicidprevention

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 juni, 2022

  Träffen riktar sig till PTP-psykologer inom Region Jönköpings läns PTP-program och som anställd PTP-psykolog i Region Jönköping län.

  Suicid, suicidbedömning och suicidprevention
  Med Rebecka Berg, biträdande vårdenhetschef och Maria Alsén, kurator, psykiatriska akutmottagningen i Jönköping
   
   

   

   

  KurstypLärarledd
 •  Rationell kariesterapi - primära bettet

  Online

  Riktar sig till tandvårdspersonal

  KurstypeLärande
 •  Regiongemensam introduktion för Extravak 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 juni, 2022

  Utbildningsinsats inför extravak. 

 •  Regiongemensam introduktion för sommarvikarier 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 juni, 2022
  Här anmäler ni er till årets Semestervikarieutbildning samt tar del av material för att förbereda er inför kurstillfället! 
  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 4 och 6 oktober

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 8 och 10 november

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 5 och 6 oktober

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 9 och 10 november

  KurstypLärarledd
 •  RIU grupp HT - 22 A Eksjö

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor och undersköterskor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp HT - 22 A Ryhov

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor och undersköterskor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp HT - 22 B Eksjö

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor och undersköterskor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp HT - 22 B Ryhov

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor och undersköterskor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp VT - 22 A Eksjö

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp VT - 22 A Ryhov

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp VT - 22 B Eksjö

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp VT - 22 B Ryhov

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp VT - 22 Värnamo

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 22! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  S-HLR Vuxen instruktörskurs

  Lärarledd

  För dig som ska bli HLR-instruktör i Regionens regi. Ska vara godkänt av chef.

  KurstypLärarledd
 •  S-HLR Vuxen instruktörskurs Ryhov

  Lärarledd

  För dig som ska bli HLR-instruktör i Regionens regi. Ska vara godkänt av chef.

 •  SIMDAY - För alla verksamhetsinstruktörer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 maj, 2022

  Simday - fokus återkoppling, reflektion och debriefing

  KurstypLärarledd
 •  Sittanalys inför val av rullstolsdyna - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 november, 2022

  Utbildning för arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut som förskriver rullstolsdynor. Utbildningen ger kunskap kring sittanalys och val av rullstolsdynor i det nya sortimentet.

  KurstypLärarledd
 •  Självskadebeteende - bemötandeutbildning 2,5 dagars grundutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 september, 2022

  Självskadebeteende - bemötandeutbildning 2 dagars grundutbildning

  KurstypLärarledd
 •  Skapa bildstöd och samtalskartor

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 oktober, 2022

  Tillsammans går vi igenom grunderna i att skapa kommunikationskartor och anpassa bildstöd.
  Ta med dator till workshopen!!

  KurstypLärarledd
 •  Skriva remiss till röntgen för sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 september, 2022

  Målgrupp: Sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter anställda inom Vårdcentralerna Bra Liv.

  Sjuksköterskor ska få möjlighet att skriva remiss på jourpatienter som annars sitter och väntar på läkare lång tid. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter får delegering i första hand för att kunna driva utredning optimalt gällande rörelseapparaten samt ibland akuta remisser, (för att sedan även ha möjlighet att skriva remiss till ortopederna vid behov).

  KurstypLärarledd
 •  ST-ab 10 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

 •  ST-ab 11 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

  KurstypeLärande
  Lärarledd
 •  ST-ab 7 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

  KurstypeLärande
 •  ST-ab 8 utbildningsportal

  Online

  Schema och undervisningsmaterial för ST-ab 8

  KurstypeLärande
 •  ST-introduktion för ST-läkare, handledare och verksamhetschefer i allmänmedicin/primärvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 september, 2022

  Introduktionsdag tillsammans med studierektorer. Vi vänder oss till ST-läkare, handledare och verksamhetschefer. 

  KurstypLärarledd
 •  Strålsäkerhet - PET injektor

  Online

  Kurs i strålsäkerhet gällande PET injektor för personal som hanterar PET radiofarmaka.

 •  STRATEGI

  Lärarledd

  ADHD – grundkurs för föräldrar, till barn 4-12 år, vid fem tillfällen hösten 2022.

  KurstypLärarledd
 •  Synergi - grundutbildning för nya ärendesamordnare

  Lärarledd

  Är du ny ärendesamordnare i Synergi så är detta en utbildning där du får lära dig Riktlinjer och roller i systemet, hur du kan hantera olika typer ärenden samt hur du kan ta ut rapporter från Synergi.

  KurstypLärarledd
 •  Syskonträffar för barn 10-13 år

  Lärarledd

  Hösten 2022 är det syskonträffar för barn 10-13 år, som har syskon med funktionsnedsättning. Barnen träffas i en liten grupp tillsammans med specialpedagoger.
  Parallellt erbjuds träff för föräldrarna tillsammans med kurator.

  Fem tillfällen 28/9 - 16/11

  KurstypLärarledd
 •  Teamutbildning Palliativ vård - kommun och region!

  Lärarledd

  Vårdcentralschef och chef för HS samråder inför att kunna anmäla ett team av läkare från vårdcentral och sjuksköterska från kommun till denna utbildning. Anmäl dig endast till en av webbinarieomgångarna. Försäka er om att ditt team anmäler sig till samma omgång!

