Lustgassedering för tsk och thy

Planeras preliminärt att gå våren eller hösten 2024.

I nu läget tar vi endast emot intresseanmälningar och när tillräckligt många intresseanmälningar har inkommit så ser vi till att ordna kursen. Vänligen skicka in en intresseanmälan så blir du kontaktad via mejl när vi har ett planerat datum.

 

Antal deltagare

Max antal deltagare är 60st.

Mål/syfte

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna kunskap för att säkert kunna assistera tandläkaren vid odontologiska ingrepp under lustgassedering.

Innehåll

Föreläsningar:

Luftvägarnas anatomi, cirkulation, återupplivning, synpunkter på generell anestesi. Lustgasens verkningssätt, sederingsteknik, indikationer, kontraindikationer, komplikationer, risker, förberedelse av patienten, inskolning till lustgassedering, utrustning och arbetsmiljöfrågor

Gruppdemonstrationer:

Lustgassederingsapparatur, gastuber och manometrar. Funktions- och täthetskontroll av apparatur. Rengöring och service. Träning i akut omhändertagande, fria luftvägar och återupplivning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till tandsköterskor och tandhygienister som främst arbetar inom barn- och ungdomstandvården.

Omfattning

2 kursdagar med föreläsningar och gruppdemonstrationer 

Kursavgift

7000 kr inkl moms för interna deltagare
10500kr exkl moms för externa deltagare

I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagare själva.

Kursansvarig

Anna Lena Sundell, Övertandläkare vid avdelningen för pedodonti, Odontologiska Institutionen Jönköping

Kontaktperson

Angelica Furevi
Utbildningssamordnare, Folktandvården Region Jönköpings län
angelica.furevi@rjl.se
 


Tillfällen

   
   

Titel: Lustgassedering för tsk och thy
Ort: Jönköping
Ansvarig: Angelica Furevi
Sista anmälningsdag: 2024-12-31