Bemötande i hotfulla situationer - grundkurs 2 dagar

Välkommen till 2-dagars grundkurs Bemötande i hotfulla situationer.
Målgrupp: Personal på Psykiatriska kliniken Höglandet.

Utbildningen är uppdelad i en teoretisk del och en praktisk del och ungefär lika vikt läggs vid båda delarna. Vi tar upp metoder för och resonemang kring konflikthantering, krisbemötande, etik, kommunikation och självskydd. Ledordet är respekt och att bemöta andra som du själv vill bli bemött!

Den teoretiska delen är uppbyggd av kapitel som tillsammans med instruktörernas och deltagarnas egna berättelser skapar underlag för reflektion och diskussion.

Den praktiska delen är indelad i olika moduler där man lugnt och försiktigt tillsammans går igenom tekniker såsom att komma loss från fasthållningar eller skyddstekniker. Oavsett modul eller teknik är alltid grundprincipen att inte tillfoga smärta, att skapa minsta möjliga obehag samtidigt som man ska skapa mesta möjliga trygghet samt att undvika skador hos både patient och personal.

Syftet med utbildningen är att skapa bra förutsättningar för en bra arbetsmiljö i konfliktfyllda situationer. På förmiddagen är det teori och eftermiddagen är det praktiska övningar i gymnastiksal. Under dagen bjuds det på förmiddagsfika och eftermiddagskaffe. Oömma kläder, som du lätt kan röra dig i, rekommenderas.
Minst 4 deltagare måste vara anmälda för att kursen ska genomföras.