  • Digital och kostnadsfri utbildning.
  • Den bygger på en webbinarie  med 3 stycken tillfällen som är 1,5 h per gång + en förebredelsetid på 1 h inför varje webbinarie. 
  KurstypLärarledd
 •  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – TAKK

  Lärarledd

  En kurs i hur du använder tecken som komplement och stöd vid kommunikation i ditt dagliga arbete, tisdagen den 6 september 2022.

  KurstypLärarledd
 •  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – TAKK

  Lärarledd

  En kurs i hur du använder tecken som komplement och stöd vid kommunikation i ditt dagliga arbete, tisdagen den 8 november 2022.

 •  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – TAKK

  Lärarledd

  En kurs i hur du använder tecken som komplement och stöd vid kommunikation i ditt dagliga arbete, tisdagen den 29 november 2022.

 •  Teckenspråk - tredagarskurs

  Lärarledd

  Hörselhabiliteringen inbjuder personal som är i behov av teckenspråk i sitt arbete. Utbildningen sker 16-18 augusti.  

   

  KurstypLärarledd
 •  Utbildning för nya barnrättsombud 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2022

  Nya barnrättsombud välkomnas till utbildning. Är det länge sedan ni som barnrättsombud gick denna utbildning är ni också varmt välkomna!

  KurstypLärarledd
 •  Utbildning för nya barnrättsombud inom Folktandvården 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 oktober, 2022

  Den här utbildningen vänder sig till utsedda barnrättsombud inom Folktandvården.Ett godkännande av chef krävs.  

  KurstypLärarledd
 •  Utbildning i basala hygienrutiner och smitta/smittspridning för personal i primärvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 juni, 2022

  Vårdhygien önskar er välkomna till en digital utbildning för personal på vårdcentral som är intresserade av att lära sig mer om basala hygienrutiner, smittor och smittspridning. Inga förkunskaper krävs. 

  KurstypLärarledd
 •  Utvecklingspsykologi

  Lärarledd

  En kurs som innehåller valda grundläggande delar inom utvecklingspsykologin för att skapa sammanhang till diagnoserna intellektuell funktionsnedsättning och autism. Kursen äger rum den 12 oktober 2022.

  KurstypLärarledd
 •  Våld i samkönade relationer :"Blott du mig älskar"

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 september, 2022

  Välkommen till en dag kring våld i nära relationer ur ett hbtqi-perspektiv.

 •  Välkommen till Lärande nätverk - Bästa platsen att åldras på

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 juni, 2022

  BAKGRUND
  På uppdrag att Strategigrupp äldre startas nu ett länsgemensamt utvecklingsarbete som utgår från lokala behov, möjligheter och utmaningar, Bästa platsen att åldras på.

  KurstypLärarledd
 •  Välkommen till Lärande nätverk - Bästa platsen att växa upp, leva och bo på

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 31 maj, 2022

  - med inspiration från Skottland och Cincinnati, USA.

  KurstypLärarledd
 •  Vara anhörig, Digital

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Kostnadsfritt och öppet för alla.

  (Kurs nummer 9 i vår egen kurskatalog för våren 2022)

 •  Vårdarmanövrerad elrullstol och vårdarmanövrerat drivaggregat - Produktutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 oktober, 2022

  Utbildning för arbetsterapeuter som förskriver vårdarmanövrerade elektriska rullstolar och vårdarmanövrerat drivaggregat. Innehåll: Sortiment vårdarmanövrerade elrullstolar och vårdarmanövrerat drivaggregat, regelverk, rutiner samt provkörning och inställningar.

  KurstypLärarledd
 •  Verksamhetsinstruktör - Metodikum

  Online

  För dig som är engagerad eller involverad i att driva och hålla i utbildningsinsatser på din klinik, oavsett om tillfället är på Metodikum eller på din arbetsplats. Här finns information, material och annat du kan behöva för att hålla dig uppdaterad i vad som händer på Metodikum, för att ta del av material för att fortsätta utvecklas i din instruktörsroll och på så sätt utveckla utbildning och kompetens på din arbetsplats.

 •  Visdomstandskirurgi

  Lärarledd

  Tar endast emot intresseanmälan. När tillräckligt antal deltagare anmälts anordnar vi kursen. 

  KurstypLärarledd
 •  Webbstöd för processorienterat arbetssätt

  Online

  Webbstödet syftar till att stödja verksamheter att initiera, komma igång, bedriva och följa upp ett processorienterat arbetssätt genom en gemensam struktur. Om verksamheter har ett gemensamt språk och tydliga processer, transparens i resultat, arbetsrutiner och överenskommelser underlättar det i överlämningen till nästa steg. Webbstödet ska även ge förutsättningar till en hållbarhet inom processerna.

  KurstypeLärande
 •  WidgitGo - workshop

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 september, 2022

  Kursen riktar sig till föräldrar/anhöriga till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som fått WidgitGo förskrivet som kommunikationshjälpmedel samt personal som fått inbjudan till denna kurs.

  KurstypLärarledd
 •  Workshop för dig som chef och ledare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 augusti, 2022

  Senior alert erbjuder en workshop för dig som chef eller ledare som önskar stärka användandet av kvalitetsregistret Senior alert på ett systematiskt sätt i vardagen med målet att använda kvalitetsregister i datadrivet förbättringsarbete. 

   

   

   

   

  KurstypLärarledd
 •  Workshop med Senior alert - Chefsmodulen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 maj, 2022

  Har du tagit del av vårt E-lärande chefsmodulen och vill få möjlighet att bidra till utvärdering, men framförallt nätverka med andra chefer och ledare?. Då är detta workshopen för dig. 

  KurstypLärarledd