S-HLR Vuxen instruktörskurs

För dig som ska bli HLR-instruktör i Regionens regi. Ska vara godkänt av chef.

Kursbeskrivning S-HLR Vuxen instruktörsutbildning:
Kursen består av två delar, obligatorisk förberedelse på egen hand samt ett praktiskt kurstillfälle.

Utbildningen innehåller praktisk pedagogik, övningar i att instruera andra deltagare i de praktiska momenten samt att leda teamträning i scenarioform.

Förkunskaper och förberedelser av er:

 1. Du ska ha gått grund- eller repetitionsutbildning i S-HLR vuxen inom de senaste 6 månaderna före instruktörs-utbildningen.
 2. Du ska ha läst in kurs- och instruktörsbok i S-HLR vuxen. (Beställ, läs dessa och ta med till utbildningen)
 3. Du ska ha gjort HLR-rådets webbutbildning för S-HLR vuxen, www.hlr.nu  på både kurs- och instruktörsnivå med godkänt resultat. (Intyg tas med till kurstillfället)
 4. Läsa in materialet "Överlevnad efter hjärtstopp". (Vi går igenom frågeställningar på plats)
  https://www.hlr.nu/overlevnadsmaterial/
 5. Förbered dig på att redovisa alla steg i grundutbildningen (se instruktörboken). På plats väljer HI vad ni ska redovisa.
 6. Förbered ett scenariofall med en akut dålig patient som får hjärtstopp, som kan hända på er avdelning. Vet att vissa inte gjort detta moment innan så jag vill att ni tänker till hur ett scenario skulle kunna gå till och genomföras. Detta kommer vara något ni sedan genomför som instruktör. Vi kommer försöka genomföra några av fallen och göra pedagogisk återkoppling.

 


Kursinnehåll:

 • Redovisning av övningsuppgifter. (Avser punkt 5 och 6 enligt ovan)
 • Att tillämpa "Utvecklande feedback" – praktisk övning (Görs löpande i alla moment).
 • Repetitionsutbildning
 • Att utbilda allmänheten
 • Utbildningsmaterial
 • Diskussion om pedagogik och organisation av HLR-utbildning
 • Fika ingår!

  Frågor mejla: henrik.norman.lindgren@rjl.se