Förflyttningsutbildning

Aktiviteten riktar sig till fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor, sjuksköterskor.

Längd: 2 h