Inskolning barn med speciella behov

Kursen riktar sig till: tandsköterskor
Kursen syftar till att ge en teoretisk kunskapsbas och praktiska tillämpningar för arbetet med bemötande och inskolning av barn och unga med särslida behov.

Datum

30 maj 

Antal deltagare

Max antal deltagare är 20st varav 10st är för Region Jönköpings län och 10st är för Region Östergötland.

Mål/syfte

Kursen syftar till att ge en teoretisk kunskapsbas och praktiska tillämpningar för arbetet med bemötande och inskolning av barn och unga med särslida behov.

Kursens innehåll

Under Kursen kommer olika teorier och kliniska strategier för bemötande och inskolning i behandlingssituationen att presenteras. Hjälpmedel för inskolning och kommunikation kommer att tas upp och praktiska tips att använda i den kliniska vardagen i mötet med patient och förälder kommer att diskuteras.

Med perspektiv på det neuropsykiatriska spektrat (autismspektrumstörningar) kommer speciella strategier rörande bemötande och inskolning av dessa barn och unga att beröras.

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till tandsköterskor

Omfattning

1 dag föreläsnings- och diskussionskurs

Kostnad

3500kr inkl moms för interna deltagare
5000kr exkl moms för externa deltagare

I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Kursansvarig

Mats Bågesund, övertandläkare/specialist i pedodonti, docent, Folktandvården Region Östergötland. Petra Mosskull Hjertton, övertandläkare/specialist i pedodonti, Therese Palmer, specialisttandsköterska i pedodonti

Kontaktperson

Angelica Furevi
Utbildningssamordnare, Folktandvården Region Jönköpings län
angelica.furevi@rjl.se
072-204 16 93


Tillfällen

   
   

Titel: Inskolning barn med speciella behov
Startdatum:
Slutdatum:
2023-05-30 09:00
2023-05-30 16:00
Ort: Annan
Plats: Scandic Frimurarhotellet, Sankt Larsgatan 14, 582 24 Linköping
Ansvarig: Angelica Furevi
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2023-05-09
Status: Anmälningstiden har gått ut.